Veel steunbetuigingen na ontploffing Ridderveld

De ontploffing die zich op 3 september voordeed op het Ridderveld, laat niemand onberoerd. Wie de slachtoffers of de hulporganisaties die bij deze tragedie betrokken waren, vindt hier enkele tips.

Op dinsdag 3 september deed zich een hevige ontploffing voor op het Ridderveld, een straat in de Valaarwijk. 3 huizen werden volledig verwoest, verschillende andere liepen ernstige schade op. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse en konden 3 slachtoffers levend vanonder het puin halen. Afgelopen nacht werd het 4e slachtoffer helaas levenloos aangetroffen.

De ontploffing liet een diepe indruk na op de buurtbewoners van de Valaarwijk.

Het districtsbestuur van Wilrijk en het Antwerpse stadsbestuur betuigen hun medeleven en steun aan de slachtoffers van de ontploffing op het Ridderveld en hun naasten. Ze danken uitdrukkelijk ook alle hulpverleners. Een steunregister werd gelegd in het districtshuis. Dit is inmiddels afgesloten en zal op een later moment worden overgemaakt aan de buurtbewoners.

Ondersteun mee de hulporganisaties

Zowel het district Wilrijk als de stad Antwerpen ontvangen heel wat blijken van medeleven van burgers en organisaties naar aanleiding van dit incident. Velen willen ook een bijdrage leveren in de vorm van een gift of spullen. We stellen dit engagement op prijs.

Momenteel worden de meest getroffen bewoners opgevangen door de stad: in eerste instantie kan dit op hotel zijn, maar de stad voorziet ook langdurige huisvesting voor de getroffen bewoners. Deze woningen zijn volledig bemeubeld en de slachtoffers krijgen daarnaast ondersteuning van onder meer de dienst slachtofferzorg van Politiezone Antwerpen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Antwerpen. Bovendien kunnen de slachtoffers ook bij hun eigen verzekering terecht. Onmiddellijke materiële steun is momenteel dus niet nodig. 

De stad en het district kunnen zelf niet op eigen houtje geld- of andere inzamelingen organiseren. Wie toch z’n steentje wil bijdragen en een gift wil doen, kan de hulporganisaties ondersteunen die actief betrokken waren bij de hulpverlening in dit incident, zoals bijvoorbeeld:

Daarnaast zijn er tal van andere organisaties die zich inzetten voor personen die het slachtoffer zijn geworden van een calamiteit of persoonlijke tragedie, zoals bijvoorbeeld:

Tot slot starten enkele lokale Wilrijkse bewonersgroepen op Facebook een gezamenlijke crowdfundingactie. Meer informatie over dit hartverwarmend initiatief vindt u op de Fundraising-pagina van Wilrijk Solidair.

 

Meer info

Lees alles over de explosie op Ridderveld op www.antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!