Lage-emmissiezone Antwerpen Frederik Beyens

Luchtkwaliteit verbetert sneller in de lage-emissiezone

Uit metingen van de luchtkwaliteit in 2017 blijkt dat de lucht in de lage-emissiezone (LEZ) sneller verbetert.

Sinds 1 februari neemt Antwerpen als pionier het voortouw op het vlak van luchtkwaliteit met de eerste lage-emissiezone (LEZ) in Vlaanderen. 

Om de impact van de LEZ op de uitstoot van verontreinigende stoffen in kaart te brengen, bestelde de stad een studie die het Vlaamse wagenpark van eind 2016 en eind 2017 vergeleek met het wagenpark zoals het eind 2017 in de LEZ rondreed. Deze studie toonde aan dat de uitstoot door wegverkeer binnen de LEZ op één jaar tijd sterk gedaald is. De negatieve bijdrage van wegverkeer aan de luchtkwaliteit is dus kleiner geworden.

De luchtkwaliteit zelf is een mix van vervuiling uit verschillende bronnen: wegverkeer, industrie, huishoudens, bovenlokale invloeden...

De voorlopige meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over 2017 tonen aan dat er een verbetering is van de luchtkwaliteit. Uit de metingen blijkt een significante daling voor 2017 ten opzichte van 2015 en 2016 voor NO2 (stikstofdioxide) en roet. Deze vervuilende stoffen zijn grotendeels afkomstig van wegverkeer. De daling is het grootst bij de meetpunten in de LEZ waar veel verkeer passeert (Plantin en Moretuslei en Belgiëlei). 

Meting luchtkwaliteit NO2 (jaargemiddelde, in microgram/m³)
Meting luchtkwaliteit NO2 (jaargemiddelde, in microgram/m³)
Meting luchtkwaliteit roet (jaargemiddelde, in microgram/m³)
Meting luchtkwaliteit roet (jaargemiddelde, in microgram/m³)
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!