Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Vergroening kruispunt Beeckmanslaan - SterrenlaanDistrict Wilrijk

Vergroening kruispunt Beeckmanslaan en Sterrenlaan

Momenteel is er veel verharding en weinig groen op het kruispunt van de Beeckmanslaan met de Sterrenlaan. Daarom nam het district Wilrijk dit kruispunt onder de loep en leggen we het kruispunt opnieuw aan met aandacht voor een uitbreiding van de groenzone en minder verharding.

Het klimaat daagt ons uit. Steeds vaker krijgen we te kampen met hevigere regenbuien, aanhoudende droogteperiodes en meer hitte. Deze extreme weersomstandigheden gaan we in de toekomst vaker meemaken. Maar gelukkig kunnen we ons voorbereiden. Hoe? Heel simpel; door minder verharding, meer groen in je straat en meer opvang van water.

Momenteel is het kruispunt Beeckmanslaan/Sterrenlaan grotendeels verhard, ondanks de aanwezige ruimte. Er is een middenberm met een glascontainer op de kruising.

Bestaande toestand kruispunt Beeckmanslaan - Sterrenlaan
Bestaande toestand kruispunt Beeckmanslaan - Sterrenlaan
Bestaande toestand van het kruispunt Beeckmanslaan en Sterrenlaan.District Wilrijk
Bestaande toestand van het kruispunt Beeckmanslaan en Sterrenlaan.

Meer plaats voor groen

In de nieuwe toestand wordt het bestaande groen van het plein uitgebreid tot aan de huidige middenberm. Zo verruimen we de groenstrook. De middenberm verdwijnt en de glascontainer krijgt een nieuwe locatie aan het plein ter hoogte van de Eekhoornlaan. Het doorlopende voetpad langs het groene plein blijft behouden en krijgt een toegankelijke oversteek ter hoogte van de aansluiting naar de Sterrenlaan.

We planten in deze nieuwe, uitgebreide groenzone 3 nieuwe bomen waarvan één toekomstboom. Ook aan huisnummer 14 komt een nieuwe boom te staan. Hierdoor komen er in totaal 4 nieuwe bomen op het kruispunt.


Toekomstbomen

Toekomstbomen zijn bomen die zowel boven als onder de grond veel ruimte krijgen om te groeien. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar oud. De bomen zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.

Toekomstbomen hebben vele voordelen:

  • Je plant ze maar 1 keer aan voor de komende 100 jaar en in die tijd blijft het groenvolume toenemen. 
  • Hoe groter het groenvolume, hoe meer schaduw en verkoeling. Zo gaat elke boom de opwarming tegen. 
  • Toekomstbomen vangen meer fijn stof en slaan meer broeikasgassen op dan kleinere bomen. 
  • Ze produceren meer zuurstof.
  • Als natuurlijke geluiddemper temperen ze de omgevingsgeluiden.
  • Een grotere boom betekent meer leefruimte voor insecten en vogels. Zo geven toekomstbomen de biodiversiteit in de stad een boost.

Kortom, toekomstbomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een betere leefomgeving. Op die manier leveren toekomstbomen ook een bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.


Ruime plantvakken

Aan de zijde van de woningen (huisnummer 14 en 16) worden de kleine, versnipperde groenzones vergroot tot kwalitatieve open plantvakken. 

Dankzij de heraanleg wordt de huidige groenzone uitgebreid met ongeveer 145 m2. 

De rijweg zelf wordt niet vernieuwd en er worden geen rioleringswerken uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van de inritten.
 

Nieuwe toestand kruispunt Beeckmanslaan - Sterrenlaan
Nieuwe toestand kruispunt Beeckmanslaan - Sterrenlaan

Timing werken

De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 22 november tot en met 8 december 2023. Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden door onvoorziene of weersomstandigheden.

Tijdens de werken is het kruispunt niet toegankelijk voor verkeer. 
 

Huisvuilophaling 

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats het huisvuil op een voor de vuilnisophaalwagen bereikbare hoek. Bekijk de ophaaldata op: www.antwerpen.be/ophaalkalender. 


Vragen

Voor praktische vragen of signalisatieproblemen kan je aannemer Verbruggen contacteren: 

  • Tel. 03 227 29 83


Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met het team Communicatie en Participatie van het district Wilrijk:

 

Word Groenbouwer

Het kruispunt Beeckmanslaan/Sterrenlaan krijgt dankzij de heraanleg een groener uitzicht, maar daar houdt het niet op. Met de acties van Groenbouwers kan je als buurtbewoner nog extra groen en kleur in je straat brengen. Dat maakt de straat niet alleen mooier, maar het is ook goed voor de biodiversiteit en de waterdoorsijpeling in de bodem. Check het aanbod

Bewoners planten een boomvak aan met ondersteuning van Groenbouwers.
Bewoners planten een boomvak aan met ondersteuning van Groenbouwers.

Verwante info: