Districtscollege Wilrijk

Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsburgemeester. Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsburgemeester en vier districtsschepenen.

Districtsraad Wilrijk

De districtsraad wordt om de zes jaar rechtstreeks verkozen. De raadsleden legden de eed af op 8 januari 2019 en zetelen voor een periode van zes jaar. De Wilrijkse districtsraad telt 25 leden.

Beelden uit de zes Wilrijkse wijken: Oosterveld/Elsdonk, Koornbloem, Hoogte, Valaar, Neerland en Centrum
Ontwerp-bestuursakkoord Wilrijk

In het district Wilrijk is het ontwerp van bestuursakkoord voor de periode 2019-2024 bekendgemaakt. De samenstelling van het districtscollege blijft onveranderd.

Budget district Wilrijk

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het ...

Vergadering districtscollege Wilrijk

Het districtscollege van Wilrijk vergadert in principe elke week op maandagavond. Enkel in de zomermaanden juli en augustus wordt er niet wekelijks vergaderd. De zittingen zijn gesloten en kunnen dus niet bijgewoond worden.