Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Werken mobiliteit

Werken mobiliteit in Merksem

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren worden er regelmatig kleine mobiliteitsaanpassingen gedaan. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de aanstaande en meest recente werken.

De timing van de werken is afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Verwijderen fietsoversteek Vaartkaai

 • Werken:
  Verwijderen van fietsoversteek op de Vaartkaai ter hoogte van de Straalstraat. Deze fietsoversteek is niet meer in gebruik.
 • Timing:
  In de periode tussen maandag 20/11 en vrijdag 22/12. Voor deze werken wordt een ruimere periode ingepland omdat ze weersgevoelig zijn. De werken zullen ongeveer 2 weken duren. 
 • Hinder:
  Er is één rijstrook beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Tijdelijke verkeerslichten maken alle bewegingen mogelijk voor alle verkeer. Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder.

Inrichting fietsstraten Struisvogelstraat, Trompetvogelstraat, IJsvogelstraat en Laarsebaan

Lantis voert momenteel al voorbereidende werken uit voor de aanpassing van de Ring in het kader van de Oosterweelverbinding. Dit brengt hinder voor verkeer met zich mee. Om de overlast te beperken, is het nodig dat meer mensen zich tijdens de werken anders gaan verplaatsen; met de fiets of het openbaar vervoer,.... Lantis realiseert samen met stad Antwerpen een aantal veilige fietsverbindingen. Onderstaande straten worden omgevormd tot een fietsstraat:

 • de Struisvogelstraat;
 • de Trompetvogelstraat tussen de Struisvogelstraat en de IJsvogelstraat;
 • de IJsvogelstraat tussen de Trompetvogelstraat en de Laarsebaan;
 • de Laarsebaan tussen de IJsvogelstraat en het nieuwe fietspad naar de Laaglandlaan.

De stad zal vanaf 30 oktober 2023 de bovenvermelde straten inrichten als fietsstraten met de bijhorende markeringen en verkeersborden. Aangezien het aanbrengen van markeringen enkel mogelijk is bij droog weer, is het nog niet mogelijk om de exacte uitvoeringsdatum mee te geven. 

Heraanleg fietspaden Laaglandlaan

In het kader van de Oosterweelverbinding vernieuwt Lantis de fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan. Er wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf het Laar (Ekeren) tot aan de Michiel de Swaenstraat. Dit gedeelte zal aansluiten op de vernieuwde fietsverbinding naar de Laarsebaan. De werken zijn gepland van 17 april tot het najaar 2023.

 • Werken: 
  • nieuw fietspad aan de Volkstuintjes (het deel tussen Laaglandlaan en Laarsebaan);
  • bestaande fietspad in Laaglandlaan krijgt een nieuwe toplaag (deel tussen Michiel de Swaenstraat en T.C. Laagland);
  • vrij liggende fietspaden in Laaglandlaan (deel tussen T.C. Laagland en het Laar) met een groene berm tussen de rijweg en het fietspad;
  • verkeersdrempel ter hoogte van de zijstraat, Laaglandlaan om zo de snelheid van het verkeer af te remmen en fietsers kunnen veilig oversteken;
  • verkeersdrempel ter hoogte van de volkstuinen met gedeelte dubbelrichtingsfietspad om veilig over te steken;
  • bushaltes toegankelijk voor personen die minder mobiel zijn;
  • energiezuinige ledverlichting vervangt bestaande verlichting. 
 • Timing: gefaseerd 
 • Hinder:
  • voetgangers en fietsers kunnen de werfzone passeren via een corridor;
  • gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Ringlaan, de Bredabaan en het Laar; 
  • tijdens het bouwverlof (juli 2023) zal de Eduard Waghemansbrug opengesteld worden en geldt er geen omleiding voor gemotoriseerd verkeer. 
 • Fasering: 
  • Fase 1: Laaglandlaan tussen Laar en E. Waghemansbrug (tot mei 2023)
  • Fase 2: Laaglandlaan van E. Waghemansbrug tot Michiel De Swaenstraat, zijde even huisnummers (vanaf 22 mei tot juli 2023) 
  • Fase 3: Laaglandlaan tussen E. Waghemansbrug tot Michiel De Swaenstraat, zijde oneven huisnummers (vanaf 4 september tot begin oktober 2023). 
  • Fase 4: vanaf 2 oktober 2023 starten werken aan de verkeersplateaus bij de Laaglandlaan en ter hoogte van het fietsoversteekpunt aan de volkstuinen. Het kruispunt Laaglandlaan/Laaglandlaan is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werf passeren. Bewoners uit de Laaglandlaan (zijstraat) kunnen wegrijden via het pad langs de volkstuintjes. De vuilniswagen kan niet in het doodlopend gedeelte van de Laaglandlaan (zijstraat) rijden. Bewoners zetten dinsdagavond het huisvuil buiten, de aannemer plaatst dit buiten de werfzone. Geledigde groene vuilcontainers kunnen de bewoners woensdagavond opnieuw ophalen. De sportclubs en woningen in de Laaglandlaan (hoofdbaan) zijn bereikbaar vanuit de richting Merksem. 
  • Fase 5: vanaf 6 november 2023 start de aannemer met de werken aan het verkeersplateau bij het Leegepad. De werkzone ter hoogte van het Leegepad wordt afgesloten. De sportclubs en woningen in de Laaglandlaan tussen het Leegepad en het Laar zijn te bereiken via Ekeren. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden is deze fase afgerond op 1 december 2023. 
 • Meer info:
  ww.oosterweelverbinding.be
Plan heraanleg fietspaden LaaglandlaanOosterweelverbiding - Lantis
Plan heraanleg fietspaden Laaglandlaan