Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Foto van de verharding in de LotusstraatDistrict Wilrijk

Het eerste plan voor de heraanleg van de Lotusstraat, Cliviastraat en Chrysantenstraat

Het districtsbestuur wil meer ruimte maken voor parkeren, groen en water in de Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat. Dit zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een betere opvang van overvloedige regen en verkoeling tijdens warme dagen. Daarom vernieuwen we de Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat. In aanloop van deze heraanleg wordt alvast het eerste plan voorgesteld: het concept.

 

Hoe betrekken we de bewoners?

Alvorens tot een definitief plan te komen, worden bewoners via een inspraaktraject betrokken bij de opmaak van een plan. Bewoners krijgen tijdens zo’n traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed vinden en wat beter kan. 

 • Inspraakronde 1: voorstellen van een concept, een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen. Op donderdag 22 februari 2024 kwamen we naar de Steinerschool Lohrangrin om je het concept voor te stellen en te luisteren naar wat jij ervan vindt.
   
 • Inspraakronde 2: voorstellen voorontwerp, een ontwerp waarin al enkele zaken vastliggen en waaraan nog enkele zaken kunnen veranderen (voorlopige timing: najaar 2024).
   
 • Definitief ontwerp: er is nu een ontwerp met alles erop en eraan. Het ontwerp is af. Er kan niets meer veranderd worden (voorlopige timing: voorjaar 2025).

 

Inspraakronde 1: het concept

In de eerste inspraakfase tonen we je het conceptplan voor een vernieuwde straat. Samen met jou willen we dan op zoek gaan naar de beste invulling en aanpassingen voor de straat.

Daarbij vragen we de bewoners om voor de Lotusstraat en Cliviastraat een keuze te maken tussen twee mogelijke concept plannen. Deze keuze kon je doorgeven tot en met 1 maart 2024. Bij elke optie bespreken we onderaan deze pagina de verschillen. Voor de Chrysantenstraat hoeft er geen keuze gemaakt te worden. Hiervoor stellen we één conceptplan voor.

 

Ontwerp concept Chrysantenstraat

 

conceptplan Chrysantenstraat
conceptplan Chrysantenstraat

 

Ontwerp concept Cliviastraat

 

concept Cliviastraat - optie 1
concept Cliviastraat - optie 1
concept Cliviastraat - optie 2
concept Cliviastraat - optie 2

 

Ontwerp concept Lotusstraat

 

concept Lotusstraat - optie 1
concept Lotusstraat - optie 1
concept Lotusstraat optie 2
concept Lotusstraat - optie 2

 

Wat kan er veranderen in jouw straat?

Groen en water

Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.

Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag. En al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders, vogels.

Opties voor vergroening en verblauwing binnen het concept:

Chrysantenstraat

 • In de Chrysantenstraat worden de bestaande bomen maximaal behouden. Daarnaast worden nog 24 extra bomen voorzien. Er wordt een mooie variatie aan grootte en soorten bomen geplant. Bomen helpen niet alleen de temperatuur te verlagen. Ze zorgen ook dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is, houden regenwater vast en vergroten de leefkwaliteit in de straat.
 • Waar mogelijk worden in de Chrysantenstraat de bestaande groenvakken vergroot, dit rekening houdend met de inritten. De groenvakken in gras zorgen voor meer groen in de straat. Dit is niet alleen fijner om te wonen, maar ook goed voor de infiltratie van regenwater. Bovendien wordt al dat groen ook gesmaakt door bijen, vlinders en vogels. Via Groenbouwers biedt district Wilrijk je bovendien gratis planten aan om de grasstroken zelf te verfraaiien en onderhouden.
 • De parkeerstroken aan de oostzijde komen naast een mooie, nieuwe lange groenstrook te liggen.
 • De inritten worden voorzien in waterdoorlatende grasdalstroken, in het verlengde van de groenstrook.
 • Gescheiden rioleringsstelsel: we voorzien een gescheiden riolering: één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA). We gebruiken voor het regenwater poreuze betonbuizen. Hierdoor kan het regenwater maximaal infiltreren in de bodem voordat het afgevoerd wordt.

 

Bomen verhogen de leefkwaliteit van de straat.Victoriano Moreno
Bomen verhogen de leefkwaliteit van de straat.

Lotusstraat en Cliviastraat

Voor beide straten kunnen de bewoners een voorkeur doorgeven voor optie 1 of optie 2. Afhankelijk van het voorstel dat je kiest, wordt er in meer of mindere mate vergroend/verblauwd. Je kon jouw keuze doorgeven tot en met 1 maart 2024.

 • Plannen optie 1 (beide straten):
  • Er wordt in dit geval zoveel mogelijk onthard met lange groenstroken in beide straten. De groenstroken in gras zorgen voor meer groen in de straat. Dit is niet alleen fijner om te wonen, maar ook goed voor de infiltratie van regenwater. Bovendien wordt al dat groen ook gesmaakt door bijen, vlinders en vogels. Via Groenbouwers biedt district Wilrijk je bovendien gratis planten aan om de grasstroken zelf te verfraaiien en onderhouden.
  • In beide straten worden nieuwe bomen aangeplant: 9 grote bomen en 8 medium bomen in de Lotusstraat. In de Cliviastraat planten we 7 grote bomen en 6 medium bomen aan. Bomen helpen niet alleen de temperatuur te verlagen. Ze zorgen ook dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is, houden regenwater vast en vergroten de leefkwaliteit in de straat.
  • Op het kruispunt met de Valaarstraat worden de groenvakken van de bestaande bomen vergroot.
  • De inritten worden voorzien in waterdoorlatende grasdalstroken, in het verlengde van de groenstrook.​
  • Gescheiden rioleringsstelsel: we voorzien een gescheiden riolering: één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA). We gebruiken voor het regenwater poreuze betonbuizen. Hierdoor kan het regenwater maximaal infiltreren in de bodem voordat het afgevoerd wordt.
  • In deze optie zijn er:
   • in de Cliviastraat 30 parkeerplaatsen voorzien.
   • in de Lotusstraat 24 parkeerplaatsen voorzien.
     
 • Plannen optie 2 (beide straten):
  • In de Cliviastraat planten we in dit geval 7 nieuwe, grote bomen en 6 medium bomen aan. In de Lotusstraat gaat het in optie 2 over de aanplanting van 7 nieuwe, grote bomen en 6 medium bomen.
  • De nieuwe bomen krijgen in deze optie een ruim plantvak zodat ze de kans krijgen om te groeien en gezond te blijven.
  • Op het kruispunt met de Valaarstraat worden de groenvakken van de bestaande bomen vergroot.
  • De inritten worden voorzien in waterdoorlatende grasdalstroken, in het verlengde van de groenstrook.
  • Gescheiden rioleringsstelsel: we voorzien een gescheiden riolering: één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA). We gebruiken voor het regenwater poreuze betonbuizen. Hierdoor kan het regenwater maximaal infiltreren in de bodem voordat het afgevoerd wordt.
  • In deze optie zijn er:
   • in de Cliviastraat 40 parkeerplaatsen voorzien.
   • in de Lotusstraat 34 parkeerplaatsen voorzien.

 

De Lotusstraat nu.
De Lotusstraat nu.
District Wilrijk3|3
Sfeerbeeld van hoe de Lotusstraat eruit kan zien - plan optie 1.
Sfeerbeeld van hoe de Lotusstraat eruit kan zien - plan optie 1.
District Wilrijk3|3
Sfeerbeeld van hoe de Lotusstraat eruit kan zien - plan optie 2.
Sfeerbeeld van hoe de Lotusstraat eruit kan zien - plan optie 2.
District Wilrijk3|3
De Cliviastraat nu.
De Cliviastraat nu.
District Wilrijk3|3
Sfeerbeeld van hoe de Cliviastraat eruit kan zien - plan optie 1.
Sfeerbeeld van hoe de Cliviastraat eruit kan zien - plan optie 1.
District Wilrijk3|3
Sfeerbeeld van hoe de Cliviastraat eruit kan zien - plan optie 2.
Sfeerbeeld van hoe de Cliviastraat eruit kan zien - plan optie 2.
District Wilrijk3|3

Parkeren en verkeersveiligheid

In het concept wordt voldoende ruimte voorzien om te parkeren en worden ook enkele verkeerstechnische aanpassingen opgenomen. 

Ook op het vlak van parkeren zijn er verschillende opties mogelijk voor de Cliviastraat en Lotusstraat. Voor beide straten kunnen de bewoners een voorkeur doorgeven.

Opties binnen het concept:

Chrysantenstraat

 • Parkeren: het conceptplan voorziet een stijging in het aantal officiële parkeerplaatsen. 
  • Huidige parkeerbalans: 37 parkeerplaatsen.
  • Parkeerbalans conceptplan: 39 parkeerplaatsen.
 • Verhoogde kruispunten: de verhoogde kruispunten (Robert Broeckhovestraat, Orchideeënstraat en Lotusstraat) doen dienst als snelheidsremmer en verhogen zo de verkeersveiligheid. Het oversteken voor de voetgangers wordt hierdoor verbeterd. 
 • Het tweerichtingsverkeer blijft behouden.
 • Doorheen de straat worden enkele fietsbeugels voorzien.

 

Lotusstraat en Cliviastraat

Voor beide straten kunnen de bewoners een voorkeur doorgeven voor optie 1 of optie 2. Afhankelijk van het voorstel dat je kiest, wordt er in meer of mindere mate onthard/vergroend en voorzien in parkeerplaatsen. Je kon jouw keuze doorgeven tot en met 1 maart 2024.

Plannen optie 1 (beide straten):

 • Parkeren: het conceptplan optie 1 voorziet voor beide straten een wijziging in het aantal officiële parkeerplaatsen. 
  • Cliviastraat:
   • Huidige parkeerbalans: 34 parkeerplaatsen.
   • Parkeerbalans conceptplan optie 1: 30 parkeerplaatsen.
  • Lotusstraat:
   • Huidige parkeerbalans: 22 parkeerplaatsen.
   • Parkeerbalans conceptplan optie 1: 24 parkeerplaatsen.
 • Verhoogde kruispunten:
  • Lotusstraat: het conceptplan voorziet een verhoogd verkeersplateau op de hoeken met de Chrysantenstraat en Cliviastraat. Daarnaast voorziet het ook nog een centraal verkeersplateau in de straat. Deze verhoogde punten doen dienst als snelheidsremmer en verhogen zo de verkeersveiligheid.
  • Cliviastraat: het conceptplan voorziet een verhoogd verkeersplateau op de hoeken met de Lotusstraat en Valaarstraat. Deze verhoogde punten doen dienst als snelheidsremmer en verhogen zo de verkeersveiligheid.
 • Enkelrichtingsverkeer: momenteel geldt in beide straten dat er slechts aan één kant geparkeerd kan worden en dat het verkeer in beide richting kan rijden. Om de hoge parkeerdruk aan te pakken voorziet het conceptplan hierin een wijziging. In beide straten wordt parkeren aan beide zijden mogelijk, maar zal hierdoor de straat enkelrichting worden.
 • Doorheen de straat worden enkele fietsbeugels voorzien.

 

Plannen optie 2 (beide straten):

 • Parkeren: het conceptplan optie 2 voorziet voor beide straten een wijziging in het aantal officiële parkeerplaatsen. 
  • Cliviastraat:
   • Huidige parkeerbalans: 34 parkeerplaatsen.
   • Parkeerbalans conceptplan optie 2: 40 parkeerplaatsen.
  • Lotusstraat:
   • Huidige parkeerbalans: 22 parkeerplaatsen.
   • Parkeerbalans conceptplan optie 2: 34 parkeerplaatsen.
 • Verhoogde kruispunten:
  • Lotusstraat: het conceptplan voorziet een verhoogd verkeersplateau op de hoeken met de Chrysantenstraat en Cliviastraat. Daarnaast voorziet het ook nog een centraal verkeersplateau in de straat. Deze verhoogde punten doen dienst als snelheidsremmer en verhogen zo de verkeersveiligheid.
  • Cliviastraat: het conceptplan voorziet een verhoogd verkeersplateau op de hoeken met de Lotusstraat en Valaarstraat. Deze verhoogde punten doen dienst als snelheidsremmer en verhogen zo de verkeersveiligheid.
 • Enkelrichtingsverkeer: momenteel geldt in beide straten dat er slechts aan één kant geparkeerd kan worden en dat het verkeer in beide richting kan rijden. Om de hoge parkeerdruk aan te pakken voorziet het conceptplan hierin een wijziging. In beide straten wordt parkeren aan beide zijden mogelijk, maar zal hierdoor de straat enkelrichting worden.
 • Doorheen de straat worden enkele fietsbeugels voorzien.

 

Experiment bermparkeren en tijdelijk straatgroen

Waarom komt er een testopstelling?

Zowel in de Cliviastraat als de Lotusstraat ervaren bewoners een hoge parkeerdruk. In de plannen van de heraanleg houden we hiermee rekening. Beide straten worden enkelrichting en voetpaden worden versmald waardoor wagens langs beide zijden kunnen parkeren. In combinatie met de aanleg van groen doorheen de straat en ingrepen voor de verkeersveiligheid kunnen we zo bij de heraanleg een aangename én veilige straat bekomen.

Tweezijdig parkeren

Het tweezijdig parkeren willen we nu alvast invoeren zodat we dit grondig kunnen evalueren voor de heraanleg. Omdat er momenteel nog niet voldoende ruimte is op de rijweg, zullen we dit uitvoeren in een testopstelling bermparkeren. Bermparkeren houdt in dat het voertuig deels op de rijbaan en deels op de berm (in dit geval het voetpad) geparkeerd staat. Door de brede voetpaden in beide straten houden we zo voldoende vrije ruimte op de rijweg.

Door het tweezijdig parkeren tijdelijk in te voeren als test, maken we meer ruimte voor het parkeren in beide straten. We voorzien daarnaast 22 tijdelijke plantenbakken om de straat op te fleuren.

 • Cliviastraat:
  • huidige situatie: 34 parkeerplaatsen
  • testopstelling: 40 parkeerplaatsen
 • Lotusstraat:
  • huidige situatie: 22 parkeerplaatsen
  • testopstelling: 34 parkeerplaatsen


Evaluatie

Tijdens het bewonersmoment op 22 februari 2024 hebben we enige bezorgdheid over deze testopstelling gehoord onder de aanwezige bewoners. We benadrukken hier ook nogmaals graag dat dit gaat over een test die uiteraard uitvoerig zal geëvalueerd worden, zowel op vlak van het bermparkeren als op vlak van de rijrichting. De feedback van bewoners wordt in deze evaluatie ook meegenomen.

 

Timing testopstelling bermparkeren

Concreet houdt deze testopstelling in dat in de loop van de laatste week van februari de Cliviastraat en de Lotusstraat enkelrichting worden en dat bermparkeren toegestaan is. De bevoegde diensten zullen uiteraard de nodige markeringen en verkeersborden hiervoor plaatsen. Vanaf deze geplaatst zijn, gaat het bermparkeren van start. Parkeer uw wagen dus nog niet aan beide zijden alvorens de markeringen en verkeersborden geplaatst zijn.

Samen met het bermparkeren gaat een nieuw circulatieplan in. De pijlen op onderstaand beeld geven aan in welke richting het verkeer vanaf dan dient te rijden.

 

Aanpassing van de rijrichtingen in de Cliviastraat en Lotusstraat.District Wilrijk
Aanpassing van de rijrichtingen in de Cliviastraat en Lotusstraat.

Jouw mening telt

We kwamen op donderdag 22 februari 2024 naar zaal Berkenrijs voor de voorstelling van het concept en om te luisteren naar wat jullie van dit ontwerp vinden. De bewoners die aanwezig waren, kregen de kans om ter plaatse feedback te bezorgen. Kon jij niet aanwezig zijn op dit infomoment? Dan had je de mogelijkheid om online feedback te geven in een online bevraging tot en met 1 maart 2024.
 

De eerste inspraakronde in een notendop

In totaal mochten we 86 reacties op de bevraging ontvangen. Van deze 86 antwoorden zijn:

 • 49 bewoners tevreden tot zeer tevreden over het concept;
 • 25 bewoners neutraal over het concept;
 • 11 bewoners ontevreden tot zeer ontevreden.

De bevraging leert ons dat de bewoners ruimte willen maken voor meer groen in de straten, maar dat dit voor de meerderheid niet ten koste mag gaan van parkeerplaatsen gezien de reeds bestaande parkeerdruk. 

Voor zowel de Cliviastraat als de Lotusstraat verkiest de meerderheid het conceptplan met de meeste parkeerplaatsen:

 • Cliviastraat:
  • optie 1 (meer ontharden): 16 stemmen
  • optie 2 (meer parkeren): 33 stemmen
  • geen van bovenstaande: 16 stemmen
    
 • Lotusstraat:
  • optie 1 (meer ontharden): 29 stemmen
  • optie 2 (meer parkeren): 42 stemmen
  • geen van bovenstaande: 8 stemmen


Op de woordwolk kan je lezen welke thema's en kernwoorden de buurt belangrijk vindt voor de vernieuwing van de Lotusstraat, Chrysantenstraat en Cliviastraat.

Naast het infomoment ontvingen we een petitie vanuit de bloemenstraten. De inhoud hiervan was gelijk aan de reeds ingediende interpellatie. Deze interpellatie werd besproken op de districtsraad op 7 maart 2024. De geluidsopname hiervan kan u hier opnieuw beluisteren.

 

Een greep uit de opmerkingen die bewoners gaven in de bevraging en op het infomoment.District Wilrijk
Een greep uit de opmerkingen die bewoners gaven in de bevraging en op het infomoment.


Ga zelf aan de slag met Groenbouwers en maak je straat klaar voor de toekomst!

Samen gaan we voor toekomstbestendige straten met meer groen en minder verharding. Groenbouwers, een nieuw initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je hierbij op verschillende manieren. Zet bijvoorbeeld de nieuwe bomen in de bloemetjes met een boomvak, leg een fleurige geveltuin uit met gratis plantjes of haal meer uit je regenwater met een hippe gevelton aan een zeer voordelige prijs 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ontdek het volledige aanbod hier.

 

Leg een geveltuin aan via GroenbouwersVictoriano Moreno

Verwante info: