Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Fietsstraat

Fietsstraat en snelheidsremmende maatregelen Du Chastellei

De Du Chastellei wordt bij wijze van proef ingericht als fietsstraat. In april 2022 worden hiervoor de nodige verkeers-en informatieborden en wegmarkeringen geplaatst. Daarnaast plaatst het district twee nieuwe verkeersplateaus om de snelheid van 30km/u af te dwingen. Dit komt mee tot stand met financiële steun van het Vlaams Gewest. Bij een positieve evaluatie krijgt de fietsstraat een permanent karakter.

Fietsstraat

De Du Chastellei is als fietsverbinding tussen de Speelpleinstraat en de Molenlei een ontbrekende schakel tussen beide straten. De Speelpleinstraat is een fietsstraat en de Molenlei is als proefproject ingericht als fietsstraat die bij positieve evaluatie definitief kan worden. Daarom wordt de Du Chastellei in april bij wijze van proef heringericht als fietsstraat door middel van markeringen, verkeersborden en informatieborden. Het aanbrengen van markeringen is weersgevoelig, hiervoor kan geen exacte timing gegeven worden.

Deze proefopstelling wordt na 6 maanden geëvalueerd. Bij gunstig resultaat zal de wijziging definitief ingevoerd worden. Daarnaast worden dan nog een aantal infrastructurele maatregelen genomen om de fietsstraat te optimaliseren zoals rode asfaltering.

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook auto’s toegelaten. Fietsers mogen in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Men mag er maximum 30 kilometer per uur rijden en andere voertuigen mogen de fietsers nooit inhalen.

Snelheidsremmende maatregelen

Snelheidsmetingen wezen uit dat er te snel gereden wordt in Du Chastellei. Daarom neemt het district bijkomend snelheidsremmende maatregelen. Om ontwijkgedrag te voorkomen worden in de parkeerstrook paaltjes geplaatst en arcering op de rijbaan aangebracht. Het rijbaankussen wordt samen met de paaltjes en arcering geplaatst ter hoogte van de huisnummers 8-10 en 84-88.

De werken zijn gepland in 2 fasen. Als de weersomstandigheden het toelaten werkt de aannemer van 4 tot 8 april 2022. Tijdens de werken geldt een plaatselijk parkeerverbod en loopt de Du Chastellei aan beide zijden dood op de werfzone. Het verkeer volgt een omleiding via de Dokter Maurice Timmermanslaan.

Na 6 maanden wordt deze ingreep geëvalueerd. Er wordt onderzocht of de snelheid in de straat effectief is verminderd en de verkeersveiligheid is verbeterd.

Uitvoeringsplan rijbaankussen t.h.v. nrs. 8-10
Uitvoeringsplan rijbaankussen t.h.v. nrs. 8-10
1|2
Uitvoeringsplan rijbaankussen t.h.v. nrs. 84-88
Uitvoeringsplan rijbaankussen t.h.v. nrs. 84-88
1|2

Verwante info: