Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Fietsende leerlingenJonathan Ramael

Werken schoolomgevingen Merksem

District Merksem neemt een aantal maatregelen om schoolomgevingen veiliger te maken. Samen met de scholen worden de schoolomgevingen gescreend en bekeken welke maatregelen mogelijk zijn. Op sommige plaatsen volstonden kleine ingrepen om de verkeerssituatie rond de school te verbeteren. Op andere plaatsen werden infrastructurele maatregelen genomen. Op deze pagina vind je een overzicht van de getroffen maatregelen.

In najaar 2019 startte het district een ronde langs alle Merksemse scholen. De schoolomgevingen werden samen met directie, leerkrachten en preventieadviseurs onder de loep genomen. Snelheidsmetingen, cijfergegevens, toekomstplannen en verhalen over knelpunten en uitdagingen vormden de basis om daar waar mogelijk ingrepen te doen om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Sommige maatregelen werden met de steun van Vlaanderen en stad Antwerpen genomen.

Sint-Bartholomeusstraat

Om de schoolomgeving van De Luchtballon verkeersveiliger te maken is een voetpaduitstulping aangelegd ter hoogte van de toegang van de school. Deze voetpaduitstulping geeft meer ruimte aan de toegang van de school voor voetgangers en zorgt voor een plaatselijke versmalling van de rijbaan. Op de voetpaduitstulping staan fietsbeugels, een zitbank, hekwerk en een vlaggenmast. Daarnaast werd de toplaag asfalt van de rijbaan vernieuwd. Aansluitend zijn er twee verkeersplateaus aangelegd die de snelheid van het autoverkeer in de straat afremmen. Extra grondmarkeringen met ‘school’ zorgen voor een betere zichtbaarheid van de schoolpoort. Dit project kwam mee tot stand met financiële steun van het Vlaams Gewest. 

Sint-Bartholomeusstraat
2|3
Sint-Bartholomeusstraat
2|3
Voetpaduitstulping, zebrapad, versmalling en verkeersplateaus in de Sint-Bartholomeusstraat
Voetpaduitstulping, zebrapad, versmalling en verkeersplateaus in de Sint-Bartholomeusstraat
2|3

Ullenshofstraat en Gagelveldenstraat

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen zijn een aantal kleinere ingrepen uitgevoerd. Er werd een zebrapad ingericht ter hoogte van Gagelveldenstraat nummer 46. Om het zebrapad voldoende zichtbaar en veilig te maken, werd er naast het zebrapad op de laad-en loszone een arcering geplaatst. Deze verhindert dat wagens er parkeren zodat overstekende voetgangers beter zichtbaar zijn voor autoverkeer. Een verdrijvingsvlak in de Ullenshofstraat ter hoogte van Gagelveldenstraat 55 net voor het verkeersplateau en een verdrijvingsvlak in de bocht tussen nummers 5 en 7 zorgen eveneens voor betere zichtbaarheid. De parkeerverbodsborden in beide straten worden vervangen door stilstand- en parkeerverbodsborden. Extra grondmarkeringen met ‘school’ zorgen voor een betere zichtbaarheid van de schoolpoort.

Stella Marisstraat

In de Stella Marisstraat werden de middenberm en oversteekplaats voor voetgangers groener ingericht. Doordat de glascontainer is verplaatst, steek je er nu bovendien veiliger over. Extra fietsbeugels zorgen voor meer comfort en maken het straatbeeld aangenamer. Extra grondmarkeringen met ‘school’ zorgen voor een betere zichtbaarheid van de schoolpoort.

Stella Marisstraat
Stella Marisstraat
2|4
Stella Marisstraat
Stella Marisstraat
2|4
Gagelveldenstraat
Gagelveldenstraat
2|4
Stella Marisstraat schooltoegang
Stella Marisstraat schooltoegang
2|4

Kasterveldenstraat

Met de invoering van een schoolstraat in de Kasterveldenstraat, tussen Rerum Novarumlaan en Meereigen, werd de schoolomgeving van Sint-Lutgardis campus KVO veiliger.

Schoolstraat Kasterveldenstraat
Schoolstraat Kasterveldenstraat

Nieuwdreef en Terlindenhofstraat

Op vraag van Academie Merksem en basisschool Virgo Maria zorgt extra signalisatie op het wegdek van de Nieuwdreef voor een betere zichtbaarheid van de schoolomgeving. In het deel van de Terlindenhofstraat tussen de Rodeloopstraat en het Kroonplein is de verkeersveiligheid verbeterd door markeringen en een fietssuggestiestrook.

Vuurkruisenlaan

De glascontainer in de Vuurkruisenlaan aan één van de toegangen van secundaire school Villa Cresco werd verplaatst. Dat maakt het voor de fietsende leerlingen veel aangenamer de schoolpoort in te fietsen.

Papaverstraat

In overleg met school JOMA werd de Papaverstraat tijdelijk een schoolstraat tijdens de gevelwerken aan het schoolgebouw. In het voorjaar van 2024 komt er een nieuwe voetpaduitstulping met en vlaggenmast, een zitbank, vuinisbak en twee bomen. Ter hoogte van het kruispunt met de Spreeuwenstraat komen twee zebrapaden met daarbij schoolstickers op het wegdek. Ter hoogte van het kruispunt met de Rietstraat komt één extra zebrapad en worden de boordstenen aan het bestaande zebrapad verlaagd in functie van betere toegankelijkheid.

De werken zijn gepland van 8 tot 12 april 2024. Tijdens de werken is de Papaverstraat afgesloten tussen de Rietstraat en huisnummers 9 en 26. Gemotoriseerd verkeer en fietsers volgen een omleiding via de Kruisbaanvelden.

Het plaatsen van markeringen zoals zebrapaden en schoolstickers is weersgevoelig. We kunnen daarom geen timing geven wanneer deze ingrepen uitgevoerd worden. Het planten van de bomen aan de voetpaduitstulping gebeurt in het volgend plantseizoen, vanaf het najaar 2024.

Plan voetpaduitstulping, zebrapaden en schoolstickers schoolomgeving Papaverstraat
Plan voetpaduitstulping, zebrapaden en schoolstickers schoolomgeving Papaverstraat

Toekomst

Niet alle knelpunten aan de schoolomgevingen zijn met deze maatregelen opgelost. Een veilige schoolomgeving is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partners waar blijvend moet aan gewerkt worden. Uit gesprekken met de scholen blijkt dat de sensibilisering van ouders om hun kinderen op een veilige manier af te zetten aan de schoolpoort één van de grootste uitdagingen is. Een oproep aan alle ouders van Merksemse leerlingen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en mee bij te dragen aan zo veilig mogelijke schoolomgevingen.