Pol Goossen opent Zorgmarkt

In Wilrijk zijn er heel wat organisaties in de weer voor senioren. U kan ze ontdekken op de eerste Zorgmarkt op maandag 26 maart.

Gilbert Van Nuffel met het boek 'Wilryck - Straten en pleinen' voor de Oosterveldlaan
Kristof Ledens, bewoner van de Valaarwijk
Computerlessen voor Wilrijkse senioren

Bent u ouder dan 55 en wilt u graag met de computer leren werken? Of wilt u aan de slag gaan met een digitaal fototoestel, een iPad of een tabletcomputer? Volg dan een van de gratis cursussen.

Lichtkranten Wilrijk

Het district beschikt over vier lichtkranten in het straatbeeld. Via de lichtkranten stuurt het district allerlei nuttige informatie uit.

Wilrijkse senioren
Woonpremie voor Wilrijkse 65-plussers

Wilrijkse vijfenzestigplussers kunnen een premie aanvragen om hun woning veiliger te maken. Met deze toelage wil het districtsbestuur het zelfstandig wonen bij senioren promoten en ondersteunen.

De digitale nieuwsbrief voor Wilrijkse senioren