Contacteer stad Antwerpen

Nutswerken

Nutswerken in Merksem

Nutsmaatschappijen kunnen op het grondgebied van Merksem werken uitvoeren. Vaak zijn dit kleine ingrepen, zoals een nieuwe aansluiting maken of kabels vernieuwen.  Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

Afspraken

Als een nutsmaatschappij  (zoals bijvoorbeeld Telenet, Fluvius, rio-link, Proximus,...) werken wil uitvoeren, moet de maatschappij een aanvraag indienen bij de stad Antwerpen. Elke aanvraag wordt grondig bekeken. Vervolgens krijgt de aanvrager ofwel de toelating om de werken uit te voeren, ofwel wordt er een bezwarend advies gegeven. Vanaf het moment van de toelating heeft het nutsbedrijf nog 8 maanden de tijd om de geplande werken uit te voeren. 

Werken vergund - effectieve werken

Nadat de nutsmaatschappijen een vergunning hebben gekregen, plannen ze de werken in. De periode van de effectieve werken staat hieronder in vet. Door onvoorziene omstandigheden kunnen deze data echter wijzigen en later in de vergunde periode plaatsvinden. Als de aannemer buiten deze periode werken wil uitvoeren, vraagt hij een nieuwe vergunning aan.

Fluvius heeft op werkenvan.fluvius.be een handig plannetje met waar er wanneer gewerkt wordt. Op de pagina Onze diensten kan u alle webtools van Fluvius, bijvoorbeeld over een stroomonderbrekingen of voor het melden van een defecte straatverlichting, terugvinden.

Water-link heeft op hun website onder de rubriek 'Storingen en werkzaamheden' een overzicht van werken.

Proximus installeert in Merksem met Fiber een nieuw netwerk dat het groeiend dataverkeer van de toekomst aankan. Vragen over de werken? Neem een kijkje op de website of u kunt terecht bij Proximus 0800 15 995 of glasvezel.antwerpen@proximus.com

Staat er een parkeerverbod in uw straat of buurt? Op dit plan vindt u terug of het gaat om een particuliere aanvraag (vb. voor een verhuis) of om een aanvraag voor wegenwerken (vb. voor nutswerken) en hoe lang het parkeerverbod geldt. 

Toezicht

De werken die de nutsmaatschappij uitvoert, worden opgevolgd door stad Antwerpen.

Azalealei

NutswerkenWater-Link
Werken: leiding vernieuwen
Locatie: Azalealei
Hinder: gefaseerd
Effectieve data van de werken (richtdata, kunnen nog wijzigen): 17/6 - 19/7/24 en 19/8 - 13/9/24

Bredabaan en Frans de l'Arbrelaan

NutswerkenDe Lijn
Werken: gestuurde boring om kabels aan te leggen
Locatie: Bredabaan en Frans de l'Arbrelaan
Hinder: gefaseerd
Fase 1: Frans de L'Arbrelaan oneven zijde nrs 3-27 (24-6 tot 1/7) 
Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei. 
Fase 2: Bredabaan even zijde 276/278 tot 254 en voetpad sint-Bartholomeusstraat aan de zijde van de kerk(1 tot 5/7) 
Fietspad, parkeerstrook en rechterrijstrook ingenomen tussen Frans de l'Arbrelaan en Groenendaallaan. Gemotoriseerd verkeer richting Antwerpen beschikt over één rijstrook en moet voorrang geven aan bussen. Fietsers kunnen de werf passeren. 
Effectieve data van de werken (richtdata, kunnen nog wijzigen): 24/6 – 5/7/24

Bredabaan

NutswerkenDe Lijn
Werken: sleufwerk in het fietspad - aanleg kabels
Locatie: Bredabaan 278-308
Hinder: fietsers
Effectieve data van de werken (richtdata, kunnen nog wijzigen): 1/7 – 12/7/24

Gasthuishoevestraat

NutswerkenFluvius
Werken: aanleg nutsleidingen
Locatie: Gasthuishoevestraat
Hinder: gefaseerd
Effectieve data van de werken (richtdata, kunnen nog wijzigen): 24/6 – 10/7/24

Meer info

Hebt u hierover een vraag of opmerking? U kunt deze melden op www.antwerpen.be .