Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Groenzone IJsvogel

Groenzone IJsvogelstraat

District Merksem, Provincie Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen richten het groengebied achter de IJsvogelstraat opnieuw in. De groenzone wordt omgevormd naar een beter toegankelijke zone.

Tussen de E19, de IJsvogelstraat, de Laarsebaan en de Wulpstraat ligt een groengebied van om en bij 515 are. De watergevoelige zone is sinds 2007 ingekleurd als buffergebied en als parkgebied. In 2012 zijn er groepjes bomen aangeplant en kwam er een hondenweide. Sindsdien is de zone echter onaangeroerd. Provincie Antwerpen, district Merksem en Regionaal Landschap de Voorkempen willen het gebied nu omvormen en inrichten.  

De buurtbewoners uit Lambrechtshoeken en de Tuinwijk krijgen er zo een aangename groene plek bij. Op grotere schaal is de groenzone een schakel in de gewenste open-ruimteverbindingen tussen onder andere Bospolder, Oude Landen, Fort van Merksem en Peerdsbos.

Aanpassing voorontwerp

In september 2023 werd het voorontwerp voor de herinrichting van de groenzone voorgesteld aan de buurtbewoners. Voor deze inrichting werd de kwaliteit van het grondwater onderzocht. 

De resultaten tonen hoge concentraties aan PFAS in het grondwater. De oorzaak van de vervuiling is niet bekend. De vervuiling bevindt zich lokaal op de site en heeft daarom geen direct effect op de buurtbewoners.

Als gevolg van de resultaten van dit onderzoek wordt het voorontwerp aangepast. Wanneer het nieuwe voorontwerp klaar is, wordt dit opnieuw voorgesteld aan de buurt. 

Het project wordt gefinancierd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen en het district Merksem.

No regret-maatregelen

De no regret-maatregelen rond het gebruik van grondwater uit 2022 gelden nog steeds in heel de stad Antwerpen. Hierin wordt afgeraden om grondwater op te pompen of te gebruiken. 

Bijkomen wordt geadviseerd om op de groenzone IJsvogelstraat niet te spelen in of met het grondwater, als gevolg van de resultaten van dit onderzoek en omdat het grondwater in deze groenzone spontaan aan de oppervlakte treedt. Zo beperkt u de blootstelling aan PFAS. 

Meer info

Voor meer info op PFAS: www.antwerpen.be/pfos