Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
't Doolhofke wordt vernieuwdDistrict Wilrijk

't Doolhofke wordt vernieuwd

Het Wilrijkse districtsbestuur hecht veel belang aan een veilige, aangename en groene woonomgeving. Momenteel is het plein aan vernieuwing toe. Het plein krijgt een complete facelift en het huisje wordt afgebroken. Ook de rijweg langs het plein (Vorstenhuislaan - Auditoriumlaan) nemen we onder handen.

Jouw mening telt

Wat ging vooraf?

 • We vroegen de bewoners en gebruikers van het plein wat ze vinden van de huidige situatie en hoe ze vinden dat het plein er uit moet zien.
 • Bewoners en gebruikers kregen de kans om hun eigen plein te tekenen en ontwerpen. 
 • We bevroegen de leerlingen van de Neerlandschool over welke speeltoestellen ze het leukste vinden en wat er op een buurtplein zeker niet mag ontbreken.

Met deze informatie gingen we aan de slag en komen we nu terug naar jullie met een concept en vlekkenplan voor een vernieuwd buurtplein. Dit concept en vlekkenplan legt de definitieve principes vast waaraan het nieuwe plein zal moeten voldoen.

 

Het huidige speelpleinDistrict Wilrijk

Concept en vlekkenplan

Ambitie en randvoorwaarden

Bij het uitwerken van zo'n concept en vlekkenplan houden we rekening met de ambitie en de randvoorwaarden.

Ambitie:

 • het verhogen van de verkeersveiligheid door de bocht te versmallen
 • het opwaarderen van het plein met het oog op een beter evenwicht tussen sport, spel, ontmoeten, groen en water

Randvoorwaarden:

 • het afbreken van het buurthuis
 • het behoud van de bestaande bomen
 • het behoud van basket in het sportaanbod op het plein
 • het hemelwater lokaal opvangen in groenstroken en vervolgens vertraagd afvoeren richting Struisbeek

 

Concept en vlekkenplan

Het district wil straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en kiest ervoor om zoveel mogelijk te ontharden. Ontharding betekent een onnodig verharde oppervlakte vervangen door een materiaal dat water doorlaat, zoals een plantvak voor een boom. Dit zorgt niet enkel voor meer woonkwaliteit maar biedt ook antwoorden op uitdagingen zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regen.

Door meer ruimte te creëren voor groen en water op publiek domein zoeken de stad en het district manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

 

Vlekkenplan 't Doolhofke

Hoe zullen we dit realiseren?

 • er komen meer en nieuwe aanplantingen
 • de huidige bomen worden behouden
 • de speel- en ontmoetingszones worden aangelegd op waterdoorlatend materiaal
 • er wordt ruimte gemaakt voor een open waterafvoer
 • het plein wordt groter doordat de rijweg langs het plein verandert
 • ook aan de noordzijde van de rijweg ontharden we een extra stuk
 • er blijft ruimte voorzien om te basketten
 • aan de kant van de Australiëlaan plaatsen we een ballenvanger
 • we maken plaats voor urban sports; dit kan calisthenics, maar ook free running of fitness zijn
 • het buurthuis wordt afgebroken
 • het plein krijgt een grotere speelzone
 • er blijft voldoende open ruimte zodat er buurtfeesten op het plein kunnen georganiseerd worden

 

Er blijft voldoende ruimte voor te basketten.
Er blijft voldoende ruimte voor te basketten.
1|3
We behouden de huidige bomen en er komt nieuwe aanplanting bij.
We behouden de huidige bomen en er komt nieuwe aanplanting bij.
1|3
De speel- en ontmoetingszones worden aangelegd op waterdoorlatend materiaal. Er komen nieuwe aanplantingen bij.
De speel- en ontmoetingszones worden aangelegd op waterdoorlatend materiaal. Er komen nieuwe aanplantingen bij.
1|3

Heraanleg rijweg

We voorzien in de plannen ook een aanpassing van de rijweg langs het plein (Vorstenhuislaan - Auditoriumlaan). 

 • de rijweg versmalt waardoor het plein groter wordt
 • er komt extra ruimte voor groen
 • 2 van de 5 parkeerplaatsen compenseren we aan de oostzijde van het plein

Het aanpassen van de rijweg zorgt voor een veiligere oversteek van het plein naar de Europalaan en omgekeerd. Het doortrekken van het groen kleurt de wijk en zorgt voor nog minder verharding. Zo kunnen we meer regenwater opvangen en de overlast voor de buurt in geval van hevige regenval verminderen.

 

Heraanleg rijweg
De rijweg langs het plein (Vorstenhuislaan - Auditoriumlaan) wordt ook aangepakt.District Wilrijk
De rijweg langs het plein (Vorstenhuislaan - Auditoriumlaan) wordt ook aangepakt.

Volgende stap

In de volgende stap vragen we aan geïnteresseerde aannemers om het concept en vlekkenplan om te zetten naar een plan van heraanleg dat we aan jullie voorstellen in het voorjaar van 2024. De werken zijn gepland voor 2024.

Tijdlijn

 

Vergroen je mee?

Via Groenbouwers, het vergroeningsinitiatief van het district Wilrijk, bieden we je niet alleen planten maar ook andere ondersteuning aan om je voorgevel, straat of buurt mee te helpen vergroenen. Ontdek hier wat er allemaal mogelijk is en maak samen met ons de buurt nog groener.

GroenbouwersVictoriano Moreno

Verwante info: