Gierzwaluwen in de vlucht
Groendak
Staatbeeld met drie bomen waarvan burgers de boomspiegels zelf verzorgen als buurtboom
Poetsen
Klimhulp met oogvijzen en kabels voor gevelplanten
Woonerf met groenslinger in Antwerpen
Versier uw straat met groene slingers

Een groene slinger? Dat zijn klimplanten die over de straat slingeren tussen uw gevel en de gevel van uw overbuur. De districten Antwerpen en Borgerhout staan ...

De nieuwe bakken in samentuin KAVKA zijn helemaal doordacht.
De ideale moestuinbak maakt u zelf

Moestuinbakken of vierkantemeterbakken zijn in heel wat stadstuinen ingeburgerd. Gevuld met groenten, kruiden of ander groen zijn ze overal te vinden. In elk tuincentrum ...

bloempotjes en plantentrays
benoveren renovatie ecohuis