Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Fietsende leerlingenJonathan Ramael

Werken schoolomgevingen Merksem

District Merksem neemt een aantal maatregelen om schoolomgevingen veiliger te maken. Deze maatregelen worden genomen in samenspraak met de scholen in de omgeving. Op deze pagina vind je een overzicht van de geplande en uitgevoerde werken.

Sint-Bartholomeusstraat

Om de schoolomgeving van De Luchtballon verkeersveiliger te maken is een voetpaduitstulping aangelegd ter hoogte van de toegang van de school. Deze voetpaduitstulping geeft meer ruimte aan de toegang van de school voor voetgangers en zorgt voor een plaatselijke versmalling van de rijbaan. Op de voetpaduitstulping staan fietsbeugels, een zitbank, hekwerk en een vlaggenmast. Daarnaast werd de toplaag asfalt van de rijbaan vernieuwd. Aansluitend zijn er twee verkeersplateaus aangelegd, ter hoogte van de huisnummers 36/38 en 64/66 die de snelheid van het autoverkeer in de straat afremmen. Dit project kwam mee tot stand met financiële steun van het Vlaams Gewest. 

Sint-Bartholomeusstraat
1|3
Sint-Bartholomeusstraat
1|3
Sint-Bartholomeusstraat
1|3

Ullenshofstraat en Gagelveldenstraat

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen worden een aantal kleinere ingrepen uitgevoerd. Er wordt een zebrapad ingericht ter hoogte van Gagelveldenstraat nummer 46. Om het zebrapad voldoende zichtbaar en veilig te maken, komt er naast het zebrapad een arcering op de laad-en loszone. Deze arcering verhindert dat wagens parkeren op deze zone zodat overstekende voetgangers beter zichtbaar zijn voor autoverkeer. Een verdrijvingsvlak in de Ullenshofstraat ter hoogte van Gagelveldenstraat 55 net voor het verkeersplateau en een verdrijvingsvlak in de bocht tussen nummers 5 en 7 zorgen eveneens voor betere zichtbaarheid. De parkeerverbodsborden in beide straten worden vervangen door stilstand- en parkeerverbodsborden. De ingrepen zijn gepland in de zomer van 2021.

Stella Marisstraat

In de Stella Marisstraat is de middenberm en oversteekplaats voor voetgangers opnieuw ingericht. Deze nieuwe inrichting kadert in het project Antwerpen Breekt Uit waarbij de voetpaduitstulping en middenberm gedeeltelijk onthard werden en zo zorgen voor meer groen en een aangenamere (school)omgeving. In de middenberm worden twee nieuwe bomen geplant. De aanplanting gebeurt in het plantseizoen najaar 2021- najaar 2022. De glasbak werd verplaatst zodat de zichtbaarheid verbetert. Dit maakt de oversteekplaats voor voetgangers veiliger. 

Stella Marisstraat
Stella Marisstraat
1|3
Stella Marisstraat
Stella Marisstraat
1|3
Gagelveldenstraat
Gagelveldenstraat
1|3

Grondmarkeringen

In de Sint-Bartholomeusstraat, de Gagelveldenstraat, de Du Chastellei, de Laarsebaan en de Terlindenhofstraat – allemaal straten in de buurt van Merksemse scholen – werden grondmarkeringen om de straten veiliger te maken. Dit project komt mee tot stand in samenwerking met de stad en Vlaanderen.