Geleegweg
Verkeersremmer in de Geleegweg

Halverwege de Geleegweg plaatst aannemer Van Wellen een verkeersplateau om de snelheid in de Geleegweg af te remmen. Deze werken worden uitgevoerd op vraag ...

Pastoor Bauwenslaan
Pastoor Bauwenslaan wordt veiliger

Als alles vlot verloopt, start op 6 november de heraanleg van de Pastoor Bauwenslaan.Er komt een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater. De rijbaan, voet- en fietspaden worden vernieuwd en er worden nieuwe bomen geplant.

Kleinesteenweg
't Speelhof
Groenenborgerlaan
Openbare Werken
Nutswerken in Wilrijk

Nutsmaatschappijen kunnen in Wilrijk werken uitvoeren. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

Pierebeekstraat
Michel Willemslaan
ontwerp speelterrein