Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens

Bijenvriendelijk district

De VVOG (vereniging voor openbaar groen) beloonde Wilrijk in 2020 met 2 bijensymbolen omwille van de inspanningen die er geleverd worden rond het welzijn van de bij. Er wordt veel bijenvriendelijke beplanting aangeplant en er is ook een mooie bijenwandeling uitgestippeld. 

In het district Wilrijk wordt al een aantal jaar erg ingezet op de bij. Zelfs in het nieuwe bestuursakkoord werd onder andere opgenomen   “We gaan verder de ingeslagen weg op van Wilrijk bijvriendelijk district”.

De bijenwandeling blijft een Wilrijkse troef!

Aanvankelijk werd er bij de aanplanting van plantsoenen rekening gehouden met een bijvriendelijke plantenkeuze. Daarna kwam er ook een eerste bijenhotel op de Bist en in 2018 werd WIBI gelanceerd: een bijenfiguurtje dat speciaal ontworpen werd voor Wilrijk. Deze mascotte kreeg de kleuren geel en blauw, de kleuren van het district.                                 

Om bewoners vertrouwd te maken met de bij werd een rout uitgestippeld doorheen Wilrijk waar WIBI de gids is. Het is een kindvriendelijke wandeling waarbij je veel kan bijleren over het wel en wee van de bij.                            

Bijenhotels en imkers

Omdat het werk natuurlijk niet stopt bij een wandeling hebben we vorig jaar het oude bijenhotel dat in de prairietuin stond vervangen door een veel groter exemplaar. Het is een blikvanger geworden op het mooie plein.

Ook in het park Van Eden staat een bijenhotel. Om kinderen bewust te maken van de noodzaak van bijen werd dit in de vorm van een educatief project uitgevoerd. Natuurpunt en kinderen van een plaatselijke school hebben dit bijenhotel samen gemaakt.

We bekijken ook waar er ruimte is voor echte bijenkasten. Zo staat er in het natuurreservaat van fort 7 alvast een mooie kast. 

Extensief maaien

Ook het maaien van gras wordt doordacht uitgevoerd. Zo zullen we grote grasvlakten en middenbermen waar mogelijk extensief maaien. Omdat bewoners nog te vaak hoog gras associëren met onkruid, werkten we een campagne uit om deze grasstroken eens door de ogen van de bij te bekijken. Want tussen al dat gras zit vaak veel bloem verscholen zoals onder andere margriet, wikke, duizendschoon, jakobskruiskruid,… allemaal lekkers voor de bij.

Help ons de bijen helpen!

Wist u dat u zelf ook een grote impact kan hebben op het welzijn van bijen en andere insecten? Vergroen daarom je straat. Door te ontharden en inheemse seizoensbloemen en struiken te planten, verhogen we het welbevinden van bijen in en rond Wilrijk!

Verwante info: