Victoriano Moreno

Wilrijkse districtsraad geïnstalleerd

In het district Wilrijk werd op dinsdag 8 januari de nieuwe districtsraad geïnstalleerd voor de bestuursperiode 2019-2024. De partijen N-VA, CD&V en Open Vld vormen er de meerderheid.

 

Op één na legden alle raadsleden de eed af in de raadzaal van het Wilrijkse gemeenschapscentrum aan de Bist. Vervolgens werd uit de nieuwe raad het Wilrijkse districtscollege verkozen, dat daarna een eerste keer bij elkaar kwam. 

Van 23 naar 25 raadsleden

Door de bevolkingstoename van de afgelopen jaren in het district Wilrijk mag de districtsraad vanaf 2019 twee extra zetels rond de tafel schuiven. Daardoor werden op 14 oktober 2018 niet 23, maar 25 raadsleden verkozen. 

De zetelverdeling in de vernieuwde districtsraad is als volgt:

  • N-VA: 10 raadsleden: Kristof Bossuyt, Linda Verlinden, Luk Lemmens, Robert Moens, Magda Biesemans, Monique Mahieu, Els Vanderelst, Xeno Wauters, Sophie Stukken, Philippe Kussé; 
  • CD&V: 2 raadsleden: Hans Ides, Marleen Verbruggen; 
  • Open Vld: 2 raadsleden: Werner Theuns, Alexandra D’Archambeau*;
  • Groen: 4 raadsleden: Dirk Avonts, Azeddine Hayani, Peggy Deckx, Luc Eliaerts;
  • Vlaams Belang: 3 raadsleden: Eric Huijbrechts, Werner De Gres, Maxime Peeters;
  • sp.a: 2 raadsleden: Martine Depauw, Omar Al Jouaidi;
  • PVDA: 2 raadsleden: Lien Moens, Youssef Boubker.

* Alexandra D’Archambeau was verhinderd voor de installatievergadering en zal de eed afleggen op de eerstvolgende zitting van de Wilrijkse districtsraad.

De samenstelling van de Wilrijkse districtsraad kan u ook raadplegen door te klikken op de verwijzing onderaan deze webpagina of via deze rechtstreekse link

 

Wilrijks districtscollege onveranderd

Het Wilrijkse bestuur wordt gevormd door de partijen N-VA, CD&V en Open Vld. Samen tellen zij een meerderheid van 14 zetels. Groen, Vlaams Belang, sp.a en PVDA vormen de oppositie, zij tellen samen 11 raadsleden. 

Kristof Bossuyt (N-VA) neemt in het nieuwe bestuur opnieuw de functie op van districtsburgemeester. Ook de samenstelling van het districtscollege blijft onveranderd in vergelijking met de vorige bestuursperiode:

• districtsschepen Hans Ides (CD&V); 

• districtsschepen Linda Verlinden (N-VA);

• districtsschepen Werner Theuns (Open Vld);

• districtsschepen Robert Moens (N-VA).

De exacte bevoegdheidsverdeling kan u raadplegen door te klikken op de verwijzing onderaan deze webpagina of via deze rechtstreekse link

Ontwerp van bestuursakkoord gaat naar de Wilrijkenaar

De meerderheidspartijen van de Wilrijkse districtsraad kwamen samen tot een ontwerp van bestuursakkoord met de titel ‘6 unieke & diverse wijken, samen één Wilrijk’. Het districtsbestuur kiest bewust voor een ontwerp van akkoord waarmee het de komende maanden naar de Wilrijkenaar zal trekken voor verdere input. Uiteindelijk moet die inspraak leiden tot een finaal bestuursakkoord voor de zomer van 2019.

U kan het Wilrijkse ontwerp-bestuursakkoord nalezen door te klikken op de verwijzing onderaan deze webpagina of via deze rechtstreekse link.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!