Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Victoriano Moreno
District Wilrijk

Agenda en besluiten | districtsraad Wilrijk

De districtsraad van Wilrijk vergadert elke eerste donderdag van de maand, behalve in de zomermaanden juli en augustus.

De voorzitter van de districtsraad (districtsburgemeester) stelt de agenda op en neemt de leiding van de raadszitting, bijgestaan door vier ondervoorzitters (districtsschepenen).

Raadscommissie

De maandag voorafgaand aan deze raadszitting vindt telkens de verenigde raadscommissie plaats. Hierin zetelen alle leden van de districtsraad. De raadscommissie staat onder leiding van een districtsraadslid dat geen deel uitmaakt van het districtscollege. Tijdens de raadscommissie worden de agendapunten van de raadszitting inhoudelijk toegelicht, zodat de raadsleden alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen.

Waar en wanneer?

De raads- en commissiezittingen vinden plaats in het districtshuis aan de Bist (Bist 1, 2610 Wilrijk). De districtsraad komt er bijeen in de raadzaal op de eerste verdieping van het nieuwe centrale administratiegebouw. 

De Wilrijkse districtsraad vergadert in principe elke maand op de eerste donderdag van de maand. De raadscommissie vindt plaats op de voorafgaande maandag. Beide vergaderingen starten in principe om 20.00 uur, de duurtijd hangt af van de agenda. De zittingen zijn openbaar, tussenkomen in de debatten is evenwel niet toegestaan.

Indien de coronapandemie een fysieke bijeenkomst van de districtsraad onmogelijk maakt, kan beslist worden om de vergadering te laten doorgaan via videoconferentie. Het publiek kan de zitting dan volgen via een livestream.


Geluidsopnames

Sinds maart 2020 worden er ook geluidsopnames gemaakt van elke zitting van de Wilrijkse districtsraad en raadscommissie. Klink hier voor de geluidsopnames van de districtsraad en hier voor de opnames van de raadscommissie

Zittingen en dagorde

Hieronder vindt u de vergadermomenten voor het najaar van 2022 en het volledige kalenderjaar 2023. Klik bij elke zitting op de links om de dagorde en de besluiten of de geluidsopname te raadplegen. De agenda wordt ongeveer een week voor de zitting gepubliceerd, de besluiten en geluidsopname zo snel mogelijk na afloop.

IMPACT CYBERAANVAL: als gevolg van de cyberaanval op de informaticasystemen van de stad Antwerpen in december 2022, zijn ook de systemen verstoord waarlangs de agenda, besluiten en geluidsopnames van de Wilrijkse districtsraad worden verwerkt. Hierdoor kan de publicatie vertraging oplopen. De stad Antwerpen en het district Wilrijk doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ben je op zoek naar een specifieke dagorde of besluit? Stuur dan een e-mail naar districtssecretariaat.wilrijk@antwerpen.be

Zittingen 2022 & 2023

  raadscommissiedistrictsraad
29 augustus 2022: agenda - geluidsopname1 september 2022: agenda - geluidsopname
3 oktober 2022: agenda - geluidsopname6 oktober 2022: agenda - geluidsopname
7 november 2022: agenda10 november 2022: agenda - geluidsopname
28 november 2022: agenda1 december 2022: agenda
9 januari 2023: agenda12 januari 2023: agenda
30 januari 2023: agenda- download dagorde2 februari 2023: agenda- download dagorde
27 februari 2023: agenda2 maart 2023: agenda
27 maart 202330 maart 2023
8 mei 202311 mei 2023
5 juni 20238 juni 2023
4 september 20237 september 2023
2 oktober 20235 oktober 2023
6 november 20239 november 2023
4 december 20237 december 2023

 

Besluiten raadplegen

Wilt u meer informatie over openbare besluiten van de districtsraad? Deze zijn elektronisch raadpleegbaar. Surf naar de website eBesluitvorming van de stad Antwerpen, en kies bij orgaan voor 'districtsraad Wilrijk'. Bent u op zoek naar een besluit dat genomen werd voor 2015? Dan kan u deze raadplegen via het Felixarchief.

Verwante info: