Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

district Wilrijk

Een veilige schoolomgeving voor het Sint-Ursula-Instituut

Het district Wilrijk gaat volop voor veilige, groene en aangename straten. Daarom plant het district, in samenwerking met Water-link, aanpassingswerken ter hoogte van de poorten van de school om zo een veilige en aangename omgeving te creëren voor schoolkinderen en -ouders.

Kerkhofstraat

In de Kerkhofstraat worden de voetpaden en de rijweg aangepast om meer ruimte te maken voor voetgangers aan de school.

Hiervoor worden de volgende aanpassingen voorzien:

  • Aanleg verkeersplateaus
  • Verbreding voetpaden, aansluitend aan verkeersplateaus.

Water-link voorziet tijdens deze werken een vernieuwing van de drinkwaterleidingen in de straat. Deze werken starten gelijktijdig met de aanpassingen aan het voetpad en rijweg, maar zullen langer duren.

Timing:

  • Aanpassingen schoolomgeving: ​van 1 juli tot en met 24 juli 
  • Werken Water-link: van 1 juli tot en met 31 juli

De timing der werken is steeds afhankelijk aan weers- en onvoorziene omstandigheden.

Sint-Camillusstraat

Ook aan de schoolpoorten in de Sint-Camillusstraat worden er voetpaduitstulpingen aangelegd, ter hoogte van de schoolpoorten. Deze werken worden op een latere datum uitgevoerd, nadat de Kerkhofstraat is afgewerkt.

Timing:

  • Na de werken in de Kerkhofstraat. Een concrete startdatum is momenteel nog niet bekend.

 

Schoolstraat?

We willen de schoolomgeving niet alleen beveiligen met de nodige aanpassingen aan de straten en voetpaden. We willen structureel ook de files aan en rond de schoolpoorten verminderen. Hiervoor bekijken we of we van de Kerkhofstraat geen schoolstraat kunnen maken.

  • Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van elke schooldag een tijdje wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Een gemachtigd opzichter plaatst hiervoor een hek aan de uiteinden van de schoolstraat.
  • Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel.
  • Auto’s die er geparkeerd staan, mogen de straat altijd verlaten.

Gelijkaardige projecten in Wilrijk bleken al erg succesvol.

Uiteraard is het niet de bedoeling om de verkeersdrukte te verplaatsen naar de omliggende straten. We begrijpen ook dat dit van sommige ouders en buurtbewoners een extra inspanning zal vragen. Toch hopen we samen met u om van de Kerkhofstraat een veilige en aangename omgeving te maken.

We lanceerden een bevraging onder de buurtbewoners, de schoolmedewerkers en de ouders van de schoolkinderen. Aan de hand van de bevraging bekijken we wat de wensen en noden zijn in de wijk en bij de school.

Verwante info: