Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Standbeeld van Pater De Deken op de BistDistrict Wilrijk

Pater De Deken

Op een hoek van de Bist, in de tuin van het domein Ieperman, bevindt zich het standbeeld van Pater De Deken.

De Wilrijkenaar Constant De Deken (1852-1896) was een missionaris, ontdekkingsreiziger en antropoloog. Hij maakte onder meer deel uit van een wetenschappelijke expeditie in Centraal-Azië en was later ook actief in Congo. De Deken verrichte op zijn reizen heel wat studiewerk en droeg zo bij tot een beter begrip in België over deze relatief nieuwe en vaak onbegrepen culturen.

De toenmalige gemeente Wilrijk eerde pater De Deken in 1904 postuum met een standbeeld dat tegenwoordig op de hoek van de Bist staat naast het gebouw van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.

In 2015 plaatste het districtsbestuur op de sokkel van het standbeeld een permanent plakkaat. Dat kwam er naar aanleiding van commotie over de wijze waarop het standbeeld Pater De Deken en een knielende bekeerling afbeeldt. Het plakkaat schetst niet enkel de levensloop van pater De Deken, maar geeft ook duiding over de situatie in de Onafhankelijke Congostaat ten tijde van koning Leopold II.

De tekst voor dit plakkaat werd opgesteld door de kring voor heemkunde Wilrica in samenspraak met het Platform van 178 Afrikaanse gemeenschappen en een vertegenwoordiger van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. 

 

 

Een oude zwartwit foto toont twee mannen te paard.Kring voor heemkunde Wilrica
Pater De Deken (rechts) op een van zijn ontdekkingsreizen.