Een grafische voorstelling van de nieuwe digitale watermeter
Zicht op de Groenenborgerlaan richting Berchem
Oversneslaan
vernieuwde fase 1 van Floraliënlaan met werfsignalisatie
Start werken Floraliënlaan

De Floraliënlaan was aan vernieuwing toe. Het district Berchem legt samen met het district Wilrijk de straat opnieuw aan. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Het nieuwe pilootproject 'tuinstraten' is van start gegaan. Vijf districten zullen geselecteerde straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van infiltratie). Het district Wilrijk heeft de Aziëlaan voorgesteld als pilootproject tuinstraat.
In de Aziëlaan groeit een tuinstraat

Sinds 11 juni 2018 loopt in de Aziëlaan een testperiode als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Bewoners kunnen binnen het project ‘Hier groeit een tuinstraat’ een nieuwe inrichting van hun straat uittesten.

't Speelhof
Rioleringswerken aan het Ridderveld

Op dinsdag 23 april 2019 start Water-link, in samenwerking met Aquafin, met rioleringswerken in het Ridderveld en de Letterkundestraat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel voor zowel afvalwater en regenwater.

Valaardreef
Een nieuw project voor de Valaardreef

De Valaardreef, tussen de Bosheidelaan en het Kolonel Slaterplein, verkeert in slechte staat. Ook ontbreekt er hier de aansluiting tussen de nieuwe rioleringsstelsels in de Egied Segerslaan en de Bosheidelaan.