Wijkkrantjes Wijkoverleg Wilrijk

Toelage voor Wilrijkse wijkkrantjes en -websites

Wilrijkse bewonersgroepen - grote of kleine - kunnen een wijkkrantje uitgeven of een website ontwikkelen om de inwoners van de straat of wijk te informeren.

Weetjes over de wijk, informatie over activiteiten of contactgegevens van de bewonersgroep kunnen erin vermeld worden. Zulke uitgaven kosten niet enkel energie, het drukwerk moet ook betaald worden. Het districtsbestuur biedt de bewonersgroepen daarvoor subsidies aan.

Reglement

In het reglement op de toelagen voor wijkkrantjes en -websites staan de voorwaarden waaraan de bewonersgroepen moeten voldoen om van deze subsidie gebruik te kunnen maken.

Enkele voorbeelden van bepalingen uit het reglement:

  • De subsidie wordt aangevraagd met een inschijvingsformulier.
  • Het sponsorlogo van het district wordt op de startpagina van de website of op de eerste pagina van de wijkkrant afgedrukt.
  • Een wijkkrantje verschijnt zeker vier keer per jaar.
  • Een wijkkrantje heeft een vaste titel en bestaat hoofdzakelijk uit artikels.
  • De website wordt up-to-date gehouden

De volledige reglementen vindt u hieronder.

Wie kan aanspraak maken op deze subsidie?

Elke groep georganiseerde bewoners die een wijkkrantje of een website hebben (of willen opstarten), kunnen een aanvraag indienden. Het hoeft niet per se om een hele wijk te gaan, ook een actieve straat kan dus aan de slag gaan.

Hoe kan u een subsidie aanvragen?

Neem contact op met het Wilrijkse wijkoverleg:

Telefonisch op het nummer 03 338 53 91
Via email naar wijkoverleg.wilrijk@stad.antwerpen.be