Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

district Wilrijk
District Wilrijk

Agenda en besluiten | districtsraad Wilrijk

De districtsraad van Wilrijk vergadert elke eerste donderdag van de maand, behalve in de zomermaanden juli en augustus.

De voorzitter van de districtsraad (districtsburgemeester) stelt de agenda op en neemt de leiding van de raadszitting, bijgestaan door vier ondervoorzitters (districtsschepenen).

Raadscommissie

De maandag voorafgaand aan deze raadszitting vindt telkens de verenigde raadscommissie plaats. Hierin zetelen alle leden van de districtsraad. De raadscommissie staat onder leiding van een districtsraadslid dat geen deel uitmaakt van het districtscollege. Tijdens de raadscommissie worden de agendapunten van de raadszitting inhoudelijk toegelicht, zodat de raadsleden alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen.

Waar en wanneer?

De raads- en commissiezittingen vinden plaats in het districtshuis aan de Bist (Bist 1, 2610 Wilrijk). De districtsraad komt er bijeen in de raadzaal op de eerste verdieping van het nieuwe centrale administratiegebouw. 

De Wilrijkse districtsraad vergadert in principe elke maand op de eerste donderdag van de maand. De raadscommissie vindt plaats op de voorafgaande maandag. Beide vergaderingen starten in principe om 20.00 uur, de duurtijd hangt af van de agenda. De zittingen zijn openbaar, tussenkomen in de debatten is evenwel niet toegestaan.

Geluidsopnames

Sinds maart 2020 worden er ook geluidsopnames gemaakt van elke zitting van de Wilrijkse districtsraad en raadscommissie. Klink hier voor de geluidsopnames van de districtsraad en hier voor de opnames van de raadscommissie

Zittingen en dagorde

Hieronder vindt u de vergadermomenten voor 2020. Klik bij elke zitting op de links om de dagorde en de besluiten of de geluidsopname te raadplegen. De agenda wordt ongeveer een week voor de zitting gepubliceerd, de besluiten en geluidsopname zo snel mogelijk na afloop.

Zittingen 2020

  raadscommissiedistrictsraad
31 augustus 2020: agenda - geluidsopname3 september 2020: agenda - geluidsopname
28 september 2020: agenda - geluidsopname1 oktober 2020: agenda - geluidsopname
9 november 2020: agenda - geluidsopname12 november 2020: agenda - geluidsopname
30 november 2020: agenda - geluidsopname3 december 2020: agenda - geluidsopname

Zittingen 2021

  raadscommissiedistrictsraad
4 januari 2021: agenda - geluidsopname7 januari 2021: agenda - geluidsopname
1 februari 2021: agenda - volg live4 februari 2021: agenda - volg live
1 maart 2021: agenda - volg live4 maart 2021: agenda - volg live
29 maart 2021: agenda1 april 2021: agenda
3 mei 2021: agenda6 mei 2021: agenda
31 mei 2021: agenda3 juni 2021: agenda
30 augustus 2021: agenda2 september 2021: agenda
4 oktober 2021: agenda7 oktober 2021: agenda
25 oktober 2021: agenda28 oktober 2021: agenda
29 november 2021: agenda2 december 2021: agenda

Besluiten raadplegen

Wilt u meer informatie over openbare besluiten van de districtsraad? Deze zijn elektronisch raadpleegbaar. Surf naar de website eBesluitvorming van de stad Antwerpen, en kies bij orgaan voor 'districtsraad Wilrijk'. Bent u op zoek naar een besluit dat genomen werd tussen 1998 en mei 2011? Dan kan u deze raadplegen via Notulus. Besluiten die dateren van voor 1998, kan u opvragen via de infolijn van de stad Antwerpen.

Verwante info: