Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Catershoflaan

Heraanleg Catershoflaan

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Catershoflaan opnieuw aan. De riolering in de Catershoflaan is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad vernieuwd. Aan de heraanleg gaat een langdurig proces vooraf waarbij de bewoners van de straat vanaf het begin betrokken worden. 

De Catershoflaan is aan vernieuwing toe en wordt heraangelegd vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat. 

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf. De bewoners van de Catershoflaan worden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de straat. De bewoners gingen eind januari aan de slag met de invulling van de straat. Uit de ideeën van de bewoners en kinderen konden drie verschillende basisconcepten worden gehaald. Deze concepten werden in juni toegelicht via een digitaal infomoment. Tijdens digitale workshops stelden bewoners vragen, benoemden ze de voor-en nadelen van de verschillende concepten en uitten ze hun voorkeur. Andere bewoners gaven via het antwoordformulier, mail of telefonisch hun mening door. De input van de bewoners werd meegenomen in de beslissing van het districtscollege om het concept met de groene middenberm verder uit te werken. 

Eind november en begin december 2020 gaven bewoners input over het concept groene middenberm. Dit concept is dan met de input verder uitgewerkt naar een voorontwerp. In een laatste fase wordt dit voorontwerp verfijnd tot definitief ontwerp. Elke stap van het proces wordt met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp wordt het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

De start van de werken is ten vroegste gepland in de zomer 2023. 

Voorbereidende nutswerken 

Vanaf eind oktober 2022 starten de voorbereidende nutswerken in de straat. Het gaat over de nutsleidingen zoals drinkwater, gas, laagspanning, openbare verlichting en telecom die vernieuwd worden. Er wordt in verschillende fasen gewerkt vanaf 24 oktober 2022 tot juni 2023. De nodige signalisatie zal per fase aangebracht worden in de straat. 

Definitief ontwerp bewonersmoment 12 februari 2022

Het definitief ontwerp werd voorgesteld aan de bewoners op 12 februari aan de binnentuin van het districtshuis van Merksem. De bewoners stelden de nodige vragen. 

Het definitief ontwerp staat onderaan de website of via deze link. In de nieuwe Catershoflaan komen:

 • een gescheiden rioleringsstelsel;
 • voetpaden in betonstraatstenen;
 • fietspaden in asfalt;
 • parkeerstroken in kasseien met waterdoorlatende voeg;
 • een rijweg in asfalt;
 • verkeersplateaus;
 • bomen in de parkeerstrook;
 • plantvakken met bomen ter hoogte van de kruispunten;
 • fietsenstallingen, papiermanden en nieuwe verlichting.

Groene middenberm

In de middenberm komen twee types bomen:

 • ‘dragers’: op termijn grote bomen, geschrankt aangeplant, lange levensduur
 • ‘ondersteuners’: kleinere bomen, willekeurig aangeplant, minder lange levensduur

Hierdoor ontstaat er van bij het begin een mooi groen beeld. Op lange termijn zullen enkel nog de “dragers” overblijven die tegen dan een mooie laanstructuur hebben gevormd. Een overzicht van de verschillende boomsoorten staat onderaan of via deze link

Regenwater van de daken en de straat wordt afgevoerd naar infiltratiekommen in de middenberm. Dit zijn lager gelegen zones waar het regenwater opnieuw in de bodem kan doordringen. Dit is goed voor de grondwatertafel tijdens drogere periodes.

Het gras wordt opnieuw ingezaaid. Er komt een kruidenrijk grasmengsel dat voor een groot deel slechts beperkt zal worden gemaaid. Dit ‘gewild’ gras verhoogt de biodiversiteit sterk en is dus waardevol voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

In de middenberm komen er verder ook nog:

 • twee pleintjes met zitbanken, papiermanden, verlichting en enkele stapstenen;
 • struiken (struweel) en een aantal boomstammen
 • bloemrijke beplanting aan de kruispunten.

 

Overzicht verschillende boomsoorten

Honingboom
Honingboom
6|14
Veldesdoorn
Veldesdoorn
6|14
Krentenboom
Krentenboom
6|14
Wintersierkers
Wintersierkers
6|14
Wilde lijsterbes
Wilde lijsterbes
6|14
Gele kornoelje
Gele kornoelje
6|14
Vederesdoorn
Vederesdoorn
6|14
Amerikaanse tulpenboom
Amerikaanse tulpenboom
6|14
Gewone vogelkers
Gewone vogelkers
6|14
Haagbeuk
Haagbeuk
6|14
Zomereik
Zomereik
6|14
Winterlinde
Winterlinde
6|14
Wilde kardinaalsmuts
Wilde kardinaalsmuts
6|14
Eénstijlige meidoorn
Eénstijlige meidoorn
6|14

Voorontwerp toonmoment 21 september 

Na de digitale workshops de afgelopen periode, konden we het voorontwerp fysiek in het districtshuis tonen. De bewoners stelden de nodige vragen en gaven input op het plan. 

De riolering, de bestrating, de groene middenberm en de verlichting worden vernieuwd tijdens de heraanleg. Met het ontwerp voor de nieuwe straat wordt ingezet op verkeersveiligheid, comfort voor alle weggebruikers, meergroen en wateropvang. 

In de nieuwe straat komen:

 • een nieuw gescheiden rioleringsstelsel
 • nieuwe voetpaden in betonstraatstenen
 • nieuwe parkeerstroken in kasseien aan beide zijden van de straat
 • een nieuwe rijweg in asfalt
 • een groene middenberm met nieuwe bomen, beplanting en twee pleintjes
 • plantvakken met bomen en beplanting aan zijde van de huizen
 • verkeersplateau's (afdwingen van maximale snelheid 30km/u)
 • enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden
 • verlichting.

Ook regenwater krijgt een plaats in de straat. Door de klimaatveranderingen zijn er namelijk vaker langere periodes van droogte én plotse wateroverlast. Daarom is het belangrijk dat regenwater zo veel mogelijk opnieuw kan doordringen in de ondergrond (infiltratie). 

Een aantal maatregelen in het ontwerp maken dit mogelijk:

 • infiltratiekom in de middenberm
 • parkeerstroken met groene, waterdoorlatende voeg
 • ondergrondse infiltratiebuizen

Op deze plaatsen kan een groot deel van het regenwater tijdelijk worden opgevangen en infiltreren in de bodem. 

Voorontwerp Catershoflaan
Voorontwerp Catershoflaan
1|5
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
Catershoflaan tussen Kroonplein en Meereigen
1|5
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
Catershoflaan tussen Meereigen en Ringlaan
1|5
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
Catershoflaan tussen Ringlaan en Melgesdreef
1|5
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat
1|5
Hoe werkt een infiltratiekom?
Hoe werkt een infiltratiekom?
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
2|2
Toonmoment districtshuis
Toonmoment districtshuis
2|2

Concept groene middenberm
Concept groene middenberm
3|3
Concept groen aan beide zijden
Concept groen aan beide zijden
3|3
Concept groen aan één zijde
Concept groen aan één zijde
3|3
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
6|8
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
6|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
6|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
6|8
Panelen workshops
Panelen workshops
6|8
Workshops - klaar voor start
Workshops - klaar voor start
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
6|8
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
6|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
6|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
6|8
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6
Ontwerp
6|6

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Catershoflaan terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be