Wilrijkse adviesraden

Wilrijk wenst elke inwoner inspraak te geven op een laagdrempelige, permanente en transparante manier. Om dat mogelijk te maken werden onafhankelijke adviesraden opgericht. 

Per thema werd verschillende adviesraden opgericht. In een adviesraad kunnen burgers, verenigingen en professionelen zetelen. Er worden problemen aangekaart en voorstellen besproken. De raad bezorgt zijn conclusies vervolgens aan het districtsbestuur. Zo weet het bestuur wat er lokaal leeft en kan het zijn beleid daar optimaal op afstemmen. 

Raadpleeg de onderstaande pagina's voor informatie over de:

Meer uitleg over de verschillende adviesraden in de stad en districten leest u hier.

Verwante info: