Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan
Binnenkort een nieuw Valkenveld

Het districtsbestuur hecht veel belang aan een veilige, aangename en groene woon- en schoolomgeving en zal daarom investeren in een volledige heraanleg van het Valkenveld van gevel tot gevel. Met het nieuwe Valkenveld gaan we de school- en ...

openbare werken
Kleine projecten en onderhoudswerken

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren worden er regelmatig kleine aanpassingen aan het openbaar domein uitgevoerd. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de aanstaande en meest recente werken.

Er komt een nieuwe hondenloopzone aan de volkstuinen Vinkenveld.
Het voetpad in de Smedenstraat wordt vernieuwd.
Een foto van de Sterrenlaan nu.
Foto van de verharding in de Lotusstraat
openbare nutswerken
Nutswerken in Wilrijk

Nutsmaatschappijen kunnen in het district Wilrijk werken uitvoeren. Vaak zijn dit kleine ingrepen, zoals een nieuwe aansluiting maken of kabels vernieuwen. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

heraanleg Cliviastraat Lotusstraat Chrysantenstraat
Pieter van Passenstraat Wilrijk
Pieter van Passenstraat - definitief ontwerp

Momenteel zijn in de Pieter van Passenstraat de rijweg en voetpaden in slechte staat en is de riolering aan vernieuwing toe. Daarnaast is er weinig groen en is de rijweg te smal om hulpdiensten veilig te laten passeren. Daarom investeert het ...