Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Catershoflaan

Heraanleg Catershoflaan

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Catershoflaan opnieuw aan. De riolering in de Catershoflaan is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad vernieuwd. Aan de heraanleg gaat een langdurig proces vooraf waarbij de bewoners van de straat vanaf het begin betrokken worden. 

De Catershoflaan is aan vernieuwing toe en wordt heraangelegd vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat. 

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf. De bewoners van de Catershoflaan worden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de straat. De bewoners gingen eind januari aan de slag met de invulling van de straat. Uit de ideeën van de bewoners en kinderen konden drie verschillende basisconcepten worden gehaald. Deze concepten werden in juni toegelicht via een digitaal infomoment. Tijdens digitale workshops stelden bewoners vragen, benoemden ze de voor-en nadelen van de verschillende concepten en uitten ze hun voorkeur. Andere bewoners gaven via het antwoordformulier, mail of telefonisch hun mening door. De input van de bewoners werd meegenomen in de beslissing van het districtscollege om het concept met de groene middenberm verder uit te werken. 

Eind november en begin december 2020 gaven bewoners input over het concept groene middenberm. Dit concept is dan met de input verder uitgewerkt naar een voorontwerp. In een laatste fase wordt dit voorontwerp verfijnd tot definitief ontwerp. Elke stap van het proces wordt met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp wordt het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

De start van de werken is ten vroegste gepland in het najaar 2022. 

Voorontwerp toonmoment 21 september 

Na de digitale workshops de afgelopen periode, konden we het voorontwerp fysiek in het districtshuis tonen. De bewoners stelden de nodige vragen en gaven input op het plan. 

De riolering, de bestrating, de groene middenberm en de verlichting worden vernieuwd tijdens de heraanleg. Met het ontwerp voor de nieuwe straat wordt ingezet op verkeersveiligheid, comfort voor alle weggebruikers, meergroen en wateropvang. 

In de nieuwe straat komen:

 • een nieuw gescheiden rioleringsstelsel
 • nieuwe voetpaden in betonstraatstenen
 • nieuwe parkeerstroken in kasseien aan beide zijden van de straat
 • een nieuwe rijweg in asfalt
 • een groene middenberm met nieuwe bomen, beplanting en twee pleintjes
 • plantvakken met bomen en beplanting aan zijde van de huizen
 • verkeersplateau's (afdwingen van maximale snelheid 30km/u)
 • enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden
 • verlichting.

Ook regenwater krijgt een plaats in de straat. Door de klimaatveranderingen zijn er namelijk vaker langere periodes van droogte én plotse wateroverlast. Daarom is het belangrijk dat regenwater zo veel mogelijk opnieuw kan doordringen in de ondergrond (infiltratie). 

Een aantal maatregelen in het ontwerp maken dit mogelijk:

 • infiltratiekom in de middenberm
 • parkeerstroken met groene, waterdoorlatende voeg
 • ondergrondse infiltratiebuizen

Op deze plaatsen kan een groot deel van het regenwater tijdelijk worden opgevangen en infiltreren in de bodem. 

Voorontwerp Catershoflaan
Voorontwerp Catershoflaan
5|5
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
5|5
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
5|5
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
5|5
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
5|5
Hoe werkt een infiltratiekom?
Hoe werkt een infiltratiekom?
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
1|2
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
1|2

Digitaal infomoment 20 april en voorbereidende werken maart 2021

De nieuwe Catershoflaan krijgt een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater en afvalwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Het propere regenwater kan deels ter plaatse in de bodem sijpelen voor het in de regenwaterleiding terechtkomt. Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak,…) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. Dit noemen we afkoppelen.

Om de bewoners zo correct mogelijk te informeren over het afkoppelen werd in samenspraak met Aquafin een digitaal infomoment op dinsdag 20 april 2021 georganiseerd. Tijdens dit infomoment werd een toelichting gegeven over de rioleringswerken in de straat. Daarnaast gaf de afkoppelingsdeskundige van Aquafin een grondige toelichting geven over het afkoppelen en wat dit voor de bewoners kan betekenen. Na dit infomoment zal de afkoppelingsdeskundige van Aquafin de bewoners verder op weg helpen en aan de woning ter plaatse adviseren. Hiervoor krijgen de bewoners nog een brief van Aquafin waarna ze een afspraak met de afkoppelingsdeskundige kunnen maken. Meer info over afkoppelen vindt u terug in deze folder. De presentatie van deze infoavond vindt u onderaan terug. 

Met de heraanleg van de straat wordt de riolering vernieuwd. Als de weersomstandigheden het toelaten start op 8 maart de aannemer Group Van Vooren met een grondmechanisch onderzoek in de straat. Dit onderzoek geeft een beeld van de opbouw en de samenstelling van de ondergrond. Op vier verschillende plaatsten in de straat maakt de aannemer boringen, plaatst peilbuizen en voert infiltratieproeven uit. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod om de werken te kunnen uitvoeren. De werken duren tot 12 maart. Bij slechte weersomstandigheden worden de werken op een later tijdstip uitgevoerd

Digitaal infomoment 30/11 en digitale bevraging begin december 2020

Door het coronavirus is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Daarom werd het concept met groene middenberm tijdens een digitaal infomoment voorgesteld. Bewoners stelden vragen en gaven hun voorkeur over het groen, water, paadjes en extra elementen in de middenberm, de bomen en de boomvakken in de parkeerstroken. Tot 6 december konden bewoners input geven via een een digitale bevraging. 

Het concept groene middenberm wordt met de input van de bewoners verder uitgewerkt tot een voorontwerp. Dit zal opnieuw teruggekoppeld worden naar de bewoners. 

Deze winterperiode worden tien sierkersen, tussen de Lange Bremstraat en de Ringlaan, verwijderd en herplant op de Maantjessteenweg. Deze bomen zijn nog in goede gezondheid en worden niet gerooid. 

Digitaal infomoment en digitale workshops in juni 2020

Door het coronavirus was het niet mogelijk om dit te doen tijdens fysieke bijeenkomsten. Daarom werden het infomoment en de workshops digitaal georganiseerd. Tijdens het digitaal infomoment werden de 3 basisconcepten voorgesteld. In de daaropvolgende digitale workshop werden deze 3 concepten in detail besproken. Bewoners stelden hebben vragen gesteld, de voor-en nadelen van de verschillende concepten benoemd en hun voorkeur geuit. 

Hierbij willen we nu al meegeven dat de gezondheid van de bomen in de Catershoflaan grondig werd nagekeken. Door onder andere slechte groeiomstandigheden bevinden het grootste deel van de bomen zich in een matige toestand met een lage levensverwachting. De afgelopen jaren dienden er dan ook meerdere bomen gerooid te worden. Momenteel zijn er verschillende bomen zeer slecht aan toe. In alle 3 de basisconcepten worden de bestaande bomen gerooid en wordt een nieuwe groenstructuur voorzien.

De presentatie en toelichting kan je hieronder bekijken. 

Concept groene middenberm
Concept groene middenberm
2|3
Concept groen aan beide zijden
Concept groen aan beide zijden
2|3
Concept groen aan één zijde
Concept groen aan één zijde
2|3

Workshops 25 en 27 januari 

Op zaterdag 25 en maandag 27 januari werkten de bewoners een eerste maal aan de invulling van hun straat. Eerst werden de sterke en zwakke punten van de huidige straat benoemd om vervolgens de straat zelf te ontwerpen op een plan van de lege straat. De aanwezigen werden verdeeld in groepen met bewoners tussen Kroonplein en Ringlaan en bewoners tussen Ringlaan en Lange Bremstraat. De groepen gingen in overleg met elkaar om de straat te ontwerpen. Er werd gediscussieerd, geargumenteerd, gedroomd en creatief gewerkt. Op een leeg plan plaatsten ze zelf bouwstenen zoals onder andere een fietspad, een rijweg, een zitbank, een boom of een verkeersplateau,.... Ook de kinderen van de straat werden uitgenodigd om hun straat te ontwerpen. Slechts twee kinderen waren zaterdag aanwezig. Zij hebben echter hard gewerkt en ontwierpen de ideale Catershoflaan op kindermaat. Op hun plan verscheen naast een fietspad nog een wieltjespad.  Op maandag ontwierp ook nog  een afvaardiging van de Merksemse adviesraden, namelijk de jeugd-, cultuur-, sport-, en seniorenraad de straat. Om de workshops af te sluiten stelden de bewoners zelf de ontwerpen aan elkaar voor. Met al deze ontwerpen gaat een ontwerper aan de slag om concepten te maken. De concepten worden voor de zomer 2020 teruggekoppeld naar de bewoners. Pas daarna wordt er een voorontwerp en later een definitief ontwerp gemaakt. 

Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
5|8
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
5|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
5|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
5|8
Panelen workshops
Panelen workshops
5|8
Workshops - klaar voor start
Workshops - klaar voor start
5|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
5|8
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
5|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
5|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
5|8
Ontwerp
5|6
Ontwerp
5|6
Ontwerp
5|6
Ontwerp
5|6
Ontwerp
5|6
Ontwerp
5|6

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Catershoflaan terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be