Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Havengebied Antwerpen warmtenetGHA

Breed draagvlak voor Antwerpse warmtenetten

De stad Antwerpen, provincie Antwerpen, Woonhaven Antwerpen en netwerkbeheerders IMEA/Eandis en IVEG/Infrax zullen in de toekomst nauwer samenwerken om warmtenetten mogelijk te maken in de stad. Deze partners ondertekenden op 31 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst, een strategische coalitie waaraan de vijf partners vanuit de eigen sterkte aan bijdragen.

Een warmtenet is een technisch systeem waarmee warm water van een producent naar verbruikers gepompt wordt. Deze warmte kan dan gebruikt worden voor ruimteverwarming of de aanmaak van sanitair warm water. Een dergelijk net is ideaal om lokale hernieuwbare warmtebronnen of restwarmtebronnen te benutten. In de nieuwe wijk Nieuw-Zuid werkt men momenteel aan zo’n eerste netwerk.

Doelgebied Antwerpen-Noord

De stad liet onderzoeken uitvoeren omtrent de haalbaarheid van duurzame warmtenetten in het noorden van Antwerpen (omgeving Luchtbal, Rozemaai, Luithagen, Logistiek Park Schijns). In deze onderzoeken komt de haalbaarheid van zulke warmtenetten naar boven. De industriële restwarmte uit het havengebied zou er bovendien voor zorgen dat het hier om duurzame warmte gaat. 

In totaal kunnen deze netten direct meer dan 5000 gezinnen van warmte voorzien. Op langere termijn bestrijkt het potentieel van zo’n net in Antwerpen-Noord tienduizenden gezinnen. Met zo’n netwerk wordt de CO2-uitstoot met 90% teruggedrongen. Ook de import van fossiele brandstoffen vermindert sterk voor deze gezinnen. Om dit netwerk alle kansen tot slagen te bieden is een goede samenwerking tussen de partners cruciaal.

Wat houdt de samenwerkingsovereenkomst in?

De partners beslisten om een projectgroep op te richten. Die staat onder andere in voor:

  • het onderzoeken van technische, economische, juridische of maatschappelijke aspecten van potentiële warmteprojecten en de verdere uitwerking ervan; 
  • het vaststellen van een zakelijk kader voor de realisatie en exploitatie van een warmteproject;
  • het maken van een projectdefinitie waarin de ambities, voorwaarden, het projectgebied,… van een warmteproject worden uiteengezet. Deze projectdefinitie vormt dan de basis om partners te zoeken en aan te stellen voor de uitbouw van een warmteproject.

Kennis samen opbouwen

Door de intentieovereenkomst tussen stad en provincie Antwerpen, kunnen beide besturen efficiënter kennis opbouwen over warmtenetten. Daarnaast kan de provincie de stad bijstaan in het ontwikkelen van warmteprojecten waarbij ook andere gemeenten betrokken zijn.

Het uitgebreide patrimonium van Woonhaven biedt in een klap voldoende afnemers in de stad, zodat warmtenetten ook van bij de start financieel haalbaar zijn.

De distributienetbeheerders schakelen hun kennis omtrent het beheren en ontwikkelen van fijnmazige verdeelnetten in om warmtenetten in Antwerpen praktisch uit te rollen.

Alle partners geven met de intentieovereenkomst aan dat warmtenetten een belangrijk middel voor Antwerpen zijn om een maatschappij te worden die duurzaam met energie omspringt.