Contacteer stad Antwerpen

Fietsstraat

Fietsstraat Molenlei

De Molenlei is sinds de zomer van 2020 ingericht als fietsstraat. Bij wijze van proef werd in februari 2022 in een deel van de straat eenrichtingsverkeer ingevoerd om het fietscomfort in de Molenlei te verhogen. Deze proefopstelling wordt bijgestuurd. De nieuwe proefopstelling gaat in vanaf 2 mei 2023. 

Wat is een fietsstraat?

Fietsers kunnen in een fietsstraat de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen mogen ook rijden door fietsstraten, maar zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Eenrichtingsverkeer

Sinds de zomer van 2020 is de Molenlei ingericht als fietsstraat, met als resultaat een stijgend fietsgebruik. Tegelijk werd vastgesteld dat nog te veel (vracht)verkeer gebruik maakt van deze straat. Om het gewenste comfort voor fietsers in de Molenlei te verbeteren, werd om die reden bij wijze van proef eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en speed pedelecs. Het was enkel mogelijk de Molenlei in te rijden met toegelaten rijrichting naar de Generaal Mahieustraat.

Na evaluatie van deze huidige proefopstelling in de Molenlei werd beslist deze bij te sturen. Bij de evaluatie bleek dat wagens nog steeds te vaak de Molenlei inreden wat zorgde voor te veel doorgaand verkeer in de wijk. Om dit te vermijden wordt de rijrichting in de Molenlei omgedraaid ten opzichte van de huidige proefopstelling. De Molenlei wordt enkelrichting van de Generaal Mahieustraat naar de Eethuisstraat en in de andere richting van de Generaal Mahieustraat naar het Victor Roosensplein. Daarnaast wordt ook de rijrichting in de Generaal Mahieustraat omgedraaid en wordt de Generaal Mahieustraat enkelrichting van de Azalealei naar de Molenlei. Doorgaand verkeer wordt op die manier afgeraden deze route te nemen zodat enkel bestemmingsverkeer de wijk zal inrijden.

Het gedeelte van de Molenlei, gelegen tussen de Bredabaan en het Victor Roosensplein, blijft toegankelijk in beide richtingen.

Het invoeren van deze proefopstelling is gepland vanaf 2 mei 2023. De nodige signalisatie zal hiervoor geplaatst worden. De wijziging geldt vanaf het moment dat de verkeersborden in de straten aangepast worden.

Plan aanpassing eenrichtingsverkeer Molenlei
Plan aanpassing eenrichtingsverkeer Molenlei

Infrastructurele maatregelen

Om de fietsstraat te optimaliseren werd in een eerste fase in november 2022 rode asfalt gelegd in de Molenlei tussen het Victor Roosensplein en de Eethuisstraat. Fase 2 van de werken, namelijk tussen het Victor Roosensplein en de Bredabaan, wordt gepland vanaf 5 juni 2023. In dit gedeelte van de Molenlei wordt de rijweg versmald en wordt het wegdek vernieuwd in rode asfalt. Op het verkeersplateau komen rode klinkers. Daarnaast worden er voor fietsers aparte afslagstroken aangelegd ter hoogte van de Bredabaan. Dit om het fietscomfort ter hoogte van het verkeerslicht te verhogen voor fietsers die de Molenlei in-of uitrijden. De dwarse parkeerplaatsen in de Molenlei worden heringericht en er worden 3 nieuwe bomen geplant op het Victor Roosensplein.

De werken zijn gepland tot 14 juli 2023. Tijdens de werken is het gedeelte Molenlei tussen het Victor Roosensplein en de Bredabaan afgesloten voor alle verkeer. De Van Praetlei loopt dood op de werf en wordt tijdelijk dubbelrichting vanaf de Secretaris Meyerlei. Het Victor Roosensplein is afgesloten tijdens de werken voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft de straat bereikbaar via de Bredabaan. De Molenlei loopt dood op de werfzone aan het Victor Roosensplein en wordt tijdens de werken tijdelijk dubbelrichting vanaf de Generaal Mahieustraat. Bij slechte weersomstandigheden worden de werken op een later tijdstip uitgevoerd.

Plan fietsstraat Molenlei fase 2
Plan fietsstraat Molenlei fase 2

Verwante info: