Contacteer stad Antwerpen

Catershoflaan

Heraanleg Catershoflaan

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Catershoflaan opnieuw aan. De riolering in de Catershoflaan is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad vernieuwd. De werken zijn gestart in augustus 2023 met de eerste fase. Op 27 mei 2024 start fase 4, het gedeelte tussen Meereigen en Kroonplein (exclusief kruispunt Kroonplein). 

De Catershoflaan is aan vernieuwing toe en wordt heraangelegd vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat. 

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf. De bewoners van de Catershoflaan worden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de straat. De bewoners gingen eind januari 2020 aan de slag met de invulling van de straat. Uit de ideeën van de bewoners en kinderen konden drie verschillende basisconcepten worden gehaald. Deze concepten werden in juni 2020 toegelicht via een digitaal infomoment. Tijdens digitale workshops stelden bewoners vragen, benoemden ze de voor-en nadelen van de verschillende concepten en uitten ze hun voorkeur. Andere bewoners gaven via het antwoordformulier, mail of telefonisch hun mening door. De input van de bewoners werd meegenomen in de beslissing van het districtscollege om het concept met de groene middenberm verder uit te werken. 

Eind november en begin december 2020 gaven bewoners input over het concept groene middenberm. Dit concept is dan met de input verder uitgewerkt naar een voorontwerp. In een laatste fase werd dit voorontwerp verfijnd tot definitief ontwerp. Elke stap van het proces is met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp werd het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer. 

De werken zijn gestart op 7 augustus 2023. De werken zullen ongeveer 14 maanden duren. Om de hinder te beperken werkt de aannemer in verschillende fasen. 

Fase 4 - tussen Meereigen en Kroonplein (excl. kruispunt Kroonplein)

Op 27 mei 2024 start de aannemer met de riolerings-en wegenwerken in fase 4. 

Bereikbaarheid en hinder
De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De woningen in de werfzone blijven steeds te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.

Voor doorgaand verkeer en fietsers is een omleiding voorzien via de Laaglandlaan.

De aansluiting met de Rerum Novarumlaan wordt eveneens vernieuwd. Het kruispunt is afgesloten t.e.m. Rerum Novarumlaan 145/160. 

Het einde van fase 4 is voorzien in oktober 2024. Het planten van de bomen gebeurt in het plantseizoen najaar 2024 - voorjaar 2025. 

Fase 3 - tussen Ringlaan en Meereigen (incl. kruispunt) 

Update mei 2024

De rioleringswerken werden uitgevoerd de aannemer werkt in mei 2024 nog aan de afwerking van de bovenbouw. Hierbij worden de boordstenen geplaatst, fundering aangelegd en drempels geplaatst. Dan volgende klinkerwerken en de kasseiwerken.

In de week van 13 mei wordt het kruispunt met Meereigen verder afgewerkt en brengt de aannemer ook de onderlaag asfalt aan. In de week van 20 mei volgt de toplaag asfalt.

als de weersomstandigheden het toelaten zal Catershoflaan tussen Ringlaan en Meereigen opnieuw opengesteld worden op 24 mei.

Het planten van de bomen gebeurt in het plantseizoen najaar 2024 – voorjaar 2025.

Fase 1 en 2 - tussen Ringlaan en Lange Bremstraat 

Update mei 2024

De riolerings- en wegenwerken in de Catershoflaan ten noorden van Ringlaan zijn bijna afgewerkt. In de middenberm worden er de komende weken nog heesters aangeplant en gras gezaaid. In de plantvakken wordt een bloemenmengsel ingezaaid. Het planten van de resterende bomen gebeurt in het plantseizoen najaar 2024 - voorjaar 2025. 

De straat werd intussen opengesteld voor verkeer. 

Timing per fase

  Plaats - omgeving werkenStartVermoedelijke duur
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef (incl. kruispunt Melgesdreef)7 augustus 2023+/- 4,5 maanden
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat (incl. kruispunt Lange Bremstraat)Eind 2023/begin 2024+/- 4,5 maanden
Catershoflaan tussen Ringlaan en Meereigen (incl. kruispunt Meereigen)Voorjaar 2024+/- 3 maanden
Catershoflaan tussen Meereigen en KroonpleinZomer 2024+/- 4 maanden

Opgelet: Fase 2 en fase 3 zullen deels gelijktijdig worden uitgevoerd: na het afronden van de aanleg van de riolering in fase 2, zal de aannemer ook starten met de aanleg van de riolering in fase 3. Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Hinder en bereikbaarheid

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar door deze minder hinder – steenslag blijven de woningen wel bereikbaar voor hulpdiensten en in geval van nood.

Na de rioleringswerken wordt de resterende bestrating opgebroken en wordt de nieuwe wegenis aangelegd. De voetpaden blijven zo lang als mogelijk behouden. De woningen zijn altijd te voet bereikbaar.

Voor doorgaand verkeer en fietsers wordt een omleiding voorzien via Laaglandlaan. Ook ziekenhuis Jan Palfijn, gelegen in de Lange Bremstraat, is bereikbaar via de omleiding door de Laaglangdlaan. Tijdens fase 1 en fase 2 geldt er tevens een plaatselijke omleiding via De Lunden.

Minderhindervergunning

Tijdens de werken worden delen van de straat afgesloten voor alle verkeer en zijn de garages tijdelijk niet bereikbaar. Heb je geen recht op een parkeervergunning voor bewoners waarmee je op straat kan parkeren en je bent eigenaar of huurder van een garage, dan kan je een minderhindervergunning aanvragen bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Dit is een tijdelijke parkeervergunning waarmee je tijdens de werken onbeperkt en gratis op straat kan parkeren in de buurt van jouw garage of parkeerplaats. Via de website kan je de voorwaarden terugvinden en een aanvraag invullen. 

Honingboom
Honingboom
6|14
Veldesdoorn
Veldesdoorn
6|14
Krentenboom
Krentenboom
6|14
Wintersierkers
Wintersierkers
6|14
Wilde lijsterbes
Wilde lijsterbes
6|14
Gele kornoelje
Gele kornoelje
6|14
Vederesdoorn
Vederesdoorn
6|14
Amerikaanse tulpenboom
Amerikaanse tulpenboom
6|14
Gewone vogelkers
Gewone vogelkers
6|14
Haagbeuk
Haagbeuk
6|14
Zomereik
Zomereik
6|14
Winterlinde
Winterlinde
6|14
Wilde kardinaalsmuts
Wilde kardinaalsmuts
6|14
Eénstijlige meidoorn
Eénstijlige meidoorn
6|14
Voorontwerp Catershoflaan
Voorontwerp Catershoflaan
2|5
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
2|5
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
2|5
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
2|5
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
2|5
Hoe werkt een infiltratiekom?
Hoe werkt een infiltratiekom?
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
2|2
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
2|2

Concept groene middenberm
Concept groene middenberm
3|3
Concept groen aan beide zijden
Concept groen aan beide zijden
3|3
Concept groen aan één zijde
Concept groen aan één zijde
3|3
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
6|8
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
6|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
6|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
6|8
Panelen workshops
Panelen workshops
6|8
Workshops - klaar voor start
Workshops - klaar voor start
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
6|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
6|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
6|8
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Catershoflaan terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be