Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Foto van het pleintje in de Kerkeveldstraat

Vergroening in de Kerkeveldstraat

Momenteel is er veel verharding en weinig groen op het pleintje in de Kerkeveldstraat. Daarom nam het district Wilrijk de Kerkeveldstraat onder de loep en leggen we het pleintje en het wegdek opnieuw aan met aandacht voor een uitbreiding van de groenzone en minder verharding.

Het klimaat daagt ons uit. Steeds vaker krijgen we te kampen met hevigere regenbuien, aanhoudende droogteperiodes en meer hitte. Deze extreme weersomstandigheden gaan we in de toekomst vaker meemaken. Maar gelukkig kunnen we ons voorbereiden. Hoe? Heel simpel; door minder verharding, meer groen in je straat en meer opvang van water.
 

Meer plaats voor groen

In de nieuwe toestand wordt het bestaande groen van het plein uitgebreid. De rijweg doorheen de middenberm verdwijnt. Zo verruimen we de groenstrook. We behouden ruimte om te parkeren, maar de parkeerstroken worden aangelegd in kasseien met een waterdoorlatende voeg. Hierdoor kan regenwater infiltreren. Doorheen het vernieuwde plein wordt een wandelpad in porfier aangelegd.
 

Plan van de bestaande toestand pleintje Kerkeveldstraat
Bestaande toestand pleintje Kerkeveldstraat

We planten in deze nieuwe, uitgebreide groenzone 5 nieuwe bomen (najaar 2024) waarvan 1 toekomstboom. De bestaande toekomstboom blijft behouden. Aan de zuidwest zijde van het plein wordt een groene strook aangelegd met ruime plantvakken. 

Toekomstbomen zijn bomen die zowel boven als onder de grond veel ruimte krijgen om te groeien. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar oud. De bomen zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.

 

Plan van de nieuwe toestand pleintje Kerkeveldstraat
Nieuwe toestand pleintje Kerkeveldstraat

Rijweg en verkeersveiligheid

Daarnaast krijgt de rijweg rondom het pleintje een nieuw wegdek. We voorzien aan de zuidoost zijde een verkeersplateau om de snelheid van doorgaand verkeer af te remmen. Tijdens de werkzaamheden zal Fluvius de openbare verlichting vervangen.
 

Timing werken

De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 05/02/2024 tot en met 15/03/2024. Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden door onvoorziene of weersomstandigheden.

De werken gebeuren gefaseerd:

  • Fase 1 (05/02 – 28/02): heraanleg plein
    Tijdens deze fase zal er geen doorgang mogelijk zijn vanaf huisnummer 59 tot en met 67.
  • Fase 2 (29/02 – 15/03): heraanleg rijweg en verkeersplateau
    Tijdens deze fase wordt de straat onderbroken. Er is geen plaatselijk en doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien.

Garages en opritten zijn tijdens de werken niet toegankelijk.
 

Huisvuilophaling 

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats het huisvuil op een voor de vuilnisophaalwagen bereikbare hoek. Bekijk de ophaaldata op: www.antwerpen.be/ophaalkalender. 
 

Vragen

Voor praktische vragen of signalisatieproblemen kan je aannemer Verbruggen contacteren: 

  • Tel. 03 227 29 83


Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met het team Communicatie en Participatie van het district Wilrijk:

 

Word Groenbouwer

Het pleintje in de Kerkeveldstraat krijgt dankzij de heraanleg een groener uitzicht, maar daar houdt het niet op. Met deze acties van Groenbouwers kan je als buurtbewoner nog extra groen en kleur in je straat brengen. Dat maakt de straat niet alleen mooier, maar het is ook goed voor de biodiversiteit en de waterdoorsijpeling in de bodem. Check het aanbod
 

Foto van een geveltuin en regenton.Victoriano Moreno
Met Groenbouwers ondersteunen wij je o.a. bij de aanleg van een geveltuin of het plaatsen van een hippe regenton.

Verwante info: