Een schoolstraat voor de Johannesschool

Van 24 september 2018 tot en met 30 juni 2019 neemt de Johannesschool deel aan een proefproject om van de Frans Stienletlaan een schoolstraat te maken. De stad Antwerpen en het district Wilrijk wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Daarom maken ze het mogelijk om schoolstraten in te voeren die de verkeersdruk op schoolomgevingen (kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs) tijdens de piekuren beperken.

Wat is een schoolstraat ? 

Een schoolstraat is een straat die men aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje afsluit voor het gemotoriseerd verkeer. Een gemachtigd opzichter plaatst een hek aan de uiteinden van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat geparkeerde auto’s mogen de straat wel nog verlaten. Gelijkaardige projecten bleken al erg succesvol te zijn. 

De Frans Stienletlaan wordt een schoolstraat

De schoolstraat zal vanaf 24 september 2018 ingericht worden in de Frans Stienletlaan, het deel tussen de Letterkundestraat en het kruispunt met de Frans Gaillystraat. Tijdens de schoolstraat zal er dus even geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn vanaf de Letterkundestraat richting Frans Stienletlaan. In de Frans Gaillystraat blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk.

Na 3 maanden wordt de schoolstraat tiussentijds geevalueerd met alle betrokken partners zoals ouders, leerlingen, directie en de buurtbewoners. 

Buurtbevraging

​Alvorens met de schoolstraat van start te gaan, hoorden wij graag van de buurtbewoners hoe zij de schoolomgeving rond de Johannesschool ervaren. Bewoners konden hun mening geven tot en met woensdag 27 juni 2018 via een online bevraging. 

Gezocht: gemachtigde opzichters en verkeersouders

Om dit project te doen slagen, zijn we op zoek naar gemachtigd opzichters en verkeersouders.

Een gemachtigd opzichter is een vrijwilliger die groepen voetgangers helpt bij het oversteken. Dat kan zijn bij een zebrapad, maar ook elders. Hij mag daarbij het verkeer stilleggen, gebruik makend van het verkeersbordje C3. Iedereen die minstens 18 jaar oud is en zich vrijwillig wil inzetten voor een meer verkeersveilige schoolomgeving kan gemachtigd opzichter worden. Daarvoor moet je eerst een gratis opleiding volgen bij de Antwerpse verkeerspolitie. Deze opleiding is eenmalig, duurt ongeveer een halve dag en vindt plaats in het districtshuis van Wilrijk.

Een verkeersouder is een vrijwilliger die mee ijvert voor de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van leerlingen, in en rond de school, maar ook op weg van en naar school. We zeggen verkeersouder, maar eigenlijk bedoelen we iedereen die zich inzet om de school en de leerkrachten te helpen: oma’s, opa’s, buren, tantes, nonkels of andere vrijwilligers. Een verkeersouder is niet perse een gemachtigd opzichter. Als u af en toe een handje toesteekt in de school van uw kind (bv. tijdens de verkeersweek of bij de begeleiding van de schoolstraat), dan bent u er al een.

Interesse om u in te zetten als gemachtigd opzichter of verkeersouder, bezorg dan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail aan de dienst communicatie en participatie van het district Wilrijk of aan het secretariaat van de Johannesschool. 

Contact

Dienst communicatie en participatie van het district Wilrijk
Tel : 03 338 53 91 
wijkoverleg.wilrijk@stad.antwerpen.be

Secretariaat Johannesschool
Tel : 03 827 64 95
informatie@johannes-valaar.be

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
cherry49

Hallo, een schoolstraat...een fijn idee. Doen dus....maar : het onveiligheidsprobleem zit meer in de Letterkundestraat. In het smalle deel tussen het rond punt aan Carrefour en het kruispunt Ridderveld. Dit smalle deel krijgt heel wat verkeer te slikken. "Te veel" ,want het overgrote deel is geen wijkverkeer maar doorgaand verkeer van en naar Hoboken en naar de stad via de Olympiadelaan. Dit wellicht om de rijksweg te omzeilen die regelmatig files kent en de lastige smalle Sint Bernardsesteenweg. Aan de Zwaantjes is bovendien de rechtstreekse doorgang naar de stad afgesloten. Bovendien zijn er nergens hinderlijke verkeerslichten of opstakels om de snelheid te breken of te ontmoedigen, het wegdek loopt vlot. De rotondes dragen daar ook niet echt toe bij. Er wordt gevlamd. Vrachtwagens en bussen maken het echt eng. Zeker voor de vele fietsers van en naar de grote scholen in de omgeving en de winkels. Als de schoolstraat er komt vrees ik dat de auto's die kinderen willen afzetten nu in de Letterkundestraat zullen gaan stil staan en dan nog op het fietspad zodat die zullen moeten laveren rond de opstakels. De wachtenden zullen wellicht gaan toeteren in het beste geval of geirriteerde maneuvers gaan uithalen. En de bussen zullen ook niet opgehouden willen worden. Met verbodsborden te zetten gaat men het niet oplossen denk ik...dat lapt men toch aan zijn laars. Zie maar naar de 30 km regel in de Valaardreef. Een "kiss and ride" zone voorzien in de Letterkundestraat gaat dan weer ten koste van parkeerplaatsen en dat is al zo'n groot probleem in onze buurt. Dan toch twijfelen aan die schoolstraat ? Toch bedankt dat het district het Valaar niet aan zijn lot overlaat. Er zijn al veel knappe initiatieven genomen tijdens de voorbije bestuursperiode, Dany Van Lierde Letterkundestraat 180 2610 Wilrijk