Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Een foto van de Sterrenlaan nu.District Wilrijk

Woonstraat Sterrenlaan: het voorontwerp is klaar

De stad Antwerpen, district Wilrijk, lokaal bestuur Edegem en water-link i.s.m. Aquafin willen meer ruimte maken voor groen en water in de Sterrenlaan. Dit zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een betere opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Daarom vernieuwen we in samenwerking met water-link de Sterrenlaan (straatdeel Prins Boudewijnlaan tot Fort V-straat). Na een eerste inspraakmoment met bewoners is het voorontwerp klaar en stellen we dit nu voor.

Hoe betrekken we de bewoners?

Alvorens tot een definitief plan te komen, worden bewoners via een inspraaktraject betrokken bij de opmaak van een plan. Bewoners krijgen tijdens zo’n traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed vinden en wat beter kan. Op 8 juni 2023 ontvingen we de buurtbewoners voor de voorstelling van het concept, het voorlopige ontwerp waar nog veel aan kon veranderen. De uitleg over het concept vind je hier. In navolging hiervan stellen we nu het voorontwerp voor.

 

Op donderdag 8 juni 2023 stelden we het conceptplan voor aan de bewoners.District Wilrijk
Op donderdag 8 juni 2023 stelden we het conceptplan voor aan de bewoners.

Inspraakfase 2: het voorontwerp

In de tweede inspraakfase stellen wij het voorontwerp voor. In dit plan werden nog enkele aanpassingen gemaakt ten opzichte van het conceptplan, wat werd voorgesteld op 8 juni 2023. In dit nieuwe ontwerp liggen al enkele zaken vast, maar kunnen ook nog enkele zaken veranderen. Samen met jou willen we opnieuw op zoek gaan naar de beste invulling en aanpassingen voor de straat. Daarom kwamen we terug op donderdag 14 maart 2024 naar de Sterrenlaan voor de voorstelling van het voorontwerp en om te luisteren naar wat jullie van dit ontwerp vinden. 


Het ontwerp

Het voorontwerp voor de woonstraat Sterrenlaan.
Het voorontwerp voor de woonstraat Sterrenlaan.
2|3
Het voorontwerp voor de woonstraat Sterrenlaan.
Het voorontwerp voor de woonstraat Sterrenlaan.
2|3
Het voorontwerp voor de woonstraat Sterrenlaan.
Het voorontwerp voor de woonstraat Sterrenlaan.
2|3

 

Groen en water

Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.

Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag. En al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders, vogels.

Met het voorgestelde voorontwerp kan je rekenen op ongeveer 600m2 ontharding in de nieuwe woonstraat Sterrenlaan.

Ingrepen binnen het voorontwerp:

 • Aan het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan en doorheen de straat worden nieuwe bomen aangeplant. Bomen helpen niet alleen de temperatuur te verlagen. Ze zorgen ook dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is, houden regenwater vast en vergroten de leefkwaliteit in de straat. De bomen krijgen ondergronds voldoende ruimte om te kunnen groeien.
 • Groenstroken en groenvakken zorgen voor meer groen in de straat. Dit is niet alleen fijner om te wonen, maar ook goed voor de infiltratie van regenwater. De groenstroken worden met een lichte glooiing aangelegd. In deze iets dieper gelegen delen wordt zo het regenwater verzameld en kan het volledig in de bodem infiltreren. Bovendien wordt al dat groen ook gesmaakt door bijen, vlinders en vogels.
 • We voorzien een gescheiden riolering: één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA). We gebruiken voor het regenwater poreuze betonbuizen. Hierdoor kan het regenwater maximaal infiltreren in de bodem voordat het afgevoerd wordt.
 • Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal: door het gebruik van waterdoorlatende materialen krijgt water de kans om te infiltreren in de bodem. De inritten die in het verlengde liggen van een groenstrook worden in grasdals aangelegd.
 • Op de hoeken van de kruispunten worden plantvakken voorzien. Deze zorgen voor rust- en koelteplekken tijdens warme dagen.
 • In de nieuwe woonstraat krijg je de mogelijkheid om een eigen geveltuin te laten aanleggen. Door stoeptegels weg te nemen en er planten te laten bloeien zorg je mee voor minder verharding en dus een betere infiltratie van het regenwater. Bovendien kan je de plantjes gratis verkrijgen via Groenbouwers.
 • De bestaande bomen op het pleintje worden maximaal behouden. Daarnaast worden nieuwe bomen geplant om het groene karakter van het pleintje te versterken. Een regentuin (zachte glooiing) zal zorgen voor de opvang en infiltratie van regenwater.

 

Dwarsdoorsnede van de nieuwe woonstraat Sterrenlaan met links de regentuin en lichte glooiing.
Dwarsdoorsnede van de nieuwe woonstraat Sterrenlaan met links de regentuin en lichte glooiing.
2|2
Voorbeeld van een regentuin in de Valaardreef.
Voorbeeld van een regentuin in de Valaardreef.
District Wilrijk2|2

 

Parkeren, mobiliteit en verkeersveiligheid

In het voorontwerp wordt voldoende ruimte voorzien om te parkeren en worden ook enkele verkeerstechnische aanpassingen opgenomen:

 • De parkeerbalans wijzigt:
  • huidige situatie: 65 parkeerplaatsen
  • voorontwerp: 58 parkeerplaatsen

Het verschil is een gevolg van de verbeterde verkeersveiligheid en een betere zichtbaarheid voor alle weggebruikers op de verschillende kruispunten. We compenseren dit door meer plaats voor parkeren te maken in de Parklaan.

 • De verhoogde kruispunten doen in de woonstraat dienst als snelheidsremmer en verhogen zo de verkeersveiligheid. Het oversteken voor de voetgangers wordt hierdoor verbeterd. 
 • Het kruispunt met de Fort V-straat wordt verkeersveiliger gemaakt. Op het verhoogd aangelegde kruispunt wordt een fietsoversteek voorzien. De groene zijbermen flankeren de oversteekplaats van de fietsers. Hier worden ook fietsstallingen voorzien.
 • Rondom het pleintje wordt de rijweg enkelrichting gemaakt. De dubbelrichting in het straatdeel Sterrenlaan blijft behouden.
 • De huidige, centrale rijweg door het pleintje verdwijnt. In plaats daarvan wordt een centrale doorgang voor voetgangers voorzien én komt er meer ruimte voor groen en blauw.
 • Het verhoogd plateau rondom het pleintje wordt voorzien in mozaïek keien die zoveel mogelijk gerecupereerd worden uit het huidige straatbeeld.

 

Bomen en groenstroken vergroten de leefkwaliteit van de straat.Victoriano Moreno
Bomen en groenstroken vergroten de leefkwaliteit van de straat.

Jouw mening telt

We kwamen op donderdag 14 maart 2024 naar de Sterrenlaan voor de voorstelling van het voorontwerp en om te luisteren naar wat jullie van dit ontwerp vinden. De bewoners die aanwezig waren, kregen de kans om ter plaatse feedback te bezorgen. Kon jij niet aanwezig zijn op dit infomoment? Dan kreeg je nog tot en met 22 maart 2024 de mogelijkheid om je mening te geven in de online bevraging.
 

De eerste inspraakronde in een notendop

In totaal mochten we 69 reacties op de bevraging ontvangen. Van deze 69 antwoorden zijn:

 • 14 bewoners tevreden over het voorontwerp;
 • 14 bewoners neutraal over het voorontwerp;
 • 34 bewoners ontevreden tot zeer ontevreden over het voorontwerp;
 • 7 bewoners stemden blanco.

De bevraging leert ons dat de bewoners ruimte willen maken voor meer groen in de straat, maar dat dit voor de meerderheid niet ten koste mag gaan van parkeerplaatsen. Daarnaast worden de aanpassing van het pleintje en de verkeersremming als positief ervaren. De keuze van materialen wordt in vraag gesteld (asfalt tegenover kasseien).


Op de woordwolk kan je lezen welke thema's en kernwoorden de buurt belangrijk vindt voor de vernieuwing van de Sterrenlaan.

 

resultaten bevraging voorontwerp SterrenlaanDistrict Wilrijk

Ga zelf aan de slag met Groenbouwers en maak je straat klaar voor de toekomst!

Samen gaan we voor toekomstbestendige straten met meer groen en minder verharding. Groenbouwers, een initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je hierbij op verschillende manieren. Zet bijvoorbeeld de nieuwe bomen in de bloemetjes met een boomvak, leg een fleurige geveltuin aan met gratis plantjes of haal meer uit je regenwater met een hippe gevelton aan een zeer voordelige prijs 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ontdek het volledige aanbod hier.

 

Geveltuin GroenbouwersVictoriano Moreno

Verwante info: