Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Catershoflaan

Heraanleg Catershoflaan

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Catershoflaan opnieuw aan. De riolering in de Catershoflaan is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad vernieuwd. De werken zijn gestart in augustus 2023 met de eerste fase. Op 8 januari 2024 start fase 2, het gedeelte tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat (inclusief kruispunt Lange Bremstraat). In de week van 12 februari start fase 3, tussen Ringlaan en Meereigen (inclusief kruispunt). Fase 2 en 3 lopen gelijktijdig tot einde mei 2024. 

De Catershoflaan is aan vernieuwing toe en wordt heraangelegd vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat. 

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf. De bewoners van de Catershoflaan worden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de straat. De bewoners gingen eind januari 2020 aan de slag met de invulling van de straat. Uit de ideeën van de bewoners en kinderen konden drie verschillende basisconcepten worden gehaald. Deze concepten werden in juni 2020 toegelicht via een digitaal infomoment. Tijdens digitale workshops stelden bewoners vragen, benoemden ze de voor-en nadelen van de verschillende concepten en uitten ze hun voorkeur. Andere bewoners gaven via het antwoordformulier, mail of telefonisch hun mening door. De input van de bewoners werd meegenomen in de beslissing van het districtscollege om het concept met de groene middenberm verder uit te werken. 

Eind november en begin december 2020 gaven bewoners input over het concept groene middenberm. Dit concept is dan met de input verder uitgewerkt naar een voorontwerp. In een laatste fase werd dit voorontwerp verfijnd tot definitief ontwerp. Elke stap van het proces is met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp werd het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer. 

De werken zijn gestart op 7 augustus 2023. De werken zullen ongeveer 14 maanden duren. Om de hinder te beperken werkt de aannemer in verschillende fasen. 

Fase 3 - tussen Ringlaan en Meereigen (incl. kruispunt)

Vanaf 12 februari 2024 starten de werken in fase 3.  Eerst rooit de aannemer de bomen, daarna volgt het opbreken van de wegenis.
Voorafgaand aan de rioleringswerken wordt de drinkwaterleiding aangepast ter hoogte van kruispunt Meereigen. Aansluitend volgen de riolerings- en wegenwerken. Het einde van fase 3 is voorzien tegen eind mei 2024. Het planten van de bomen gebeurt in het plantseizoen najaar 2024 – voorjaar 2025.

Bereikbaarheid en hinder
De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De woningen in de werfzone blijven steeds te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.

Voor doorgaand verkeer en fietsers is een omleiding voorzien via de Laaglandlaan.

Fase 2 - tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat (incl. kruispunt Lange Bremstraat)

Op 8 januari start de aannemer met de riolerings- en wegenwerken in fase 2. Het einde van deze fase is voorzien eind mei 2024. Het planten van de bomen gebeurt daarna in het plantseizoen najaar 2024 - voorjaar 2025. 

Bereikbaarheid en hinder
De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De woningen in de werfzone blijven steeds te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Voor doorgaand verkeer en fietsers is een omleiding voorzien via de Laaglandlaan. 

In De Lunden geldt er tevens een plaatselijke omleiding voor bussen en hulpdiensten. Het parkeerverbod aan één zijde blijft tijdens de werken behouden.

Specifieke hinder kruispunt Lange Bremstraat
De werken op het kruispunt worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van Lange Bremstraat 79 – 153 te garanderen. Deze woningen blijven bereikbaar via een omleiding rond de appartementsblokken van Woonhaven. Eind januari/begin februari is er voor een beperkte periode geen omleiding rond de appartementsblokken mogelijk. Dan zijn de woningen tijdelijk bereikbaar via een omleiding door Melgesdreef – Catershoflaan. Volg hierbij de signalisatie.

Asbestverwijdering
Tijdens de werken in Catershoflaan werd asbest gevonden in de ondergrond. Uit bijkomend proefsleuvenonderzoek is gebleken dat er ook in een deel van fase 2 asbest aanwezig is. De vervuilde grond zal professioneel verwijderd worden. Hiervoor zullen alle nodige beschermende voorzorgsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de werknemers, bewoners en de omgeving te garanderen. Deze werken worden uitgevoerd onder beneveling, zodat er geen stofdeeltjes vrij komen. Ook worden er luchtmetingen uitgevoerd om de concentratie van asbestdeeltjes in de lucht op te volgen.  

Hoewel er tijdens het verwijderen van de vervuilde grond geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid, raden we toch aan om ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden tijdens de werkuren. Ook ventilatiesystemen en airco’s waarbij buitenlucht wordt aangevoerd, worden best uitgezet.

Fase 1 - tussen Ringlaan en Melgesdreef (incl. kruispunt Melgesdreef)

Fase 1 van de riolerings- en wegenwerken in Catershoflaan is grotendeels afgerond en werd terug opengesteld voor verkeer. 

Het planten van de bomen gebeurt vanaf begin februari 2024. Tijdens het planten kan er plaatselijk hinder zijn.

Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt de toplaag asfalt van de rijweg en het fietspad in de loop van maart 2024 aangebracht. Tijdens deze werken is er plaatselijk hinder. 

Verwijderen asbest vanaf 11 september 2023

Tijdens de riolerings- en wegenwerken in Catershoflaan werd asbest gevonden in de ondergrond van de rijweg. Daarom start de aannemer vanaf maandag 11 september met het professioneel verwijderen van de vervuilde grond. Hiervoor worden alle nodige beschermende voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van de werknemers, bewoners en de omgeving te garanderen. Deze werken worden uitgevoerd onder beneveling zodat er geen stofdeeltjes vrij komen. Ook worden er luchtmetingen uitgevoerd om de concentratie van asbestdeeltjes in de lucht op te volgen.  

Het verwijderen van de asbesthoudende grond in fase 1, tussen de Ringlaan en de Melgesdreef, is gepland tot en met vrijdag 15 september. Vanaf 18 september vervolgen de riolerings- en wegeniswerken zoals gepland.

Om de aanwezigheid van asbest in de volgende fasen van het project te onderzoeken, worden er nieuwe proefsleuven uitgevoerd. Verspreid over het projectgebied worden een 10-tal sleuven gemaakt en onderzocht worden. Dit onderzoek is gepland in oktober en duurt 3 dagen. Plaatselijk kan er verkeershinder zijn.

Timing per fase

  Plaats - omgeving werkenStartVermoedelijke duur
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef (incl. kruispunt Melgesdreef)7 augustus 2023+/- 4,5 maanden
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat (incl. kruispunt Lange Bremstraat)Eind 2023/begin 2024+/- 4,5 maanden
Catershoflaan tussen Ringlaan en Meereigen (incl. kruispunt Meereigen)Voorjaar 2024+/- 3 maanden
Catershoflaan tussen Meereigen en KroonpleinZomer 2024+/- 4 maanden

Opgelet: Fase 2 en fase 3 zullen deels gelijktijdig worden uitgevoerd: na het afronden van de aanleg van de riolering in fase 2, zal de aannemer ook starten met de aanleg van de riolering in fase 3. Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Hinder en bereikbaarheid

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar door deze minder hinder – steenslag blijven de woningen wel bereikbaar voor hulpdiensten en in geval van nood.

Na de rioleringswerken wordt de resterende bestrating opgebroken en wordt de nieuwe wegenis aangelegd. De voetpaden blijven zo lang als mogelijk behouden. De woningen zijn altijd te voet bereikbaar.

Voor doorgaand verkeer en fietsers wordt een omleiding voorzien via Laaglandlaan. Ook ziekenhuis Jan Palfijn, gelegen in de Lange Bremstraat, is bereikbaar via de omleiding door de Laaglangdlaan. Tijdens fase 1 en fase 2 geldt er tevens een plaatselijke omleiding via De Lunden.

Minderhindervergunning

Tijdens de werken worden delen van de straat afgesloten voor alle verkeer en zijn de garages tijdelijk niet bereikbaar. Heb je geen recht op een parkeervergunning voor bewoners waarmee je op straat kan parkeren en je bent eigenaar of huurder van een garage, dan kan je een minderhindervergunning aanvragen bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Dit is een tijdelijke parkeervergunning waarmee je tijdens de werken onbeperkt en gratis op straat kan parkeren in de buurt van jouw garage of parkeerplaats. Via de website kan je de voorwaarden terugvinden en een aanvraag invullen. 

Honingboom
Honingboom
8|14
Veldesdoorn
Veldesdoorn
8|14
Krentenboom
Krentenboom
8|14
Wintersierkers
Wintersierkers
8|14
Wilde lijsterbes
Wilde lijsterbes
8|14
Gele kornoelje
Gele kornoelje
8|14
Vederesdoorn
Vederesdoorn
8|14
Amerikaanse tulpenboom
Amerikaanse tulpenboom
8|14
Gewone vogelkers
Gewone vogelkers
8|14
Haagbeuk
Haagbeuk
8|14
Zomereik
Zomereik
8|14
Winterlinde
Winterlinde
8|14
Wilde kardinaalsmuts
Wilde kardinaalsmuts
8|14
Eénstijlige meidoorn
Eénstijlige meidoorn
8|14
Voorontwerp Catershoflaan
Voorontwerp Catershoflaan
3|5
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
3|5
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
3|5
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
3|5
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
3|5
Hoe werkt een infiltratiekom?
Hoe werkt een infiltratiekom?
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
2|2
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
2|2

Concept groene middenberm
Concept groene middenberm
2|3
Concept groen aan beide zijden
Concept groen aan beide zijden
2|3
Concept groen aan één zijde
Concept groen aan één zijde
2|3
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
8|8
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
8|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
8|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
8|8
Panelen workshops
Panelen workshops
8|8
Workshops - klaar voor start
Workshops - klaar voor start
8|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
8|8
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
8|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
8|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
8|8
Ontwerp
2|6
Ontwerp
2|6
Ontwerp
2|6
Ontwerp
2|6
Ontwerp
2|6
Ontwerp
2|6

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Catershoflaan terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be