Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

RustoordstraatGoogle Maps

Heraanleg Rustoordstraat

District Merksem legt in samenwerking met water-link en Aquafin de Rustoordstraat opnieuw aan. De werken zijn gepland in 2023-2024. Bewoners van de straat kennen hun straat het beste en gaven hun wensen en ideeën voor de nieuwe straat via een digitale bevraging. Het concept werd daarna aan de bewoners voorgesteld en besproken. Met behulp van deze input werd een definitief ontwerp opgemaakt voor de straat. 

De riolering in de Rustoordstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. Een nieuwe straat biedt ook kansen om te ontharden, vergroenen en verblauwen, via infiltratie of insijpeling van het regenwater. District Merksem voert deze werken samen uit met Aquafin in 2023-2024.

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Infomoment definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de straat werd uitgetekend en werd op dinsdag 6 december aan de bewoners in bibliotheek Park voorgesteld. Ze hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen.  

De Rustoordstraat wordt ingericht als woonerf, waarbij een centrale groenzone ruimte biedt voor verblijven en speelaanleidingen. De straat vormt zo een kwalitatieve verbinding tussen het Bouckenborghpark en het Groen Hart van Merksem.

Er werden ten opzichte van het concept van de straat enkele wijzigingen aangebracht. De fietsbeugels die waren voorzien op de hoek van de Bredabaan en de Rustoordstraat zijn verplaatst naar Bredabaan 632-634, ter hoogte van de zijde van de Bredabaan. 

De speelaanleidingen in de centrale groenzones werden verder uitgewerkt. Er komt een speels parcours van betonnen stapstenen doorheen een verlaagde graszone. In deze graszone zal er net als in de andere groenzones bij momenten regenwater blijven staan, voordat het infiltreert in de bodem. Om de groenzones ter hoogte van de asverschuiving te beschermen, komen er daar enkele lage betonnen muurtjes. Aan de zijde van de Van Heybeeckstraat, vlakbij de broodjeszaak, komt één zitbank. 

De verlichting wordt vernieuwd. Deze wordt geschrankt aangebracht, hoofdzakelijk tegen de gevels. 

In de straat komen verschillende boomsoorten, namelijk:

  • Liquidamber styraciflua (amberboom);
  • Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn); 
  • Carpinus betulus (haagbeuk). 
Definitief ontwerp Rustoordstraat
Definitief ontwerp Rustoordstraat
Referentiebeeld grasbetontegels
Referentiebeeld grasbetontegels
Jeroen Broeckx1|6
Referentiebeeld woonerf met haakse parkeerplaatsen in kasseien en grasbetontegels
Referentiebeeld woonerf met haakse parkeerplaatsen in kasseien en grasbetontegels
Jeroen Broeckx1|6
Frederik Beyens
Referentiebeeld groenzone voor regenwaterinfiltratie met speelaanleiding
1|6
Jeroen Broeckx
Referentiebeeld groenzone met speelaanleiding
1|6
Referentiebeeld fietsbeugels
Referentiebeeld fietsbeugels
1|6
Referentiebeeld zitbank
Referentiebeeld zitbank
1|6

Bewonersmoment concept

In 2021 vulden de bewoners een digitale bevraging in. Ze gaven hun mening over het groen, het water, de verblijfsfunctie, de mobiliteit en het parkeren, het materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting. Met deze informatie gingen de ontwerpers aan de slag om een eerste plan op te maken voor de nieuwe straat. Dit concept werd voorgesteld op donderdag 21 april om 18.30u  in bibliotheek Park. Het concept werd samen besproken en bewoners gaven hun input en mening. Na dit moment wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een definitief ontwerp.

De Rustoordstraat wordt ingericht als woonerf, waarbij een centrale groenzone ruimte biedt voor verblijven en speelaanleidingen. De straat vormt zo een kwalitatieve verbinding tussen het Bouckenborghpark en het Groen Hart van Merksem.

Een woonerf wordt gelijkgronds aangelegd en heeft een snelheidsregime van 20 km/u. Voetgangers en fietsers spelen de hoofdrol. Autoverkeer blijft mogelijk. Om de snelheid te remmen is een asverschuiving voorzien. De straat wordt volledig enkelrichting van Bredabaan naar Van Heybeeckstraat. De bestaande in-en uitgang van de parking wordt verplaatst naar de Van Heybeeckstraat. Parkeren in de straat kan op afgebakende plaatsen voorzien van "P". Deze worden aangelegd in kasseien met groene, waterdoorlatende voegen. 

Er komen vier grote groenvakken met telkens één grote nieuwe boom. Deze zorgen voor verkoeling in de straat.  De groenvakken worden verlaagd aangelegd in functie van opvang regenwater. De groenvakken aan het begin en einde van de straat worden aangeplant met vaste, bloemrijke beplanting/heesters. De centrale groenvakken worden voorzien van intensief gemaaid gras, waar ook ruimte is voor zitten en enkele speelaanleidingen. 

Plan concept Rustoordstraat
Plan concept Rustoordstraat

Bevraging

In mei - juni 2021 vulden de bewoners een digitale bevraging in. Ze gaven hun mening over het groen, het water, de verblijfsfunctie, de mobiliteit en parkeren, het materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting.

In de bevraging gaven bewoners aan dat ze een groenere straat wensen, ook op plekken waar momenteel verharding is. Daarnaast is er de vraag naar een meer duidelijke verkeerssituatie omdat er momenteel een gedeelte enkelrichting en een gedeelte dubbelrichting is. De bewoners vragen om de in-en uitrit van de parking te bekijken. Daarnaast wordt degelijke en voldoende verlichting gevraagd.

Met deze informatie gaan ontwerpers aan de slag om een eerste plan, concept op te maken voor uw nieuwe straat. Begin 2022 gaan we met het concept naar de bewoners. We bespreken dit dan samen en vragen naar de meningen en suggesties. Daarna wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een definitief ontwerp.

Sfeerbeelden infopanelen
Sfeerbeelden infopanelen
1|3
Sfeerbeelden infopanelen
Sfeerbeelden infopanelen
1|3
Sfeerbeelden infopanelen
Sfeerbeelden infopanelen
1|3

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Rustoordstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wil je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be