Inrit Jan de Vostunnel richting Antwerpen
Renovatie Jan de Vostunnel

Vanaf maandag 10 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met renovatiewerken in de Jan De Vostunnel in Antwerpen. In de tunnelkoker richting Antwerpen worden nieuwe verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen geplaatst.

Hoek Krijgslaan - Boeksveldstraat
Post Wilrijk
Pastoor Bauwenslaan
Pastoor Bauwenslaan wordt veiliger

Een heraanleg van de Wilrijkse Pastoor Bauwenslaan moet de straat veiliger maken voor iedereen. Een gescheiden fietspad is een noodzaak voor deze baan aangezien ze deel uitmaakt van de districtenfietsroute.

Openbare Werken
Nutswerken in Wilrijk

Nutsmaatschappijen kunnen in Wilrijk werken uitvoeren. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

Michel Willemslaan
Fietsers Paleisstraat: Greet Steynen en Philippe Henquet
Luchtfoto bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk.
3D schets voor de heraanleg van de Floraliënlaan
Heraanleg Floraliënlaan

De Floraliënlaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem plant om samen met het district Wilrijk de straat heraan te leggen. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Oudebaan
Gloednieuwe Oudebaan in het verschiet

Het district Wilrijk hecht veel belang aan een groene, veilige en aangename woon- en winkelomgeving. Daarom liet het districtsbestuur een plan opmaken voor de Oudebaan waarbij de volledige straat en riolering wordt vernieuwd.