Budget district Wilrijk

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het ...

Het Wilrijkse districtsbestuur
Districtscollege Wilrijk

Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsburgemeester. Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsburgemeester en vier districtsschepenen.

Vergadering districtscollege Wilrijk

Het districtscollege van Wilrijk vergadert in principe elke week op maandagavond. Enkel in de zomermaanden juli en augustus wordt er niet wekelijks vergaderd. De zittingen zijn gesloten en kunnen dus niet bijgewoond worden.

Beleidsnota Wilrijk

Op donderdag 31 januari 2013 keurde de Wilrijkse districtsraad de beleidsnota goed voor de bestuursperiode 2013-2018.

De Wilrijkse districtsraad dd. 1 oktober 2015
Districtsraad Wilrijk

De districtsraad wordt om de zes jaar rechtstreeks verkozen. De raadsleden legden de eed af op 21 januari 2013 en zetelen voor een periode van zes jaar. De Wilrijkse districtsraad telt 23 leden.