Michel Willemslaan
R11 - Legerstraat
Fietsers Paleisstraat: Greet Steynen en Philippe Henquet
Luchtfoto bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk.
3D schets voor de heraanleg van de Floraliënlaan
Heraanleg Floraliënlaan

De Floraliënlaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem plant om samen met het district Wilrijk de straat heraan te leggen. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Oudebaan
Gloednieuwe Oudebaan in het verschiet

Het district Wilrijk hecht veel belang aan een groene, veilige en aangename woon- en winkelomgeving. Daarom liet het districtsbestuur een plan opmaken voor de Oudebaan waarbij de volledige straat en riolering wordt vernieuwd.

Boeksveldplein
Concept voor heraanleg omgeving Boeksveldplein

Het districtsbestuur van Wilrijk hecht veel belang aan een veilige en aangename woonomgeving. Samen met Rio-link investeert het district Wilrijk in een heraanleg van de Eenheidstraat, Uitspanningstraat en het Boeksveldplein.

Kleinesteenweg
Nieuwe toekomst voor Kleinesteenweg

De Kleinesteenweg krijgt binnenkort een grondige opknapbeurt. De volledige straat en de onderliggende riolering worden vernieuwd. Vanaf 20 december kan u het voorontwerp bekijken in het gemeenschapscentrum aan de Bist.

Michel Willemsplein
Een vernieuwd Michel Willemsplein

Het districtsbestuur van Wilrijk keurde het definitieve ontwerp voor de heraanleg van het Michel Willemsplein goed. Het ontwerp voorziet in een vernieuwde ...