Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens

Adviesraad Cultuur Wilrijk

De adviesraad is de plek waar het lokale beleid en cultuurgebruikers regelmatig bespreken wat het cultuuraanbod is, hoe het anders kan en waar het beleid advies krijgt rond te nemen beslissingen.

Wat doet de adviesraad cultuur?
De adviesraad is een plek waar samen met het bestuur en de cultuurantenne wordt nagedacht over het cultuurbeleid in het district. Is er genoeg aanbod? Is het aanbod goed genoeg? Moet het anders? Bereiken we genoeg Wilrijkenaars? Allemaal vragen die zo concreet mogelijk gemaakt worden waarna het beleid ermee aan de slag kan. 

Het districtsbestuur kan actief om advies vragen of de adviesraad cultuur kan spontaan adviezen aan het districtsbestuur bezorgen. De adviesraad komt samen op vraag van het district om bepaalde voorstellen te adviseren, of op eigen initiatief. De adviesraad werkt nauw samen met de cultuurantenne om haar adviezen aan het beleid te formuleren.

Wie zetelt in de adviesraad cultuur?
De adviesraad is samengesteld uit Wilrijkenaars met een gezonde interesse in het brede culturele veld. In Wilrijk bestaat de adviesraad uit vertegenwoordigers van de verschillende wijken.

Meer info

Cultuurantenne Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk 
tel. 03 338 53 47
cultuurantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be​