Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Leden van de Wilrijkse Adviesraad voor SeniorenVictoriano Moreno

Wilrijkse adviesraad voor senioren

De Wilrijkse adviesraad voor senioren adviseert het beleid. Hij vormt het forum om noden en kansen vanuit het veld aan te kaarten bij het districtsbestuur, of het te adviseren rond te nemen beslissingen.

Wat is de Wilrijkse adviesraad voor senioren (WAS)?

Een groep gemotiveerde 55-plussers uit Wilrijk die elke maand samenkomen. Allemaal behartigen ze de belangen van alle Wilrijkse senioren en niet de belangen van de eigen persoon en/of organisatie.

Dit betekent dat de Wilrijkse adviesraad voor senioren het beleid adviseert – niet meer, niet minder. Hij vormt een forum om noden en kansen vanuit het veld aan te kaarten bij het beleid, of het beleid te adviseren rond te nemen beslissingen. De adviesraad organiseert geen eigen activiteiten.

Wat doet de Wilrijkse Adviesraad voor Senioren (WAS)?

 • Advies verlenen aan het districtsbestuur zodat die bij beslissingen rekening houden met specifieke behoeften van senioren;
 • Het vertalen van beslissingen naar de senioren.

Hoe doet ze dat?

De seniorenraad komt maandelijks samen met op de agenda:

 • vragen vanuit de seniorenbevolking naar het politieke bestuur;
 • beslissingen van het bestuur die gevolgen hebben voor de senioren;
 • evaluatie van activiteiten met het doel zoveel mogelijk contacten te leggen tussen senioren.

Om een goede werking te garanderen, kunnen tussentijdse vergaderingen door de adviesraad ad hoc georganiseerd worden.

Wie zit er in de adviesraad?

 • Hugo Verwerft
 • Marc Barzeele  
 • Jan Janssens
 • Daniël Van Waenroy 
 • Freddy  Teughels
 • Jean Knops
 • Jacques  Martinet
 • Lucy Bosmans
 • Machteld Fonteyn
 • Patrick Van Den Branden
 • Mieke Lismont

Meer info

Voor meer informatie kan je de Wilrijkse seniorenconsulent contacteren.

Adviezen

Hieronder vind je de adviezen van de WAS aan het Wilrijkse districtsbestuur.

Seniorenparagraaf

​Deze stedelijke procedure zorgt ervoor dat er bij de heraanleg van het openbaar domein steeds het advies van de seniorenadviesraad wordt gevraagd.

Voor volgende projecten werd reeds het advies van de WAS gevraagd: 

 • Kerkelei: plan van eisen
 • Albert Dickschenstraat: voorontwerp
 • Michel Willemsplein: conceptplan
 • Kleine Steenweg: conceptplan
 • Uitspanningstraat, Eenheidsstraat en Boeksveldplein: plan van eisen

Verslagen

Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de WAS van de afgelopen maanden en jaren.

Verwante info: