Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Rodeloopstraat - kruispunt Lupinestraat

Ingrepen Rodeloopstraat

Om de Rodeloopstraat veiliger en groener te maken staan een aantal ingrepen gepland in de straat. Als de weersomstandigheden het toelaten starten de werken 17 mei. Om de hinder te beperken worden de werken in 4 fasen uitgevoerd. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde van de werken voorzien in september. 

Hinder en fasering werken

Om de hinder te beperken voert de aannemer de werken in verschillende fasen uit. Omwille van weersomstandigheden kan de vooropgestelde timing van de werken wijzigen.

Fase 1: aanleg kruispunt Rodeloopstraat en Kruisbaanvelden (17 mei tot begin juni)
Als de weersomstandigheden het toelaten werkt de aannemer van 17 mei tot begin juni aan dit kruispunt. Het volledige kruispunt is tijdens de werken afgesloten. De werfzone loopt van Rodeloopstraat 57 t/m 63. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Frans Adriaenssensstraat, Maantjessteenweg en Laarsebaan. Rodeloopstraat en Kruisbaanvelden lopen dood op de werf. Er wordt een plaatselijk parkeerverbod voorzien zodat wagens kunnen keren. Binnen de werfzone zijn de garages niet bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen steeds de werf passeren.

Fase 2: aanleg kruispunt Rodeloopstraat en Lupinestraat (begin juni tot begin juli bouwverlof)
Aansluitend aan fase 1 werkt de aannemer aan het kruispunt Rodeloopstraat met Lupinestraat. De werken zijn gepland van begin juni tot aan het bouwverlof. Het volledige kruispunt is tijdens de werken afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Frans Adriaenssensstraat, Maantjessteenweg en Laarsebaan. Rodeloopstraat en Lupinestraat lopen dood op de werf. Er wordt een plaatselijk parkeerverbod voorzien zodat wagens kunnen keren. Binnen de werfzone zijn de garages niet bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen steeds de werf passeren.

Fase 3: aanleg kruispunt Rodeloopstraat en Klaverbloemtraat
fhankelijk van het verloop van de werken tijdens fase 1 en 2 start de aannemer nog voor het bouwverlof met de eerste werken aan dit kruispunt. Bij onvoorzien vertragingen tijdens fase 1 en 2 start de aannemer vanaf 8 augustus. Het einde van de werken is voorzien de tweede helft van augustus. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Frans Adriaenssensstraat, Maantjessteenweg en Laarsebaan. Rodeloopstraat en Klaverbloemstraat lopen dood op de werf. Er wordt een plaatselijk parkeerverbod voorzien zodat wagens kunnen keren. Binnen de werfzone zijn de garages niet bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen steeds de werf passeren. Tijdens het bouwverlof is het kruispunt toegankelijk voor verkeer.

Fase 4: aanleg voetpaduitstulping, groenvak en vernieuwen varkensruggen (augustus – september)
Aan de overzijde van Rodeloopstraat 1-7 legt de aannemer een voetpaduitstulping aan. De Lijn voert in de loop van 2023 een nieuwe buurtbus in die door de Rodeloopstraat zal rijden. Op deze locatie zal dan een halte komen. Ter hoogte van het kruispunt met Nieuwdreef wordt een groenvak aangelegd. Daarnaast vernieuwt de aannemer de varkensruggen aan de parkeerplaatsen tijdens deze fase. Deze verschillende werken worden uitgevoerd in de loop van augustus en september. Wanneer nodig wordt doorgaand verkeer omgeleid via Frans Adriaenssensstraat, Maantjessteenweg en Laarsebaan en is er plaatselijk hinder voor verkeer omwille van een wegversmalling. Ter hoogte van de werfzone geldt een plaatselijke parkeerverbod. Fietsers dienen af te stappen of volgen de aangegeven omleiding. Voetgangers kunnen steeds de werf passeren. Tijdens deze fase zijn de garages toegankelijk.

Ingrepen verkeersveiligheid en groen

Om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen worden de kruispunten met de Kruisbaanvelden, de Lupinestraat en de Klaverbloemstraat opnieuw aangelegd. Nieuwe verkeersplateaus remmen het verkeer af en verbeteren de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers. Aangepaste belijning in de straat zorgt voor een visuele versmalling van de volledige straat, wat ook een snelheidsremmend effect heeft.

In de Rodeloopstraat worden verschillende plekken onthard. Dit betekent dat een onnodig verharde oppervlakte in de straat wordt vervangen door een groen oppervlak dat water doorlaat. Deze ontharding kadert in het project Antwerpen Breekt Uit. Ter hoogte van de kruispunten zorgen 6 nieuwe plantvakken voor ontharding. Een deel van de bestaande, volledige verharde voetpaduitstulping ter hoogte van de inkom naar het Runcvoortpark maakt plaats voor een grote groenzone met een boom. In de straat maakt in totaal 300m² verharding plaats voor groen.

In de plantvakken komen ter hoogte van de aansluiting met de Kruisbaanvelden en de Klaverbloemstraat in totaal 3 nieuwe bomen van het type Ginkgo biloba 'Tremonia', een Japanse bladverliezende notenboom met een zuilvormige kruin. Ter hoogte van de grotere plantvakken aan de kruispunten aan de zijde van de sportterreinen en in de voetpaduitstulping aan het Runcvoortpark komen 7 nieuwe bomen van het type Celtis australis, een Europese netelboom met ronde kroon en hangende takken. Het is een drachtboom voor bijen. Als onderbeplanting komt bloemrijke en vaste beplanting in de plantvakken.

Aan de zijde van de sportterreinen komen in de voetpadzone ter hoogte van de verkeersplateaus  fietsbeugels en zitbanken.

De Lijn voert in de loop van 2023 een nieuwe buurtbus in die door de Rodeloopstraat zal rijden. Om hieraan tegemoet te komen werd in het ontwerp een nieuwe bushalte ter hoogte van het sportcomplex De Rode Loop met een veilige op-en afstapplaats voor reizigers voorzien.

Kruispunt Rodeloopstraat en Kruisbaanvelden
Kruispunt Rodeloopstraat en Kruisbaanvelden
1|5
Kruispunt Rodeloopstraat en Klaverbloemstraat
Kruispunt Rodeloopstraat en Klaverbloemstraat
1|5
Kruispunt Rodeloopstraat en Lupinestraat
Kruispunt Rodeloopstraat en Lupinestraat
1|5
Plan nieuwe groenzone ter hoogte van inkom Runcvoortpark
Plan nieuwe groenzone ter hoogte van inkom Runcvoortpark
1|5
Plan bushalte ter hoogte van sportcomplex De Rode Loop
Plan bushalte ter hoogte van sportcomplex De Rode Loop
1|5

Verwante info: