Groenenborgerlaan
Het nieuwe pilootproject 'tuinstraten' is van start gegaan. Vijf districten zullen geselecteerde straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van infiltratie). Het district Wilrijk heeft de Aziëlaan voorgesteld als pilootproject tuinstraat.
In de Aziëlaan groeit een tuinstraat

Sinds 11 juni 2018 loopt in de Aziëlaan een testperiode als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Bewoners kunnen binnen het project ‘Hier groeit een tuinstraat’ een nieuwe inrichting van hun straat ...

Heraanleg Terbekehofdreef

In september starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken in en rond de Terbekehofdreef. Nadien wordt de Terbekenhofdreef, de Dynamicalaan, de Fotografielaan en de Moerelei deels of helemaal heraangelegd.

Werken in de Elsdonklaan
3D schets voor de heraanleg van de Floraliënlaan
Start werken Floraliënlaan

De Floraliënlaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem plant om samen met het district Wilrijk de straat heraan te leggen. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Onderzoeksrapport stille wegdekken afgerond.
Eindrapport onderzoek geluiddempend asfalt

In 2015 legde de stad verschillende teststroken aan met geluiddempend asfalt in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en in de Zandvlietse Dorpstraat in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. ...