Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

AkkerbouwstraatGoogle Maps

Heraanleg Akkerbouwstraat

District Merksem legt in samenwerking met water-link en Aquafin uw straat opnieuw aan. De werken zijn ten vroegste gepland vanaf het najaar 2024. Bewoners van de straat kennen hun straat het beste en vulden in februari 2021 een digitale bevraging over hun straat in. Daarna werden het concept en voorontwerp tijdens bewonersmomenten voorgesteld en besproken. Met behulp van deze input werd een definitief ontwerp opgemaakt voor de nieuwe straat. 

De riolering in de Akkerbouwstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. District Merksem voert deze werken samen uit met Aquafin in de loop van 2024. Voor de heraanleg worden nog nutswerken gepland in de straat vanaf het najaar van 2023.

De Akkerbouwstraat werd niet geselecteerd als woonstraat breekt uit binnen het stedelijk project Antwerpen Breekt Uit. Dit wijzigt de geplande heraanleg van de straat niet en biedt nog steeds kansen om te ontharden, vergroenen en verblauwen (infiltratie regenwater).  

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Infomoment definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de straat is uitgetekend en werd op dinsdag 8 november 2022 aan de bewoners voorgesteld. De bewoners hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen. 

De straat wordt ingericht als woonstraat zone 30 met verkeersplateaus aan de kruispunten en ter hoogte van huisnummers 20-24 en 19-25. Verspreid over de straat zijn plantvakken met bomen voorzien. Op de verkeersplateaus zijn grasbetontegels voorzien ter hoogte van de garage-inritten. In de straat is naast het voetpad aan beide zijden een parkeerstrook voorzien. De rijbaan is voorzien in asfalt met een breedte van 4,20m. In heel de Akkerbouwstraat is enkelrichting voorzien. In het gedeelte tussen de Moeshofstraat en Frans Adriaenssensstraat wordt als proefopstelling enkelrichting richting Frans Adriaenssensstraat. 

De fietspaden in de Moeshofstraat buigen uit ter hoogte van het kruispunt met de Akkerbouwstraat, dat verhoogd wordt aangelegd. Het fietspad in de Frans Adriaenssensstraat is ook deels aangepast in functie van een veiligere aansluiting in de bocht. 

Er werden ten opzichte van het voorontwerp nog een aantal wijzigingen aangebracht. Om het uitrijden van de straat voor de brandweer richting Laaglandlaan mogelijk te maken werd een voetpaduitstulping voorzien aan huisnummers 1a-3. Op vraag van brandweer dient er minstens 10m afstand te zijn tussen de boomkruinen. Om dit mogelijk te maken, werden de groenzones ter hoogte van huisnummers 30 en 99 gesupprimeerd en komt telkens één boom te staan ter hoogte van huisnummers 7-10, 16-20 en 36-40.

Er werd rekening gehouden met de achterliggende toegangspoort ter hoogte van huisnummer 54 door de groenzone in te korten. Om grotere voertuigen makkelijker te laten in-en uitrijden naar de garageboxen tussen huisnummers 63 en 65 is er meer ruimte voorzien ter hoogte van de gemeenschappelijke inrit. 

Onder de fietsbeugels zijn grasbetontegels met porfiervoegen voorzien in plaats van grasvoegen.

In de straat worden verschillende soorten bomen voorzien: 

  • Prunus padus ‘Alberti’ (vogelkers);
  • Zelkova serrata ‘Village Green’ (Japanse schijniep);
  • Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ (haagbeuk);
  • Ulmus ‘Lobel’ (smalkronige stadsiep);
  • Acer pseudoplatanus ‘Erectum’ (zuilesdoorn);
  • Prunus serrulata 'Amanogawa' (sierkers).

De heraanleg van de straat biedt de mogelijkheid om geveltuinen aan de huizen te voorzien. In heel de straat werd bekeken welke grootte van geveltuinen mogelijk zijn. Bewoners hebben de mogelijkheid om aan te geven of ze dit wensen. Verdere communicatie wordt hierover opgenomen met de bewoners. 

November 2022 - definitief ontwerp F. Adriaenssensstraat-Moeshofstraat
November 2022 - definitief ontwerp F. Adriaenssensstraat-Moeshofstraat
2|3
November 2022 - definitief ontwerp Moeshofstraat - De Meers
November 2022 - definitief ontwerp Moeshofstraat - De Meers
2|3
November 2022 - definitief ontwerp De Meers - Laaglandlaan
November 2022 - definitief ontwerp De Meers - Laaglandlaan
2|3
November 2022 - referentiebeeld verkeersplateau, parkeerstroken in kasseien, rijweg asfalt, voetpaden
November 2022 - referentiebeeld verkeersplateau, parkeerstroken in kasseien, rijweg asfalt, voetpaden
2|4
November 2022 - referentiebeeld fietsbeugels
November 2022 - referentiebeeld fietsbeugels
2|4
November 2022 - referentiebeeld grasbetontegels
November 2022 - referentiebeeld grasbetontegels
Jeroen Broeckx2|4
November 2022 - referentiebeeld groenzone regenwaterinfiltratie
November 2022 - referentiebeeld groenzone regenwaterinfiltratie
Okra landschapsarchitecten en Steven Vance2|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (Frans Adriaenssensstraat - Moeshofstraat)
2|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (Moeshofstraat - De Meers)
2|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (De Meers - Laaglandlaan)
2|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (De Meers - Laaglandlaan)
2|4
Concept Akkerbouwstraat
Concept Akkerbouwstraat
2|2
Dwarsprofiel Akkerbouwstraat
Dwarsprofiel Akkerbouwstraat
2|2
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
2|3
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
2|3
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
2|3

Voorbeelden van vergroenen en verblauwen

Geveltuin
2|5
Geveltuin
2|5
plantvak
2|5
Plantvak
2|5
gevelton
Een gevelplant met regenwaterton (gevelton).
Stadslab 20502|5

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Akkerbouwstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Verwante info: