Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens

Functie en werking | districtscollege Wilrijk

Het Wilrijkse districtscollege staat in voor het dagelijkse bestuur van het district. Aan het hoofd van dit college staat de districtsburgemeester. Het districtscollege is een collegiaal orgaan: alle beslissingen worden er gezamenlijk genomen.

Bevoegdheden

De districtscolleges zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen: 

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Samenstelling

Op deze pagina leest u wie deel uitmaakt van het Wilrijkse districtscollege en hoe de bevoegdheden zijn verdeeld.​

Beslissingen

De beslissingen van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. Hier leest u hoe u deze besluiten kan raadplegen.

Vergaderingen

Het districtscollege vergadert in principe elke week op maandagavond. Deze vergaderingen zijn niet open voor het publiek.

Verwante info: