Man geniet van de rust in een park Sigrid Spinnox - Stad Antwerpen

Openbaar onderzoek geluidsactieplan

Het geluidsactieplan van de agglomeratie Antwerpen werd in 2016 goedgekeurd door de Vlaamse regering. In het plan staan acties om geluidsknelpunten aan te pakken en geluidshinder te voorkomen. Het actieplan lijst ook manieren op om stille plekken te beschermen. Het geluidsactieplan van 2016 werd nu geactualiseerd in uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Iedereen kan dit plan inkijken en reageren per mail of per brief.

Openbaar onderzoek

Vanaf 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019 kan iedereen het ontwerpplan raadplegen.

Het plan kan online geraadpleegd worden via:

Hoe reageren?

Reacties op het plan kunnen rechtstreeks aan de Vlaamse overheid gestuurd worden:

Na afsluiting van het openbaar onderzoek zullen de reacties verwerkt worden in het definitieve actieplan dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Vlaamse Regering.

Tegelijkertijd loopt ook het openbaar onderzoek voor de geluidsactieplannen voor de belangrijke wegen en spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en de agglomeraties Brugge en Gent. Gelieve daarom steeds te vermelden op welk actieplan uw reactie betrekking heeft.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!