Kies gezonde producten om het binnenklimaat in uw woning gezond te houden.logo Antwerpen

Tips en tricks voor een gezond binnenklimaat

We brengen meer tijd door binnenshuis dan buitenshuis. Daarom is het belangrijk om ook in huis te zorgen voor een gezond klimaat. Door bewust te kiezen wat er in onze woning komt en door te ventileren en te verluchten, kunnen we onze woning gezond houden. Een overzicht van praktische tips om de kwaliteit in uw huis te verbeteren.

Beperk ongezonde stoffen in de woning

 • Roken is de grootste vervuiler. Kies om niet binnenshuis te roken en beperk zo de blootstelling aan tabaksrook voor u en uw gezin.
 • Gebruik geen sterk geurende of agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor of dettol. Deze producten zorgen ook voor luchtverontreiniging.
 • Gebruik de juiste dosis van schoonmaakmiddelen zoals aangegeven op de verpakking.
 • Met een microvezeldoek hoeft u geen of minder schoonmaakproduct te gebruiken.
 • Beperk spuitbussen want vernevelde stoffen ademt u dieper in.
 • Beperk het gebruik van luchtverfrissers want hierdoor komen vluchtige organische stoffen in de lucht die schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Meng geen schoonmaakproducten want dan kunnen giftige gassen ontstaan. Iedere dag krijgt het Antigifcentrum meldingen van gezondheidsklachten door het mengen van producten.
 • Beperk pesticiden door voor alternatieven te kiezen. Zo houden muggen bijvoorbeeld niet van tocht. Of houd ze buiten met een vliegenraam.
 • Kies voor massief houten meubelen of koop tweedehands. Zo beperkt u vluchtige stoffen (aldehyden) in huis. 

Ventileer en verlucht

Verluchting en ventilatie zijn beide nodig. Alleen verluchten is niet genoeg. Na een half uur is de frisse lucht verdwenen en ontstaat er weer ophoping van vocht en vervuilende stoffen.

Ventileren

 • Ventileer continu bijvoorbeeld via een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of door de ramen op een kier te laten staan.
 • Gebruik ventilatie-openingen in de woning waarvoor ze bedoeld zijn en sluit ze niet af.
 • Maak ventilatieroosters regelmatig schoon: maak ze open en verwijder stof en vuil.
 • Gebruik bestaande ventilatiesystemen correct: ze zijn zo ontworpen en ingesteld om een ruimte of een gebouw optimaal te ventileren. Gebeurt dit niet volgens de voorschriften van de installateur, dan kan de luchtkwaliteit in huis slechter worden.
 • Onderhoud ventilatiesystemen: een slecht werkend systeem kan de lucht in uw woning slechter maken in plaats van beter.

Verluchten

Alle ramen een beetje openzetten heeft meer effect dan één raam helemaal openen omdat er hierdoor wat tocht ontstaat en de lucht dus beter ververst wordt.

Wanneer verluchten?

 • Na vochtproducerende activiteiten zoals douchen en koken; wanneer er veel volk in de ruimte is of na langdurig verblijf in een ongeventileerde ruimte zoals  bijvoorbeeld na het slapen.
 • Verlucht minstens een maand extra na gebruik van nieuwe materialen, verven of producten.
 • Voer de verontreinigende stoffen van poetsmiddelen af tijdens en na het poetsen door de ramen wijd open te zetten.
 • Elektronische toestellen zorgen ook voor fijn stof en ozon. Vergeet dus niet om de ruimtes met computers of printers geregeld te verluchten.
 • Ventileer en verlucht ook in de winter, maar laat het niet te koud worden. Probeer minstens 15°C aan te houden om condensatie te vermijden. Om energie te besparen zet u best uw verwarming laag of af tijdens het verluchten.

Klus en verbouw gezond

 • Kies voor verven op waterbasis.
 • Laat na afloop van de schilderwerken de potten verf en lak niet openstaan. Sluit ze goed af en bewaar ze samen met gebruikte borstels en andere toebehoren buiten uw woning.
 • Gebruik bij het plaatsen van vloerbedekking zoveel mogelijk kliksystemen, schroeven of spijkers en vermijd lijmen.
 • Lees de gebruiksaanwijzingen van producten en volg ze op. Draag de beschermingsmiddelen (masker, handschoenen, …) die vermeld worden.
 • Haal vast asbesthoudend materiaal zoals asbestplaten, voorzichtig weg zodat asbestvezels niet in de lucht vrijkomen.

Ook in scholen is het belangrijk dat er werk gemaakt wordt van een gezonde klasomgeving. Tips en tricks hierover kan u op de website van onderwijsnetwerk antwerpen terugvinden.

Meer informatie

Op www.asbestinfo.be leest u hoe u asbest kan herkennen en veilig kan verwijderen.

Op www.bouwgezond.be vindt u informatie over ventilatiesystemen en gezonde bouwmaterialen;

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!