Op 08 januari 2019 gingen de werken van start
Start werken Floraliënlaan

De Floraliënlaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem plant om samen met het district Wilrijk de straat heraan te leggen. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Zitbanken in de Pastoor Bauwenslaan

Tijdens het openingsfeest van de Pastoor Bauwenslaan, op zondag 18 november, vroegen we aan de bewoners waar ze graag de nieuwe banken zagen. De resultaten van deze bevraging vindt u op deze pagina.

Groenenborgerlaan
Het nieuwe pilootproject 'tuinstraten' is van start gegaan. Vijf districten zullen geselecteerde straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van infiltratie). Het district Wilrijk heeft de Aziëlaan voorgesteld als pilootproject tuinstraat.
In de Aziëlaan groeit een tuinstraat

Sinds 11 juni 2018 loopt in de Aziëlaan een testperiode als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Bewoners kunnen binnen het project ‘Hier groeit een tuinstraat’ een nieuwe inrichting van hun straat ...

Heraanleg Terbekehofdreef

De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met de voorbereidende werken in en rond de Terbekehofdreef. Nadien wordt de Terbekenhofdreef, de Dynamicalaan, de Fotografielaan en de Moerelei deels of helemaal heraangelegd.

Onderzoeksrapport stille wegdekken afgerond.
Openbare Werken
Nutswerken in Wilrijk

Nutsmaatschappijen kunnen in Wilrijk werken uitvoeren. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

Michel Willemsplein