Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

AkkerbouwstraatGoogle Maps

Heraanleg Akkerbouwstraat

District Merksem legt in samenwerking met water-link en Aquafin uw straat opnieuw aan. De werken zijn gepland in 2023. Bewoners van de straat kennen hun straat het beste en vulden in februari 2021 een digitale bevraging over hun straat in. Met behulp van deze input gaan de ontwerpers aan de slag om een concept op te maken voor de nieuwe straat. 

De riolering in de Akkerbouwstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. District Merksem voert deze werken samen uit met Aquafin in 2023.

De Akkerbouwstraat werd niet geselecteerd als woonstraat breekt uit binnen het stedelijk project Antwerpen Breekt Uit. Dit wijzigt de geplande heraanleg van de straat niet en biedt nog steeds kansen om te ontharden, vergroenen en verblauwen (infiltratie regenwater).  

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Voorbereidende werken – boringen

Met de heraanleg van de straat wordt de riolering vernieuwd. Als de weersomstandigheden het toelaten start op 24 mei de aannemer Group Van Vooren met een grondmechanisch onderzoek in de straat. Dit onderzoek geeft een beeld van de opbouw en de samenstelling van de ondergrond. Op drie verschillende plaatsten in de straat maakt de aannemer boringen, plaatst peilbuizen en voert infiltratieproeven uit.

Er geldt een plaatselijke hinder ter hoogte van huisnummers 33, 68 en 99 om de werken te kunnen uitvoeren. De werken duren tot 28 mei. Bij slechte weersomstandigheden worden de werken op een later tijdstip uitgevoerd.

Bevraging

Omwille van corona was het niet mogelijk om fysiek samen te komen. In februari 2021 vulden de bewoners een digitale bevraging in. Daarbij gaven ze hun mening over het groen, het water, de verblijfsfunctie, de mobiliteit en parkeren, het materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting.

De meerderheid van de bewoners wenst een groenere straat en gaf suggesties rond bomen, maar ook ander groen zoals plantvakken, struiken en bloembakken. Een groot aantal bewoners wenst een geveltuin aan te leggen. In de toekomst worden straten heraangelegd met extra aandacht voor gebruik van waterdoorlatende materialen, trage waterinsijpeling en wateropvang. Dit is nieuw en we merken dat bewoners nog vragen hebben rond wateropvang. Dit wordt tijdens het proces van heraanleg nog verder opgenomen en besproken.

Bewoners gaven aan dat er sluipverkeer is in de straat en dat de snelheid niet wordt gerespecteerd. De nieuwe straat mag ingericht worden met extra aandacht voor verkeersveiligheid. Er is weinig interesse om een verblijfsruimte in te richten, maar wel vraag naar extra ruimte voor fietsers. Daarnaast is er vraag naar het behouden van parkeerplaatsen. 

Heel wat bewoners ergeren zich aan het wegdek in kasseien en uiten hun voorkeur voor gebruik van andere materialen. Er is weinig interesse voor fietsenstallingen en er wordt gevraagd naar LED-verlichting.

Met deze informatie gaan ontwerpers aan de slag om een eerste plan, concept op te maken voor uw nieuwe straat. Dit concept wordt daarna besproken met de bewoners met de vraag naar meningen en suggesties. Daarna wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een definitief ontwerp.

Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
1|3
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
1|3
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
1|3

Voorbeelden van vergroenen en verblauwen

Geveltuin
1|5
Geveltuin
1|5
plantvak
1|5
Plantvak
1|5
gevelton
Een gevelplant met regenwaterton (gevelton).
Stadslab 20501|5

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Akkerbouwstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Verwante info: