Man geniet van de rust in een park
Openbaar onderzoek geluidsactieplan

Het geluidsactieplan van de agglomeratie Antwerpen werd in 2016 goedgekeurd door de Vlaamse regering. In het plan staan acties om geluidsknelpunten aan te pakken ...

Lesgever in het EcoHuis geeft tips om energie te besparen
Inspanningen voor energiebesparing lonen

De CO2-uitstoot in Antwerpen lag in 2016 25% lager dan in het referentiejaar 2005. Dat blijkt uit de meest recente emissie-inventaris van broeikasgassen die de stad liet opmaken.

Kies gezonde producten om het binnenklimaat in uw woning gezond te houden.
Vegetarische maaltijden zijn lekker en gezond.
Onderzoeksrapport stille wegdekken afgerond.
Eindrapport onderzoek geluiddempend asfalt

In 2015 legde de stad verschillende teststroken aan met geluiddempend asfalt in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en in de Zandvlietse Dorpstraat in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. ...

Theater TOL bracht een luchtspektakel voor de inhuldiging van de nieuwe verlichting van de 500-jarige kathedraaltoren op 1 september 2018.
Advies over energiegebruik
De LEZ-automaat in de ondergrondse parkeergarage van de Nationale bank.