Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

AkkerbouwstraatGoogle Maps

Heraanleg Akkerbouwstraat

District Merksem legt in samenwerking met water-link en Aquafin uw straat opnieuw aan. De werken zijn gepland in de loop van 2024. Bewoners van de straat kennen hun straat het beste en vulden in februari 2021 een digitale bevraging over hun straat in. Daarna werden het concept en voorontwerp tijdens bewonersmomenten voorgesteld en besproken. Met behulp van deze input werd een definitief ontwerp opgemaakt voor de nieuwe straat. 

De riolering in de Akkerbouwstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. District Merksem voert deze werken samen uit met Aquafin in de loop van 2024. Voor de heraanleg worden nog nutswerken gepland in de straat vanaf het najaar van 2023.

De Akkerbouwstraat werd niet geselecteerd als woonstraat breekt uit binnen het stedelijk project Antwerpen Breekt Uit. Dit wijzigt de geplande heraanleg van de straat niet en biedt nog steeds kansen om te ontharden, vergroenen en verblauwen (infiltratie regenwater).  

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Infomoment definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de straat is uitgetekend en werd op dinsdag 8 november aan de bewoners voorgesteld. De bewoners hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen. 

De straat wordt ingericht als woonstraat zone 30 met verkeersplateaus aan de kruispunten en ter hoogte van huisnummers 20-24 en 19-25. Verspreid over de straat zijn plantvakken met bomen voorzien. Op de verkeersplateaus zijn grasbetontegels voorzien ter hoogte van de garage-inritten. In de straat is naast het voetpad aan beide zijden een parkeerstrook voorzien. De rijbaan is voorzien in asfalt met een breedte van 4,20m. In heel de Akkerbouwstraat is enkelrichting voorzien. In het gedeelte tussen de Moeshofstraat en Frans Adriaenssensstraat wordt als proefopstelling enkelrichting richting Frans Adriaenssensstraat. 

De fietspaden in de Moeshofstraat buigen uit ter hoogte van het kruispunt met de Akkerbouwstraat, dat verhoogd wordt aangelegd. Het fietspad in de Frans Adriaenssensstraat is ook deels aangepast in functie van een veiligere aansluiting in de bocht. 

Er werden ten opzichte van het voorontwerp nog een aantal wijzigingen aangebracht. Om het uitrijden van de straat voor de brandweer richting Laaglandlaan mogelijk te maken werd een voetpaduitstulping voorzien aan huisnummers 1a-3. Op vraag van brandweer dient er minstens 10m afstand te zijn tussen de boomkruinen. Om dit mogelijk te maken, werden de groenzones ter hoogte van huisnummers 30 en 99 gesupprimeerd en komt telkens één boom te staan ter hoogte van huisnummers 7-10, 16-20 en 36-40.

Er werd rekening gehouden met de achterliggende toegangspoort ter hoogte van huisnummer 54 door de groenzone in te korten. Om grotere voertuigen makkelijker te laten in-en uitrijden naar de garageboxen tussen huisnummers 63 en 65 is er meer ruimte voorzien ter hoogte van de gemeenschappelijke inrit. 

Onder de fietsbeugels zijn grasbetontegels met porfiervoegen voorzien in plaats van grasvoegen.

In de straat worden verschillende soorten bomen voorzien: 

  • Prunus padus ‘Alberti’ (vogelkers);
  • Zelkova serrata ‘Village Green’ (Japanse schijniep);
  • Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ (haagbeuk);
  • Ulmus ‘Lobel’ (smalkronige stadsiep);
  • Acer pseudoplatanus ‘Erectum’ (zuilesdoorn);
  • Prunus serrulata 'Amanogawa' (sierkers).

De heraanleg van de straat biedt de mogelijkheid om geveltuinen aan de huizen te voorzien. In heel de straat werd bekeken welke grootte van geveltuinen mogelijk zijn. Bewoners hebben de mogelijkheid om aan te geven of ze dit wensen. Verdere communicatie wordt hierover opgenomen met de bewoners. 

November 2022 - definitief ontwerp F. Adriaenssensstraat-Moeshofstraat
November 2022 - definitief ontwerp F. Adriaenssensstraat-Moeshofstraat
1|3
November 2022 - definitief ontwerp Moeshofstraat - De Meers
November 2022 - definitief ontwerp Moeshofstraat - De Meers
1|3
November 2022 - definitief ontwerp De Meers - Laaglandlaan
November 2022 - definitief ontwerp De Meers - Laaglandlaan
1|3
November 2022 - referentiebeeld verkeersplateau, parkeerstroken in kasseien, rijweg asfalt, voetpaden
November 2022 - referentiebeeld verkeersplateau, parkeerstroken in kasseien, rijweg asfalt, voetpaden
1|4
November 2022 - referentiebeeld fietsbeugels
November 2022 - referentiebeeld fietsbeugels
1|4
November 2022 - referentiebeeld grasbetontegels
November 2022 - referentiebeeld grasbetontegels
Jeroen Broeckx1|4
November 2022 - referentiebeeld groenzone regenwaterinfiltratie
November 2022 - referentiebeeld groenzone regenwaterinfiltratie
Okra landschapsarchitecten en Steven Vance1|4

Bewonersmoment voorontwerp 26/04

Het voorontwerp werd op 26 april in het districtshuis in 2 groepen voorgesteld. De bewoners stelden de nodige vragen en gaven input op het plan. 

Het concept werd uitgewerkt tot een voorontwerp. De straat wordt ingericht als woonstraat zone 30 met verkeersplateaus aan de kruispunten en ter hoogte van huisnummers 20-24 en 19-25. In de straat is naast het voetpad aan beide zijden een parkeerstrook voorzien. De rijbaan is voorzien in asfalt met een breedte van 4,20m. Het verkeer in heel de Akkerbouwstraat is enkelrichting voorzien.  

Verspreid over de straat zijn plantvakken met bomen voorzien. Op de verkeersplateaus zijn grasbetontegels voorzien ter hoogte van de garage-inritten. Waar mogelijk werden fietsbeugels voorzien en zitmuurtjes ter hoogte van groenvakken. 

De fietspaden in de Moeshofstraat buigen uit ter hoogte van het kruispunt met de Akkerbouwstraat, dat verhoogd wordt aangelegd. Er komen ook enkele groenvakken. Het fietspad in de Frans Adriaenssensstraat is ook deels aangepast in functie van een veiligere aansluiting in de bocht. 

Voorontwerp Akkerbouwstraat (Frans Adriaenssensstraat - Moeshofstraat)
1|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (Moeshofstraat - De Meers)
1|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (De Meers - Laaglandlaan)
1|4
Voorontwerp Akkerbouwstraat (De Meers - Laaglandlaan)
1|4

Voorbereidende werken – boringen

Met de heraanleg van de straat wordt de riolering vernieuwd. Als de weersomstandigheden het toelaten start vanaf 25 oktober 2021 de aannemer Group Van Vooren met een grondmechanisch onderzoek in de straat. Dit onderzoek geeft een beeld van de opbouw en de samenstelling van de ondergrond. Op drie verschillende plaatsten in de straat maakt de aannemer boringen, plaatst peilbuizen en voert infiltratieproeven uit.

Er geldt een plaatselijke hinder ter hoogte van huisnummers 16, 61 en 100 om de werken te kunnen uitvoeren. Er is een plaatselijk parkeerverbod en een plaatselijke versmalling van de rijweg. De werken duren tot 29 oktober. Bij slechte weersomstandigheden worden de werken op een later tijdstip uitgevoerd.

Bewonersmoment concept

Met de informatie uit de bevraging gingen de ontwerpers aan de slag om een eerste plan op te maken voor de nieuwe straat. Het concept werd op dinsdag 16 november voorgesteld aan de bewoners in het districtshuis Merksem. De bewoners gaven input, stelden vragen en gaven hun mening over deze eerste plannen van hun nieuwe straat. 

In het concept voor de nieuwe Akkerbouwstraat wordt de rijrichting in het gedeelte tussen Moeshofstraat en Laaglandlaan behouden. Het gedeelte tussen Moeshofstraat en Frans Adriaenssensstraat wordt enkelrichting, richting Moeshofstraat. De weginrichting wordt conform een woonstraat zone 30 met verkeersremmende maatregelen op de kruispunten. De voetpaden zijn voorzien op 1,90m. Daarnaast langs beide zijden in de straat een parkeerstrook van 2,00m waarin ook plantvakken en bomen zijn voorzien. De rijbaan is voorzien in asfalt met een breedte van 4,20m. Als rustpunten in de straat worden zitbanken voorzien. Nieuwe LED-verlichting zal de straat verlichten. 

Meer blauw en groen zorgen voor een aangenamere straat met grotere groenvolumes, gevelgroen, creatie van koelteplekken en meer bomen. De riolering wordt volledig vernieuwd. Daarnaast zal het regenwater waar mogelijk in de plantvakken infiltreren.  

Concept Akkerbouwstraat
Concept Akkerbouwstraat
1|2
Dwarsprofiel Akkerbouwstraat
Dwarsprofiel Akkerbouwstraat
1|2

Bevraging

Omwille van corona was het niet mogelijk om fysiek samen te komen. In februari 2021 vulden de bewoners een digitale bevraging in. Daarbij gaven ze hun mening over het groen, het water, de verblijfsfunctie, de mobiliteit en parkeren, het materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting.

De meerderheid van de bewoners wenst een groenere straat en gaf suggesties rond bomen, maar ook ander groen zoals plantvakken, struiken en bloembakken. Een groot aantal bewoners wenst een geveltuin aan te leggen. In de toekomst worden straten heraangelegd met extra aandacht voor gebruik van waterdoorlatende materialen, trage waterinsijpeling en wateropvang. Dit is nieuw en we merken dat bewoners nog vragen hebben rond wateropvang. Dit wordt tijdens het proces van heraanleg nog verder opgenomen en besproken.

Bewoners gaven aan dat er sluipverkeer is in de straat en dat de snelheid niet wordt gerespecteerd. De nieuwe straat mag ingericht worden met extra aandacht voor verkeersveiligheid. Er is weinig interesse om een verblijfsruimte in te richten, maar wel vraag naar extra ruimte voor fietsers. Daarnaast is er vraag naar het behouden van parkeerplaatsen. 

Heel wat bewoners ergeren zich aan het wegdek in kasseien en uiten hun voorkeur voor gebruik van andere materialen. Er is weinig interesse voor fietsenstallingen en er wordt gevraagd naar LED-verlichting.

Met deze informatie gaan ontwerpers aan de slag om een eerste plan, concept op te maken voor uw nieuwe straat. Dit concept wordt daarna besproken met de bewoners met de vraag naar meningen en suggesties. Daarna wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een definitief ontwerp.

Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
1|3
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
1|3
Sfeerbeelden infopaneel
Sfeerbeelden infopaneel
1|3

Voorbeelden van vergroenen en verblauwen

Geveltuin
1|5
Geveltuin
1|5
plantvak
1|5
Plantvak
1|5
gevelton
Een gevelplant met regenwaterton (gevelton).
Stadslab 20501|5

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Akkerbouwstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Verwante info: