Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
openbare nutswerken
Nutswerken in Wilrijk

Nutsmaatschappijen kunnen in het district Wilrijk werken uitvoeren. Vaak zijn dit kleine ingrepen, zoals een nieuwe aansluiting maken of kabels vernieuwen. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

openbare werken
Kleine projecten en onderhoudswerken

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren worden er regelmatig kleine aanpassingen aan het openbaar domein uitgevoerd. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de aanstaande en meest recente werken.

Heraanleg buurtpleinen Kortestraat, Druivenstraat, Karel Pomastraat
Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan
Binnenkort een nieuw Valkenveld

Het districtsbestuur hecht veel belang aan een veilige, aangename en groene woon- en schoolomgeving en zal daarom investeren in een volledige heraanleg van het Valkenveld van gevel tot gevel. Met het nieuwe Valkenveld gaan we de school- en ...

Er komt een nieuwe hondenloopzone aan de volkstuinen Vinkenveld.
Het voetpad in de Smedenstraat wordt vernieuwd.
Een foto van de Sterrenlaan nu.
Foto van de verharding in de Lotusstraat