luchtfoto Antwerpen

Bekijk het luchtkwaliteitsplan


De Vlaamse Overheid wil de luchtkwaliteit verbeteren. Ze maakte een plan op om de concentratie aan stikstofdioxide (NO2) te verminderen. U kan dat plan komen inkijken. Vanaf 1 augustus vindt u het ook online.

U kan het luchtkwaliteitsplan inkijken:

Uw mening telt

Alle burgers hebben inspraak. Bezorg ons uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 30 september 2017.

• Per email: lucht@vlaanderen.be.
• Per aangetekende brief naar: Dienst Lucht, Departement
Omgeving, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!