Spelende kinderen in de nieuwe speeltuin van het Park Steytelinck
Spelende kinderen op de jeugddienst
De gevel van het Huis van het Kind Wilrijk.
Huis van het Kind Wilrijk

In het Huis van het Kind Wilrijk kan u terecht met al uw vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. U kan er ook deelnemen aan activiteiten en tips uitwisselen met andere ouders.