Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

RuncvoorthofAG VESPA

Runcvoorthof en omgeving

Na restauratie en renovatie krijgt het historisch waardevolle kasteel Runcvoorthof in het Runcvoortpark een nieuwe bestemming als een gediversifieerd woonproject. Het kasteel bestaat uit drie vleugels: een kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Het koetshuis wordt gerenoveerd en krijgt een commerciële invulling. Daarna wordt eveneens de omgeving rondom het kasteel heraangelegd. 

Het kasteel Runcvoorthof is een historisch waardevolle site. De oorsprong ervan gaat terug naar het midden van de 16de eeuw. Het gebouw bestaat uit 3 vleugels: een kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Er is ook een koetshuis. De kasteel- en dienstvleugel en het koetshuis werden in 1984 beschermd als monument. De kloostervleugel werd niet beschermd maar maakt samen met het omliggende park deel uit van een beschermd stadsgezicht. Bovendien is de kloostervleugel, samen met de rest van de gebouwen, opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.

Kasteel- en dienstvleugel
AG VESPA realiseert in de kasteel-en dienstvleugel 7 woningen. Er komen zowel gezinswoningen, als een studio en een loft. De woningen worden volledig afgewerkt en daarna verhuurd. 

Koetshuis
Het koetshuis, dat naast het kasteel ligt, wordt gerenoveerd en krijgt daarna een nieuwe commerciële invulling. AG VESPA neemt de renovatie van de buitenzijde op zich en zal nadien een oproep lanceren voor de nieuwe commerciële invulling.

Kloostervleugel - erfpachter gezocht
De kloostervleugel van het Runcvoorthof wordt ook herbestemd. AG VESPA neemt de renovatie van de buitenzijde van de kloostervleugel op zich en zoekt een erfpachter die de vleugel een nieuwe invulling geeft en de renovatie- en inrichtingswerken aan de binnenzijde op zich neemt. In de kloostervleugel voorziet het ontwerp in een woonproject. De erfpachter heeft echter ook de mogelijkheid om van die bestemming af te wijken en er gemeenschapsvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut in onder te brengen.

Als alles vlot verloopt, zijn alle werken aan het gebouw in het voorjaar 2021 afgerond. 

Omgevingsaanleg
Na de renovatie van het Runcvoorthof wordt vanaf eind mei 2021 ook de omgeving rondom het kasteel heraangelegd. Door de kapel naast de kloostervleugel af te breken, wordt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park geplaatst. Zo krijgt het Runcvoortpark een extra toegang. De historische toegangsbrug wordt een nieuwe publieke doorsteek.

Bij de omgevingsaanleg van het park is er specifieke aandacht voor de grens tussen de private woningen en het publieke park. Rondom het gebouw komen buffers in de vorm van groene perken met lage dichte begroeiing of in de vorm van de historische gracht. 

De Terlindenhofstraat wordt heringericht tot een dreef als waardige entree van het park.

Zo draagt de herbestemming van het Runcvoorthof bij aan het masterplan Groen Hart Merksem. De parken in het centrum van Merksem werden ruimtelijk en functioneel met elkaar verbonden en vormen samen één groen geheel, waar het aangenaam vertoeven is.

Het einde van de werken is voorzien eind 2021.

Meer informatie

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen
tel: 03 259 28 10
info@vespa.antwerpen.be
www.agvespa.be