Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Doelhofstraat

Heraanleg Doelhofstraat

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Doelhofstraat opnieuw aan. Omdat de riolering in de Doelhofstraat verouderd is, zal water-link i.s.m. Aquafin deze vernieuwen. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. De werken worden ten vroegste gepland vanaf 2023. Het definitief ontwerp voor de nieuwe Doelhofstraat is getekend. We stellen dit graag hieronder voor.  

Verloop werken en hinder

De bewoners werden uitgenodigd op een infoavond op maandag 30 januari over de start van de werken in de Doelhofstraat en het kruispunt met de Sint-Bartholomeusstraat. Er werden enkele praktische afspraken gemaakt om de werken voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Fase 1: Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat en Doelhofstraat - duurtijd ongeveer 3 weken (behoudens weerverlet)

 • Start voorbereidende werken: 27 februari 2023
  • Plaatsen droogzuiging en beperkte opbraak van wegenis
 • Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat: start der werken op 3 maart 2023
  • Kruispunt volledig afgesloten tussen huisnummer 92 en Westkaai
  • Garages in werfzone zijn niet bereikbaar
  • Gemotoriseerd verkeer dient omleidingen te volgen
  • Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone passeren. Fietsers dienen af te stappen of volgen de omleiding
 • Doelhofstraat
  • Plaatselijk verkeer blijft mogelijk
  • Straat wordt dubbelrichting en loopt dood op de werfzone kruispunt Sint-Bartholomeusstraat
  • Er geldt een plaatselijk parkeerverbod waar nodig
  • Garages worden zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden

Fase 2: Doelhofstraat - duurtijd tot ongeveer eind september (behoudens weerverlet)

 • Start der werken op 17 maart 2023
 • Hinder:
  • Kruispunt Sint-Bartholomeusstraat opnieuw vrij
  • Doelhofstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
  • Garages in de werfzone zijn niet bereikbaar
  • Gemotoriseerd verkeer dient omleidingen te volgen
  • Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone passeren. Fietsers dienen af te stappen of volgen de omleiding

Voorbereidende nutswerken 

Water-Link en Fluvius hebben een aantal voorbereidende nutswerken uitgevoerd. Het gaat over de kast vervangen en leidingen verplaatsen. Er wordt gewerkt aan de pare zijde van de Doelhofstraat en in de Sint-Bartholomeusstraat ter hoogte van nummers 100-112 in het voetpad en rijstrook. 

Definitief ontwerp

De nieuwe Doelhofstraat wordt opnieuw ingericht als enkelrichtingsstraat met aan beide zijden langsparkeren. De rijrichting van Bredabaan naar Sint-Bartholomeusstraat blijft behouden. In het midden van de straat dwingt een verkeersplateau de snelheid van 30 km/u af.

De straat wordt groen ingericht door bomen in de parkeerstroken. Er worden 14 bomen verspreid in de straat geplant. Er komen 8 grotere plantvakken in de straat, waarvan 4 ter hoogte van het verkeersplateau en 4 aan het begin en einde van de straat. Deze plantvakken worden zodanig ingericht dat ze ook zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater.

De parkeerstroken zijn 2 m breed en worden aangelegd in kasseien met een groene, waterdoorlatende voeg. Door de manier van aanleggen kunnen de parkeerstroken bij hevige buien regenwater plaatselijk opvangen. Het water blijft bij hevige waterval even staan en sijpelt langzaam in de ondergrond. Een waterdoorlatende fundering zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het oppervlaktewater over de hele straat. Dit is goed voor de watervoorraad in tijden van droogte. Op die manier wordt er ook minder regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de riolering, waardoor de kans op wateroverlast tijdens perioden van hevige regenval kleiner wordt. Bij hevige regenval, zullen grote hoeveelheden regenwater ook nog steeds worden afgevoerd via een afvoer regenwater.

Aan de plantvakken bieden banken een rustpunt in uw straat. De verlichting wordt vernieuwd en er komen fietsenstallingen in de straat.

De rijbaan (4,20m breed) wordt aangelegd in asfalt. Aan beide zijden van de straat wordt een voetpad voorzien in betonstraatstenen met een comfortabele breedte van ongeveer 1,70m tot 1,90m.

Rioleringswerken
De rioleringen en de huisaansluitingen worden vernieuwd. Er komt een gescheiden rioolstelsel dat ervoor zorgt dat regenwater en afvalwater in aparte rioolbuizen wordt opgevangen en afgevoerd. De bestaande oude rioolbuizen zijn stuk en zij voeren momenteel ook een gedeelte van het grondwater mee af. Door het vernieuwen van de rioleringen is het mogelijk dat het grondwaterpeil stijgt. Wij vragen dan ook de wanden en vloeren van jouw kelder waterdicht te maken. Zoniet bestaat de kans dat je water in jouw kelder krijgt. De stad en water-link kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Als eigenaar ben je verplicht om jouw kelder waterdicht te maken. Ben je huurder? Breng dan tijdig de eigenaar op de hoogte. Wil je meer weten over hoe je jouw kelder waterdicht kan maken? Neem contact op met het dichtstbijzijnde woonkantoor. Op www.antwerpen.be vind je het dichtstbijzijnde woonkantoor.

Definitief ontwerp
Definitief ontwerp
Referentiebeeld plantvak
Referentiebeeld plantvak
1|3
Referentiebeeld plantvak zitbank
Referentiebeeld plantvak zitbank
1|3
Referentiebeeld plantvak verkeersplateau
Referentiebeeld plantvak verkeersplateau
1|3
Opvang regenwater
Opvang regenwater
1|2
Opvang regenwater
Opvang regenwater
1|2

Voorontwerp

Het concept, het allereerste plan voor de Doelhofstraat, werd in juni 2020 tijdens een digitaal infomoment aan de bewoners voorgesteld. Het voorontwerp voor de nieuwe Doelhofstraat werd uitgetekend. Dit voorontwerp wordt in volgende fase uitgewerkt tot een definitief ontwerp. We stellen dit graag hieronder aan jou voor. 

Voorontwerp
Voorontwerp

Ambitie
Met de heraanleg van de straat wordt meer comfort en meer verblijfskwaliteit voorzien voor alle weggebruikers. De verkeersveiligheid wordt verhoogd en er wordt ingezet op het vergroenen en het verblauwen van de straat.

Materialen
De rijbaan (4,20m breed)  wordt aangelegd in asfalt. Aan beide zijden van de straat wordt een voetpad voorzien in betonstraatstenen  en een comfortabele breedte van ongeveer 1,70m tot 1,90m. De parkeerstroken aan beide zijden in de straat worden aangelegd in kasseien met een groene, waterdoorlatende voeg. 

Mobiliteit
De nieuwe Doelhofstraat wordt opnieuw ingericht als enkelrichtingsstraat met aan beide zijden langsparkeren. De rijrichting van Bredabaan naar Sint-Bartholomeusstraat blijft behouden. In het midden van straat dwingt een verkeersplateau de snelheid van 30 km/u af. Er worden fietsbeugels geplaatst op aparte voetpaduitstulpingen. De verlichting wordt vernieuwd. 

Referentiebeeld straat
Referentiebeeld straat
1|2
Referentiebeeld fietsbeugels
Referentiebeeld fietsbeugels
1|2

Groen en water
De straat wordt groen ingericht door bomen in de parkeerstroken, met daaronder beplanting, in de parkeerstroken. Daarnaast zijn er grotere plantvakken ter hoogte van het verkeersplateau en aan het begin en einde van de straat. De plantvakken worden zodanig ingericht dat ze ook zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater. Aan de plantvakken bieden banken een rustpunt in uw straat. 

Door de klimaatveranderingen hebben we vaker langere periodes van droogte én plotse wateroverlast. Daarom is het belangrijk dat regenwater zo veel mogelijk opnieuw infiltreert in de ondergrond. In het ontwerp worden een aantal maatregelen genomen om dit mogelijk te maken.

Grotere plantvakken ter hoogte van het verkeersplateau en aan het begin en einde van de straat zorgen niet enkel voor extra vergroening, maar worden zodanig ingericht dat ze zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater. 

De parkeerstroken worden aangelegd in kasseien met een groene, waterdoorlatende voeg. Door de manier van aanleggen kunnen de parkeerstroken bij hevige buien regenwater plaatselijk opvangen en laten infiltreren in de ondergrond. Dit is goed voor de watervoorraad in tijden van droogte. Op die manier wordt er ook minder regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de riolering, waardoor de kans op wateroverlast tijdens perioden van hevige regenval kleiner wordt. 

Wenst u meer te weten over hoe de stad Antwerpen en de districten willen anticiperen op toekomstige regenval en periodes van droogte en hoe water een plek zal krijgen in de stad? Neem dan zeker een kijkje op deze website rond het Waterplan.  

Geveltuin? 

De nieuwe straat biedt een unieke kans om ineens een geveltuin aan uw woning aan te leggen. Op die manier wordt de straat nog groener. Dit biedt ook extra opvangmogelijkheden voor het water.

Meer info over geveltuinen? Neem een kijkje op www.plantwerpen.be.

Interesse in het aanleggen van een geveltuin? Geef een seintje via wijkoverleg.merksem@antwerpen.be.

Concept

Het concept, het allereerst plan voor de nieuwe Doelhofstraat werd tijdens een digitaal infomoment in juni 2020 gepresenteerd aan de bewoners. De bewoners hadden tijdens dit moment de mogelijkheid om vragen te stellen en feedback te geven. Deze presentatie vind je onderaan. 

Conceptplan Doelhofstraat
Conceptplan

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Doelhofstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be