Lesgever in het EcoHuis geeft tips om energie te besparenStad Antwerpen

Inspanningen voor energiebesparing lonen

De CO2-uitstoot in Antwerpen lag in 2016 25% lager dan in het referentiejaar 2005. Dat blijkt uit de meest recente emissie-inventaris van broeikasgassen die de stad liet opmaken.

Antwerpen ondertekende in 2009 als een van de eerste steden het Europese Burgemeestersconvenant. Daarmee engageerde de stad zich om tegen 2020 minstens 20% procent minder CO2 uit te stoten. In het Antwerpse klimaatplan staan concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De stad laat elk jaar een emissie-inventaris opmaken om in beeld te brengen welke impact de acties uit dat plan hebben.

Doelstelling voor 2020 al bereikt

De cijfers uit 2016 zijn de meest recente, gevalideerde gegevens. Elk jaar opnieuw worden de maatregelen die de stad neemt en hun impact op de uitstootcijfers met referentiejaar 2005 vergeleken. Dankzij de sterke daling in de CO2-uitstoot van de gezinnen, industrie en de handel en diensten, realiseert de stad in 2016 al een vermindering van 25% tegenover de uitstoot van 2005.

Overzichtsgrafiek uitstoot CO2 (emissie-inventaris 2016)Stad Antwerpen
Overzichtsgrafiek uitstoot CO2 (emissie-inventaris 2016)

De dalingen zijn het resultaat van inspanningen op vlak van energiebesparing, de stijgende productie van hernieuwbare energie en de verschuiving van stookolie naar aardgas als voornaamste verwarmingsbron, dat een lagere CO2-uitstoot heeft.

Opvallende dalers zijn de huishoudens (-37%), de handel en diensten (-24%), de industrie (niet-ETS) (-51%) en de stadsdiensten (-39%). De CO2-daling bij de huishoudens is voor een groot deel te danken aan een lager energieverbruik. Dit daalde in de periode 2005-2016 met 27%, terwijl de bevolking toenam met 10%.

Enkel bij het transport is er een stijging van de CO2-uitstoot (+4%). Deze is te wijten aan het toenemend aantal voertuigkilometers (vooral personenwagens en bestelwagens). 60% van die kilometers gebeuren op de snelwegen.

Het volledige rapport kan u terugvinden op www.antwerpenmorgen.be.

 

ETS-industrie is die industrie die onder het Europese systeem van verhandelbare emissierechten valt en waarop het lokale klimaatbeleid weinig impact heeft. De ETS-industrie in Antwerpen is vooral de zware en petrochemische industrie in de haven.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!