't Speelhofdistrict Wilrijk

Een nieuw speelterrein op het Frans Nagelsplein

Speelterrein 't Speelhof, op het Frans Nagelsplein, wordt vernieuwd. Het districtsbestuur heeft hier een plan voor laten optekenen.

Het speelterrein op het Frans Nagelsplein is stilaan aan vernieuwing toe.

Inspraakprocedure

Een inspraakprocedure is een traject waarin het bestuur, samen met de bewoners , op zoek gaat naar de meest wenselijke vorm en invulling voor de straat.

Bewoners uit de omgeving krijgen tijdens zo'n traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed en slecht vinden.

Voorstellen definitief ontwerp

Op dinsdag 11 juni 2019, tussen 17 en 18.30 uur, komen districtsmedewerkers het definitieve ontwerp voorstellen op het plein.

Hoe gaat het daarna verder ?

Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, straat, een plein of een park.

stad Antwerpen

Met het voorstellen van het definitieve ontwerp zijn alle inspraakfases doorlopen en zal het dossier worden aanbesteedt. Alles alles goed verloopt, is de uitvoering van de werken voorzien voor het najaar van 2019.

Definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp voorziet in de volgende aanpassingen:

  • Voetpad rond het plein

Er is een ontbrekend stuk voetpad als je van de Overwinningstraat aan de zijde van het plein wandelt. In het definitieve ontwerp wordt de haag een beetje opgeschoven zodat er voetpadruimte wordt gecreëerd.

  • Nieuwe speeltoestellen

De speeltoestellen worden vernieuwd. Het spelen zal voornamelijk bedoeld zijn voor de allerkleinsten (leeftijd 0 - 4 jaar) en zal de spelvormen glijden, schommelen en klimmen bevatten.

  • Petanquebaan verdwijnt

De petanquezone wordt verwijderd en de zone wordt vergroend en aan de bestaande groenzone gekoppeld.

  • Groen

Over het ganse plein worden verschillende nieuwe bomen geplant en er worden twee grote groenborders aan de zijkanten voorzien. 

Verwante info:

3 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Koen De Beuckeleer

Leuke plannen, maar het lijkt me toch een gemiste kans om de groenzone uit te breiden. Door het doodlopend straatje (met drie parkeerplaatsen) te integreren zou het pleintje zeker met een derde kunnen worden vergroot.

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Koen, bedankt voor uw feedback. We namen uw opmerking mee op in het verslag van het infomoment. Dit verslag wordt voorgelegd aan het districtscollege.

Jouw avatar
an rypens

Ik woon vlak bij het pleintje en parkeer er elke dag mijn fiets in de fietstrommel. Ik zie meer en meer kinderen op het pleintje spelen: super! Is het mogelijk om een extra fietstrommel aan het pleintje te plaatsen? Dat zou meer mensen in de buurt aan het fietsen brengen en brengt de mensen ook in contact met elkaar (ook is het sociale controle). Ook pleit ik ervoor om aub geen bomen weg te doen. Er is al zo weinig groen in de buurt. Laat nog een bloem en wat groen! Voetballende kinderen moet kunnen, laat kinderen toch zoveel mogelijk spelen aub. Er is maar 1 buur die daar telkens op reclameert, en die laat zijn stem duidelijk horen. Wat het sluikstorten betreft: er staan regelmatig zakjes vuil bij de vuilbakken. Maar snoep- en drankafval is fel verbeterd tegenover enkele jaren geleden: chapeau! An