Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Catershoflaan

Heraanleg Catershoflaan

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Catershoflaan opnieuw aan. De riolering in de Catershoflaan is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad vernieuwd. Aan de heraanleg gaat een langdurig proces vooraf waarbij de bewoners van de straat vanaf het begin betrokken worden. 

De Catershoflaan is aan vernieuwing toe en wordt heraangelegd vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat. 

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf. De bewoners van de Catershoflaan worden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de straat. De bewoners gingen eind januari aan de slag met de invulling van de straat. Uit de ideeën van de bewoners en kinderen konden 3 verschillende basisconcepten worden gehaald. Deze concepten werden in juni toegelicht via een digitaal infomoment. Tijdens digitale workshops stelden bewoners vragen, benoemden ze de voor-en nadelen van de verschillende concepten en uitten ze hun voorkeur. Andere bewoners gaven via het antwoordformulier, mail of telefonisch hun mening door. De input van de bewoners werd meegenomen in de beslissing van het districtscollege om het concept met de groene middenberm verder uit te werken. 

In het najaar wordt met de bewoners verder gewerkt aan dit concept om zo te komen tot een voorontwerp. In een laatste fase wordt dit voorontwerp verfijnd tot definitief ontwerp. Elke stap van het proces wordt met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp wordt het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

De start van de werken is ten vroegste gepland in het najaar 2022. 

Digitaal infomoment en digitale workshops in juni 2020

Door het coronavirus was het niet mogelijk om dit te doen tijdens fysieke bijeenkomsten. Daarom werden het infomoment en de workshops digitaal georganiseerd. Tijdens het digitaal infomoment werden de 3 basisconcepten voorgesteld. In de daaropvolgende digitale workshop werden deze 3 concepten in detail besproken. Bewoners stelden hebben vragen gesteld, de voor-en nadelen van de verschillende concepten benoemd en hun voorkeur geuit. 

Hierbij willen we nu al meegeven dat de gezondheid van de bomen in de Catershoflaan grondig werd nagekeken. Door onder andere slechte groeiomstandigheden bevinden het grootste deel van de bomen zich in een matige toestand met een lage levensverwachting. De afgelopen jaren dienden er dan ook meerdere bomen gerooid te worden. Momenteel zijn er verschillende bomen zeer slecht aan toe. In alle 3 de basisconcepten worden de bestaande bomen gerooid en wordt een nieuwe groenstructuur voorzien.

De presentatie en toelichting kan je hieronder bekijken. 

Concept groene middenberm
Concept groene middenberm
1|3
Concept groen aan beide zijden
Concept groen aan beide zijden
1|3
Concept groen aan één zijde
Concept groen aan één zijde
1|3

Workshops 25 en 27 januari 

Op zaterdag 25 en maandag 27 januari werkten de bewoners een eerste maal aan de invulling van hun straat. Eerst werden de sterke en zwakke punten van de huidige straat benoemd om vervolgens de straat zelf te ontwerpen op een plan van de lege straat. De aanwezigen werden verdeeld in groepen met bewoners tussen Kroonplein en Ringlaan en bewoners tussen Ringlaan en Lange Bremstraat. De groepen gingen in overleg met elkaar om de straat te ontwerpen. Er werd gediscussieerd, geargumenteerd, gedroomd en creatief gewerkt. Op een leeg plan plaatsten ze zelf bouwstenen zoals onder andere een fietspad, een rijweg, een zitbank, een boom of een verkeersplateau,.... Ook de kinderen van de straat werden uitgenodigd om hun straat te ontwerpen. Slechts twee kinderen waren zaterdag aanwezig. Zij hebben echter hard gewerkt en ontwierpen de ideale Catershoflaan op kindermaat. Op hun plan verscheen naast een fietspad nog een wieltjespad.  Op maandag ontwierp ook nog  een afvaardiging van de Merksemse adviesraden, namelijk de jeugd-, cultuur-, sport-, en seniorenraad de straat. Om de workshops af te sluiten stelden de bewoners zelf de ontwerpen aan elkaar voor. Met al deze ontwerpen gaat een ontwerper aan de slag om concepten te maken. De concepten worden voor de zomer 2020 teruggekoppeld naar de bewoners. Pas daarna wordt er een voorontwerp en later een definitief ontwerp gemaakt. 

Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
4|8
Workshop 25 januari
Workshop 25 januari
4|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 25 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp
4|8
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
Workshop 25 januari - presentatie ontwerp kinderen
4|8
Panelen workshops
Panelen workshops
4|8
Workshops - klaar voor start
Workshops - klaar voor start
4|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
Workshop 27 januari - ontwerpen van de straat
4|8
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
Workshop 27 januari - adviesraden ontwerpen de straat
4|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
4|8
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
Workshop 27 januari - presentatie ontwerp
4|8

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Catershoflaan terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Ontwerp
4|6
Ontwerp
4|6
Ontwerp
4|6
Ontwerp
4|6
Ontwerp
4|6
Ontwerp
4|6

Wilt je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be