Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Portret van het Wilrijkse districtscollege, vlnr. Hans Ides, Linda Verlinden, Kristof Bossuyt, Alexandra D'Archambeau en Robert Moens.Victoriano Moreno

Samenstelling | districtscollege Wilrijk

Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsburgemeester. Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsburgemeester en vier districtsschepenen.

Portret van Wilrijks districtsburgemeester Kristof BossuytTom Cornille.
Kristof Bossuyt.

 

Kristof BOSSUYT (N-VA)
Districtsburgemeester en voorzitter van de districtsraad

 • Alle leidinggevende taken (algemeen beleid); vieringen, representatie, plechtigheden & ontvangsten
 • Vertegenwoordiging naar andere overheden
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Wettelijk gedelegeerde of verbonden bevoegdheden aan de functie:
  • Burgerlijke Stand & loketwerking
  • Veiligheid & Preventie – samenleven
  • Decentralisatie / Evenementen
 • Participatie – Informatie – Communicatie – Inspraak & wijkoverleg
 • Ruimtelijke Ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’sen)
 • Lokale Economie (Middenstand & HIW)
 • Mobiliteit- & parkeerbeleid & Publiek Domein 
 • Buurtregie

 

Districtsschepen Hans IdesWalter Saenen
Districtsschepen Hans Ides.

Hans IDES (CD&V)
Districtsschepen

 • Groen(voorziening) & (buurt)parken & begraafplaatsen
 • Cultuur en Buurtbouwers
 • Jeugd en lokale onderwijszaken
 • Evenementen & Protocol

 

 

Districtsschepen Linda VerlindenWalter Saenen
Districtsschepen Linda Verlinden.

Linda VERLINDEN (N-VA)
Districtsschepen

 • Senioren, gezin en sociale aangelegenheden
 • Dierenwelzijn
 • Erfgoed / Heemkunde (Monumenten(zorg))
 • Volkstuinen
 • Jumelages

 

 

Portret van Wilrijks districtsschepen Robert MoensVictoriano Moreno
Districtsschepen Robert Moens

Robert MOENS (N-VA)

Districtsschepen

 • Sport
 • Markten & Foren
 • Jaarmarkt
Portretfoto van Wilrijks districtsschepen Alexandra D'ArchambeauVictoriano Moreno
Alexandra D'Archambeau

Alexandra D'ARCHAMBEAU (Open Vld):
Districtsschepen

 • Financiën & Begroting
 • Openbaar Domein/Werken, heraanleg, openbare verlichting
 • Geitestoet

 

 

Meer info

Districtscollege Wilrijk
Bist 1, 2610 Wilrijk-Antwerpen 
tel. 03 338 5411 
district.wilrijk@stad.antwerpen.be

Verwante info: