Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Kastanjeboomplein

Heraanleg speel-en sportterrein Kastanjeboomplein

Midden augustus 2023 start de aannemer met de heraanleg van het speel- en sportterrein aan het Kastanjeboomplein. De werken zijn afgerond. 

Einde werken

De werken aan het speel-en sportterrein zijn afgerond. In de loop van het voorjaar 2024 worden de hagen, heesters en bomen nog geplant. Op zaterdag 20 januari om 11u wordt het terrein samen met de buurtbewoners officieel geopend. 

Start werken

Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer midden augustus met de heraanleg van het speel-en sportterrein aan het Kastanjeboomplein. Vooraf kijken de onderhoudsdiensten van de stad na welke toestellen of onderdelen nog in voldoende staat zijn voor hergebruik op andere speelterreinen. Aannemer Hertsens verwijdert daarna de resterende toestellen alvorens van start te gaan met de werken.

Enkele bomen worden gerooid. Om de andere bomen meer kansen te geven om te groeien, wordt de grond losgemaakt en worden er voedingsstoffen aangebracht in de bodem.

Op het grote plein komt er onder andere een schommelzone op kunstgras, een zandbak met verschillende speeltoestellen en een open ruimte met picknicktafels. Het sportveld krijgt een volledig nieuwe ballenvanger met hemelnet. Aan de zijde van de Laaglandlaan komt een nieuwe, lage omheining met poortje. Enkele voetpaduitstulpingen aan de zijde van de woningen zorgen voor een betere toegankelijkheid van het plein.

Op het kleine plein komt een nieuw petanqueterrein met zitbank en een picknicktafel. Na de werken wordt het gras opnieuw ingezaaid en het groen aangeplant. Op het kleine plein komen enkele nieuwe bomen. Rond het grote plein worden extra hagen geplant. Omdat het gras moet groeien, blijft het terrein dan nog afgesloten. De werken zijn gepland van midden augustus tot november 2023. Nadat het gras voldoende gegroeid is, kan er opnieuw gespeeld en gesport worden.

Hinder en bereikbaarheid
Tijdens de werken is er plaatselijk hinder en een plaatselijk parkeerverbod. Gelieve de werfsignalisatie te respecteren.

Wat ging vooraf? 

Voor de ontwerpers aan de slag gaan om een nieuw speel-en sportterrein te ontwerpen, luisteren ze naar de mening van de gebruikers en bewoners. Voor het Kastanjeboomplein was er een digitale bevraging van juli tot midden september 2020. In totaal gaven 21 personen, kinderen, jongeren en volwassenen via deze bevraging hun mening. Daarnaast waren er acht bewoners begin september aanwezig op het inspraakmoment ter plaatse.

Op basis van de resultaten van de bevraging en het inspraakmoment maakte de ontwerper een eerste concept op. In het voorjaar van 2021 werd tijdens een digitaal bewonersmoment teruggekoppeld. Tijdens dit moment was er een duidelijke vraag om het omheind verhard sportterrein te behouden. Daarnaast werd gevraagd om meer speeltoestellen te voorzien. De veiligheid van de kinderen bij het verlaten van het speelterrein werd ook onder de aandacht gebracht met de vraag naar een volledig omheind terrein met minder toegangen.

De input uit dit moment werd gebruikt om een tweede concept op te maken. Dit werd teruggekoppeld tijdens een bewonersmoment ter plaatse in januari 2022. Tijdens dit moment was er duidelijk nog een grote bezorgdheid over de veiligheid van overstekende kinderen richting het speelterrein met de vraag naar poortjes of een sas ter hoogte van de toegangen. Daarnaast werd er ook gevraagd naar een derde toegang.

Definitief ontwerp

De ontwerpers gingen met de suggesties aan de slag en maakten een definitief ontwerp op. In het definitieve ontwerp werd een derde toegang voorzien, tegenover huisnummer 29. Aan alle toegangen maakt een nieuwe voetpaduitstulping de oversteek naar het speelterrein extra zichtbaar. Daarnaast worden de toegangen langs het Kastanjeboomplein beveiligd door middel van een sas. De extra toegang tegenover huisnummer 29 krijgt ook nog een brede poort in functie van onderhoud. Langs de zijde van de Laaglandlaan is het terrein afgesloten met een poortje.

In de zandspeelzone komen toestellen voor kinderen tot 4 jaar en toestellen voor kinderen vanaf 4 jaar. Het gaat over een veerfiguurtje, een zandspeltoestel met glijbaan, een huisje, een duikelrek en een avontuurlijk toestel met verschillende speelvormen (glijden, klimmen, klauteren,…). De rand van de zandbak wordt afgeboord met paaltjes.

Het voetbal-en basketterrein blijft behouden en krijgt een nieuwe ballenvanger met hemelnet. Naast dit terrein komt een schommelzone met ruimte voor twee schommels en kunstgras als ondergrond. Rondom de speelzone staan zitbanken en twee picknicktafels.

Het kleine plein krijgt een nieuw petanqueveld, een picknicktafel, zitbanken en nieuwe beplanting. De hoeken van het pleintje worden versterkt in functie van de moeilijke draaibeweging van grotere voertuigen. 

De bomen werden nagekeken. Een aantal bomen zijn in slechte staat. Daarom worden er twee bomen op het grote plein en vier op het kleine plein gerooid. Bij de werken aan het grote plein worden er maatregelen genomen om de bestaande bomen betere groeimogelijkheden te geven. Er worden vier verschillende soorten nieuwe bomen aangeplant op het kleine plein.

De werken aan het nieuwe speel- en sportterrein starten ten vroegste in 2023. Het speelterrein wordt aangelegd volgens het principe Design & Build. Dat wil zeggen dat zowel de opmaak van het uiteindelijke uitvoeringsplan met de exacte inplanting van de toestellen als de realisatie door één opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Dit binnen de voorwaarden die zijn opgenomen in het definitief plan.

Juni 2022 - Definitief ontwerp Kastanjeboomplein

Aangepast concept

De ontwerpers zijn met deze suggesties aan de slag gegaan en hebben verschillende zaken onderzocht om het nieuwe speel-en sportterrein te ontwerpen. 

Op het vernieuwde speel-en sportterrein blijft het bestaande sportterrein behouden. De ondergrond in beton is nog in voldoende goede staat. De ballenvanger en het hemelnet worden wel vervangen. Naast het sportterrein komt een schommelzone met ruimte voor twee schommels en kunstgras als ondergrond. Een speelzone is voorzien in zand met speeltoestellen voor verschillende leeftijden. Rondom de speelzone staan zitbanken en twee picknicktafels.  

Aan de zijde van de Laaglandlaan komt een nieuwe, lagere omheining. Het plein wordt afgebakend met een haag. Er zijn drie toegangen voorzien. Aan de zijde van de Laaglandlaan is er een poortje voorzien aan de toegang. Aan de andere 2 toegangen zorgen voetpaduitstulpingen voor een betere toegankelijkheid. Daarnaast verbetert zo het zicht op het verkeer. 

Het kleinere plein krijgt een nieuw petanqueveld, een picknicktafel, zitbanken en nieuwe beplanting. De hoeken van het pleintje worden versterkt in functie van de moeilijke draaibeweging van grotere voertuigen. 

Het aangepaste concept werd op zaterdag 29 januari 2022 tijdens een bewonersmoment ter plaatse teruggekoppeld naar de bewoners. Bewoners gaven de nodige input zodat kan gewerkt worden om tot een definitief ontwerp van het terrein te komen.

Januari 2022 - concept
Januari 2022 - concept plan Kastanjeboomplein

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als u graag op de hoogte wil blijven dan kan u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet uw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo blijft u op de hoogte over onder andere de resultaten van de bevraging, aanvang van de werken,...

Uiteraard zal ook alle informatie terug te vinden zijn op deze pagina. 

Meer informatie

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be