Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Gaston BerghmansdreefGoogle Maps

Gaston Berghmansdreef - Bouckenborghpark

Het district Merksem vernieuwt vanaf het najaar 2021 de Gaston Berghmansdreef. Deze werken kaderen in het landschapsbeheerplan dat in 2016 werd opgemaakt voor het Bouckenborghpark. Een nieuw toegangspad met inkomplein aan de zijde van de Bredabaan zullen bezoekers door een nieuwe bomendreef richting park leiden. 

Een groot deel van de bestaande bomen is ziek of afgestorven. Jaarlijks moeten meerdere bomen worden gerooid uit veiligheidsoverwegingen, met als gevolg dat de oude bomendreef op sommige plaatsen bijna volledig is verdwenen. Daarom is er samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en de stad Antwerpen voor gekozen om de bestaande bomen te rooien en een volledig nieuwe bomendreef aan te planten. Er komen vier rijen grote bomen (Hollandse lindes), telkens twee aan elke zijde van het toegangspad. Ter hoogte van de gracht zullen een aantal bomen worden verwijderd om het zicht vanuit de dreef op het kasteel te vrijwaren.

Er komt ook:

  • een inkomplein aan de Bredabaan in natuursteen, met zitbanken, verlichting en een papiermand;
  • ​een vernieuwd toegangspad in kasseien, met in het midden een strook gezaagde kasseien voor het comfort van voetgangers en fietsers;
  • rustpunten naast het pad met zitbanken en verlichting;
  • paden in porfier (halfverharding) naar de school en het scoutslokaal;
  • toegangscontrole via een ANPR-camera: enkel gemotoriseerd verkeer met een specifieke toelating kan in het park rijden. Ander gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten. Het blijft zoals het momenteel is niet toegelaten om te parkeren in de dreef. 

Over de volledige breedte van de dreef zal nieuw gras worden ingezaaid. Het gras zal ecologisch worden beheerd. Dit betekent dat sommige zones zeer beperkt worden gemaaid (extensief maaibeheer). Zo ontstaat ‘gewild gras’: een grasveld met een grote biodiversiteit. Aan beide zijden van het toegangspad komen zones met bloembollen.

Definitief ontwerp
Definitief ontwerp

Fasering werken 

In een eerste fase vernieuwen verschillende nutsmaatschappijen hun leidingen. Het kasteel krijgt onder andere een nieuwe rioleringsaansluiting en waterleiding. Er komt ook een extra evenementenkast. Aansluitend start de aannemer met de heraanleg van de volledige dreef. De bestaande bomen worden gerooid, de nieuwe wegenis wordt aangelegd en de nieuwe bomen worden aangeplant.

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de werken afgerond zijn voor de zomer van 2022.

In een latere fase zal ook het historische hekwerk worden gerestaureerd en teruggeplaatst. De exacte timing is hiervoor nog niet gekend.

Referentiebeelden

Referentiebeeld zitbanken en natuursteen
Referentiebeeld zitbanken en natuursteen
1|4
Referentiebeeld porfierpaden
Referentiebeeld porfierpaden
1|4
Referentiebeeld intensief en extensief maaibeheer
1|4
Referentiebeeld bolle en gezaagde kasseien
Referentiebeeld bolle en gezaagde kasseien
1|4

Meer info

Wijkoverleg Merksem
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be