Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Victoriano Moreno
Stad Antwerpen

Stad bespaart energie in de eigen gebouwen

De stad engageerde zich via het Europese Burgemeestersconvenant om tegen 2020 50% minder CO2 uit te stoten dan in 2005. Om die vermindering te bereiken, werden in de periode 2010-2013 de eerste energiebesparende maatregelen in stadsgebouwen uitgevoerd. Voor de periode 2014-2019 is er nu een vervolgtraject.

Om artikel 449 van het bestuursakkoord te kunnen uitvoeren, werd er een pakket van energiebesparende maatregelen samengesteld. De aflossing van rente en kapitaal van die maatregelen is mogelijk door de energiebesparingen die over een periode van 20 jaar gerealiseeerd worden.

Op deze manier hoeft er voor deze investeringen geen nieuw belastinggeld aangewend te worden. Dit systeem werd reeds toegepast in de periode 2010-2013 en uit analyse en nacalculatie van de eerste gerealiseerde projecten blijkt dat de effectieve energiebesparing hoger is dan oorspronkelijk ingeschat.

Ook voor de budgetperiode 2014-2019 kunnen er in heel wat stadsgebouwen extra energiebesparende maatregelen genomen worden. Het nieuwe pakket van energiebesparende maatregelen omvat onder meer investeringen in vervanging van stookinstallaties, isolatie van daken en muren en plaatsing van hoogrendementsglas, energiezuinige verlichting en bijkomende zonnepanelen.

De investeringen voor 2014-2019 bedragen 6,8 miljoen EUR en zijn jaarlijks herzienbaar in functie van bestemming van de gebouwen, technische innovatie, evolutie van energieprijzen en rentevoeten, en afstemming met planmatig onderhoud.

Als de stad alle maatregelen uit de pakketten 2010-2013 en 2014-2019 daadwerkelijk kan uitvoeren, levert dat een CO2-reductie op van zo’n 2 388 ton per jaar. Dat komt ongeveer overeen met de CO2-uitstoot van 560 gezinnen en staat dus voor een aanzienlijke bijdrage aan de vooropgestelde reductie van CO2 tegen 2020.

plan: reeds uitgevoerde maatregelen (2010-2013)
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!