Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens

Meerjarenplan district Wilrijk

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. 

Nieuw is dat het jaarlijkse budget voortaan is opgenomen in het meerjarenplan. Het budget is dus geen afzonderlijk beleidsrapport meer. De jaarlijkse autorisatie van de kredieten is geïntegreerd in het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan.  

Het meerjarenplan bestaat altijd uit een strategisch en een financieel luik: de doelstellingen die het district het komende jaar of de komende jaren wil realiseren en het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Er zijn twee soorten budgetten:

  • Exploitatiebudget: dit is een raming van alle ontvangsten en uitgaven die het district in het komende dienstjaar verwacht en die nodig zijn voor de dagelijkse werking.
  • Investeringsbudget: dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar, zoals heraanleg en structureel onderhoud van wegen, speelpleinen en sportterreinen.

Elk jaar wordt deze raming één, soms twee keer gewijzigd gedurende het jaar. Deze wijziging van het meerjarenplan wordt op dat moment gepubliceerd.

Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad om deze uitgaven te financieren.

Meer info

Secretariaat District Wilrijk
Bist 1 - 2610 Wilrijk
tel. 03 338 54 11
district.wilrijk@antwerpen.be

Overzicht budgetdocumenten

​Hieronder vindt u een overzicht van de goedgekeurde documenten die betrekking hebben op het meerjarenplan van het district Wilrijk. Ze zijn chronologisch gerangschikt van recent naar oud.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Verwante info: