Groenplan - Zuidelijke Kamers

Wandel mee en ontdek het groen in de stad

Benieuwd naar het groen dat Antwerpen vandaag te bieden heeft? Of naar wat de stad ermee van plan is in de toekomst? Ontdek het hier en via 14 mooie wandelingen doorheen de groenlandschappen in Antwerpen. 

Wandel door het groen in Antwerpen.
Wandel door het groen in Antwerpen.

De stad heeft een visie voor het groen in Antwerpen: het Groenplan. Deze visie wordt uitgewerkt aan de hand van veertien landschappen. Om ze te vertalen naar het grote publiek, stippelde de stad in elk landschap een mooie wandeling uit langsheen het huidige en het toekomstige groen.

Eén van die landschappen is de Zuidelijke Kamers, waar de stad de wandelingen uittestte met geïnteresseerde wandelaars op vrijdag 2 juni 2017. Deze en alle andere wandelroutes zijn hieronder terug te vinden, zodat u de landschappen wanneer u maar wil en op eigen tempo kan ontdekken.

Wandel door de 14 landschappen

Elk landschap heeft:

  • een infototem met de wandelroute aan het startpunt van de wandeling;
  • een wandelbrochure die u hieronder kan downloaden;
  • een wandelroute in de mobiele app en op het digitale platform RouteYou, een netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met uw smartphone te doen, downloadt u de gratis app RouteYou, geeft u de contentcode ‘Groenplan’ in en downloadt u de 14 routes. Zo kan u ze allemaal wandelen wanneer u wil, ook wanneer u offline bent.

Download de wandelbrochures

Elke wandeling biedt leerrijke weetjes over het landschap, toont er de mooiste groene plekken én voert de wandelaar ook langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren. Download hieronder de 14 wandelbrochures met wandelplannen. U vindt de brochure als bestand onderaan ieder landschap.

wandelbrochures 14 wandelingen Groenplan
wandelbrochures 14 wandelingen Groenplan

Verwante info:

Het Scheldeland bestaat uit de rivier en de groene gebieden eromheen. De wandeling brengt u langs de gekende recreatiegebieden van de Boeienweide en Sint-Anneke Plage, maar ook langs minder opvallende groene plekken zoals Esmoreit, de Scheldebocht en de Tophatgracht. Voor de stevige wandelaars is er het extra traject met Blokkersdijk: een nat natuurgebied waar jaarlijks honderden vogels neerstrijken. 

De Zandvlakte Linkeroever is het centrale groengebied tussen Zwijndrecht en de Schelde. De wandeling laat u kennismaken met het gevarieerde karakter van dit gebied. U komt langs de open Middenvijver, het dichtbegroeide Sint-Annabos en het waterrijke gebied van het Rot. Onderweg kruist u de Rotbeek, die de drie gebieden met elkaar verbindt. 

De Zuidelijke Kamers zijn de groene gebieden in de uiterste zuidrand van de stad. De wandeling voert u doorheen de verschillende groene kamers, die elk hun eigen kwaliteiten hebben. Vanuit Fort 8 loopt u door het gebied Klaverblad, waarin nog heel oude bossen aanwezig zijn. Via het recreatiegebied aan de Moerelei, komt u in het prachtige natuurgebied Fort 7. Daarna ontdekt u de adembenemende rust in het Schoonselhof en keert u via het Sorghvliedtpark terug naar het vertrekpunt. 

De Struisbeekvallei vormt de grens tussen de stad en de zuidelijke randgemeenten. Al wandelend verkent u vanaf Fort 6 een stukje van het traject van de beek, die dwars doorheen de universitaire campus Drie Eiken loopt. De wandeling eindigt in het Park van Eden. Dit is het eerste natte natuurpark in de stad, waar natuur en avontuurlijk spelen hand in hand samengaan. 

De Kasteelparken bestaan uit de restanten van de vroegere domeinen van Middelheim, Vogelzang, Den Brandt en Groenenborg. U ontdekt hoe deze domeinen een nieuw leven kregen als openbaar park en beeldenmuseum. Natuur en cultuur versmelten er in o.a. de inrichting van het tunnellandschap en monumentale kunstwerken.

De Schijnvallei komt vanuit de oostrand de stad binnen. Tijdens de wandeling passeert u achtereenvolgens het verleden, het heden en de toekomst van dit gebied. U wandelt langs de Herentalse Vaart, een kanaal dat al in de 15e eeuw in de richting van de stadskern werd uitgegraven. In het Rivierenhof maakt u kennis met de rijke botanische collectie planten en in Boterlaar en Ruggeveld ziet u het nieuwe Park Groot Schijn verder ontwikkelen. 

Het Glacis van Ertbrugge is een licht glooiend - of hellend - landschap op de grens tussen de stad en Wijnegem. De wandeling start aan het Bosuilstadion en brengt u via de Bremweide naar de kasteeldomeinen van Ertbrugge en Zwarte Arend. Onderweg staat u stil bij het verdwenen kasteel Gallifort en ontdekt u de Bozedreef als een opvallende groene verbinding tussen het Glacis en de Schijnvallei. 

Het Laagland strekt zich uit tussen Merksem en Ekeren, met op de weg allerlei infrastructuren. De wandeling vertrekt in de Fortvlakte van Merksem en brengt u via het Laar naar Hoekakker, een nat gebied waar door beken stromen. Aan de overzijde van de spoorwegen komt u langs het Veltwijckpark in het schitterende natuurgebied Oude Landen, gekend voor de talrijke orchideeën die er bloeien. 

De Polders van Stabroek is een weidse open ruimte ten noorden van Ekeren. U start aan de begraafplaats van Ekeren en wandelt door de Puihoek en Leugenberg naar de grens met Kapellen. Ter hoogte van de verkeerswisselaar hebt u een mooi uitzicht over de Ettenhoofse Polder. Vanop de brug ziet u verschillende beken doorheen het agrarische landschap kronkelen. 

De Wetlands zijn enkele geïsoleerde open ruimten te midden van de haven. De wandeling voert u langs de Ekerse Putten en de Bospolder. U staat even stil bij de Fortjes van Ekeren en het bijzondere natuurgebied de Kuifeend, om vervolgens ondergedompeld te worden in de natuurpracht van de Bospolder. De Ekerse Dijk is één van de weinige overgebleven dijken binnen het stadsgebied en herinnert ons aan de tijd dat de Schelde nog tot hier kon overstromen. 

De Opstalvallei is het landschap tussen Berendrecht en de haven. Het gebied is volop in transformatie. U start aan de Zouten, waar ooit de grens van de Scheldevallei lag. Vanop het uitkijkpunt aan het Kanaaldok hebt u een schitterend uitzicht over het recent ingerichte natuurgebied Opstalvallei. U wandelt langs de Opstalbeek doorheen de velden en verder via de Dorpsdijk, één van de oudste dijken in Vlaanderen. De wandeling eindigt in het Reigersbos. 

De Scheldepolders is het groengebied ten noorden van Zandvliet. De wandeling volgt eerst de historische randen van de voormalige vesting Zandvliet. Onderweg passeert u het Hof van Kums, een 19e eeuws kasteel. Via de Zoutedijk ontdekt u nog tal van kleine landschapselementen en loopt u parallel met het Schelde-Rijnkanaal. Vanaf de dijk hebt u aan de Derdeweg een mooi uitzicht over het Kanaaldok. Doorheen de Molenakker loopt u tussen de beide dorpen en ziet u de herkenbare molen. 

Het Noordelijk Heideland sluit aan bij de zandige Kempen. Het is een uniek stuk heide op Antwerps grondgebied. De wandeling start in de Ruige Heide, een klein natuurgebied waarin u de typische kenmerken al aantreft. Via de bossen van Stoppelenberg komt u bij de Scheidreef, de grens met Nederland. Oude grenspalen markeren het traject en de toegang naar het grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide. U loopt verder langs Kraaienberg, een klein natuurgebied. 

De Groene Bedding is het groengebied rond de stadskern. Tijdens deze wandeling maakt u kennis met de interessante groene plekjes die her en der te vinden zijn. Vanuit de Schijnvallei loopt u via het traject van de vroegere omwalling tot de Plantin en Moretuslei, waar ooit de Herentalse vaart liep. U ontdekt de Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Ring, en het Brilschanspark. In beide gebieden zijn nog restanten van de omwalling terug te vinden. 

Waarom een Groenplan?

Antwerpen is een groene stad. Als u alle groengebieden en waterpartijen bij elkaar telt, kleurt bijna de helft van de totale oppervlakte van Antwerpen groen of blauw. Om het groen in Antwerpen meer bekend en toegankelijk te maken en om ervoor te zorgen dat het niet verder versnippert, heeft de stad het Groenplan ontwikkeld. Dit plan is een visiedocument vol richtlijnen die leiden naar een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Aan dit beleidsdocument zal het groenbeleid van de komende jaren worden afgetoetst.

Het Groenplan deelt de stad op in 14 groene landschappen. Elk van de landschappen heeft zijn eigen typische kenmerken en troeven. De 14 groengebieden zullen blijven evolueren. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, omvat het Groenplan tal van acties en richtlijnen om de gebieden kwalitatief te verbeteren en versterken.

Hoewel er dus nog werk te verrichten valt, willen we iedereen nu al de mogelijkheid geven om op avontuur te gaan. Zo kan ieder voor zich ontdekken wat we als stad al hebben gedaan, maar ook nog zullen doen om het groen in de stad te behouden en te versterken.

6 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
JULDANIELS

Als bestuurslid van Diabetes Liga Antwerpen-Noord, begeleid ik wandelingen. Waar kan ik plattegronden krijgen van Boekenbergpark, De Brandt, Nachtegalenpark, enz Ook beschrijf ik in ons blaadje 't Klontje wandelingen.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Julien, we vragen voor u na of er plattegronden van de parken bestaan en waar u hiervoor terecht kan.

Jouw avatar
stefaan1.

Zijn die brochures ook op papier te bekomen, en zo ja waar?

Jouw avatar
2michael3

zelfde vraag als Stefaan 1. In de bibliotheek zijn alvast niet . downloaden is goed maar bij gebrek aan smartphone heb je daar niet veel aan en een printer bezit ik evenmin. Dus zou het makkelijk zijn om die brochures ergens te bekomen. Alvast dank voor de informatie over de wandelingen

Jouw avatar
yboeckx

Ben ook benieuwd waar ik deze brochures kan verkrijgen.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste, er zijn nog papieren brochures beschikbaar in de stadswinkel