Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Plan voor de nieuwe aanleg van de Carrettestraatstad Antwerpen

Heraanleg Carrettestraat

Het deel van de Carrettestraat parallel aan het Albertkanaal krijgt een nieuwe en verkeersveilige inrichting. Ook het deel richting Oude Bredabaan is mee opgenomen in het plan. Beide delen krijgen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Een veilig en comfortabel dubbelrichtingsfietspad verbindt twee stukken van de fietsostrade die langs het Albertkanaal loopt.

De Carrettestraat krijgt een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant van de straat en comfortabele voetpaden aan beide kanten. Tussen het fietspad en de rijweg komt, daar waar mogelijk, een groene strook met bomen die de fietsers afschermt van het autoverkeer.  

Een middenberm aan het kruispunt ter hoogte van de stelplaats van de Lijn, zorgt ervoor dat het autoverkeer vertraagt en maakt oversteken veiliger.

Naast een nieuwe inrichting en bestrating wordt ook de riolering van de volledige Carrettestraat vernieuwd. Er komt een tweeledig stelsel, waar vuil water en regenwater gescheiden worden. Het regenwater kan zo terug de natuur in geleid worden.

Het deel van de Carrettestraat richting Oude Bredabaan komt er hetzelfde uit te zien als de Oude Bredabaan. Zo wordt de rijbaan iets versmald, met aan weerszijden voetpaden en parkeerstroken met bomen. 

De opmerkingen van de buurtbewoners tijdens het toonmoment in juni 2017 werden, samen met de adviezen van onder andere verkeerspolitie en brandweer, meegenomen in het definitief ontwerp. Zo komt er ter hoogte van de hoogspanningsmast een bijkomende parking en wordt het bredere voetpad ter hoogte van huisnummers 12-18 groen ingericht om foutparkeren te vermijden. 

Planning van de werken

De werken zijn gestart op 26 september 2022 en zullen vermoedelijk in de zomer van 2023 afgerond zijn. 

Nadat het labo licht verhoogde waarden voor PFAS vaststelde in de stalen van het bemalingswater, trof de aannemer extra maatregelen. Er kan intussen veilig gewerkt worden door de geplaatste zuiveringsinstallatie.

Er wordt gewerkt in drie fases. De riolering in het gedeelte tussen de Bredabaan en de Vaartkaai is eerst aangelegd. Tegelijkertijd maakte de aannemer een tijdelijke rijweg, inclusief (tijdelijk) fietspad. Inmiddels is het gedeelte tussen de twee stukken Vaartkaai aan de beurt.

Om de werken goed uit te kunnen voeren, zal er tijdens de aanleg van de riolering per fase bemaald worden.

Fase 1   8 maanden - AFGEROND
     Aanleg bemaling
     Plaatsen zuiveringsinstallatie
     Aansluiting nieuwe riolering aan bestaande, in kruispunt met Oude Bredabaan
     Vervolgens aanleg riolering,
van Oude Bredabaan naar Vaartkaai
     Aanleg tijdelijke rijweg en fietspad, ten zuiden van de Carrettestraat

Fase 2    5 maanden
     Aanleg bemaling en riolering van Vaartkaai tot voorbij voetbalvelden
     (tegelijkertijd) aanleg bestrating in deel van fase 1
     Vervolgens aanleg bestrating in deel fase 2

Fase 3    1 maand
     Opbraak tijdelijke rijweg
     Aanleg dubbelrichting fietspad en groenstrook met bomen
     Aanleg parking ter hoogte van de hoogspanningsmast

Fase 1 tussen Oude Bredabaan en aansluiting Vaartkaai, fase 2 stuk parallel aan AlbertKanaal, fase 3 afbraak tijdelijke weg en aanleg fietspad, groenstrook en parkeerplaatsen aan sportterreinstad Antwerpen
Faseringsplan: 3 fases

Bereikbaarheid

Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden, maakt de aannemer in het gedeelte tussen de stelplaats van De Lijn en de Vaartkaai (zijde Theunisbrug) een tijdelijke rijbaan, juist ten zuiden van de werken, op de terreinen van De Vlaamse Waterweg. Hij legt ook een tijdelijk fietspad aan. Zo kunnen auto's en fietsers deze fase van de werken gemakkelijk passeren.

De tijdelijke rijweg is in het paars aangeduid op het plan hierboven.

Voor het gedeelte Carrettestraat tussen Bredabaan en Vaartkaai zullen de parallelstraten als omleidingstraject dienen: de Veelehofstraat en de Bredabaan (in het verlengde van de Ingenieur Menneslaan).